Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

A mai magyar nyelvváltozatok

Beküldő: Látogató
Nyelvtan tételek

Beküldte: niciland

Minden ember kisebb-nagyobb közösségeknek a tagja, s ezek a kisközösségek (olykor alig észrevehető módon) szokásukban, értékekben, normákban eltérnek egymástól. Nyelvük, nyelvhasználatuk is más, ezért nyelvközösséget alkotnak.

Minden nyelvnek számos nyelvváltozata, nyelvhasználati módja, egyének-csoportok által beszélt kódja van. A nyelvváltozat nem önálló nyelv, hiszen alapvetően nem tér el a köznyelvtől, de nyelvtani, szókészleti módosulások figyelhetők meg benne: szókészleti rétegződés

A szókészleti rétegződést meghatározó legfontosabb tényezők: a földrajz (mely tájegységről származik valaki), a társadalmi hovatartozás, a foglalkozás, az életkor, a magatartás. (az írásbeliség-szóbeliség és a témakör)
Minden ember több nyelvközösség tagja, ezért több nyelvváltozatot is használ. Nyelvváltozatainkat az alkalomhoz, helyzethez, időszakhoz, beszédpartnereinkhez igazítjuk.

Nyelvváltozataink, nyelvhasználati módunk, kódunk és ezek alkalmazásai, a kódváltások is jellemeznek bennünket.

Idiolektus: minden embernek van csak őrá jellemző nyelvhasználata, ez a szavajárás az idiolektus; kedvelt egyéni kifejezések, szólások, mondatszerkezetek

Családi, familiáris nyelvhasználat, pl. egy családban a gyerekek véletlen, téves szóalkotási módjai megmaradnak, családi szókészlet kialakulása figyelhető meg

Nyelvjárás: a földrajzi tagolódásból (vízszintes tagolódásnak tekinthetjük) születnek a nyelvjárások, a dialektusok. Ma Magyarországon 8 nyelvjárástípust különböztetnek meg (nyugati, dunántúli, déli, tiszai, palóc, északkeleti, mezőségi, székely és csángó) pl. többek között igen jellegzetes a Balassagyarmat környékiek palóc nyelvjárása

Szociolektus: a társadalmi nyelvváltozatok összefoglaló elnevezése (a nyelv függőleges tagolódása) az iskolai végzettség, a foglalkozás, a munkahely, a kortárscsoport, a szabadidős tevékenységek alakítják ki.

–> Szaknyelvek vagy szakmai nyelvek: az azonos szakterületek nyelve, amelyek leginkább szó- és kifejezéskészletükben térnek el egymástól és a köznyelvtől. Az azonos munkát végzők kommunikációjában használatosak.
(pl. autószerelők, vegyészek, orvosok stb.)
–> hobbinyelv: szabadidős tevékenységeink jellegzetes nyelvhasználata (szörf, kerékpár stb.)
–> sportnyelv: a különböző sportágak sajátos, csak az adott sportágra jellemző nyelvhasználata
–> diáknyelv, korosztályi vagy rétegnyelv: az ifjúság jellegzetes nyelvhasználata, amely humora, ötletessége, szemléletessége, szóalkotási, jelentésmódosítási törekvései miatt figyelemre méltó (nyelvészek kutatják, diáknyelvi szótárt is adtak már ki)
–> katonanyelv, bakanyelv, szintén korosztályi vagy rétegnyelv, különösen szóláskincse gazdag (ma visszaszorulóban van a kötelező sorkatonai szolgálat megszűnése miatt)
–> tolvajnyelv, argó elkülönülésre, titkosságra törekvő csoportnyelv, elemei folyamatosan áramlanak át a diáknyelvbe és a szlengbe

A mai magyar nyelvváltozatok közé tartozik maga a nemzeti nyelv is, ennek nagyobb egységei az irodalmi nyelv és a köznyelv. Az irodalmi nyelv a köznyelv írott változata, a köznyelv beszélt nyelv, a nemzeti nyelv beszélt változata. Ezt a normatív nyelvváltozatot nyelvi sztenderdnek (nyelvi norma) nevezzük.

Szleng: az alacsonyabb rendű köznyelv, a bizalmas társalgási stílus. Korábban a szleng kizárólag a fiatalok körében volt használatos, ma már szinte minden korosztály használja. „A szleng az a nyelv, mely leveti a zakóját, megköpi a markát és munkához lát.” A szlenggel kapcsolatban megoszlanak a vélemények. Tény azonban, hogy nyelvteremtő, megújító erőt képvisel, játékos, nyelvi klisék ellen lázadó, képszerűségre törekszik. Gyakran azonban az értékek megkérdőjelezése is megfigyelhető, előszeretettel használják napjainkban még a nyilvános nyelvhasználatban is, pl. politikusok. (És általában sikert érnek el vele…)

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» A stílus   » Alárendelő összetett mondatok   

Nem hasznosHasznos (+2 pont, 2 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek: Címkék:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor