Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

A mondat (Érettségi Tétel)

Beküldő: adminszamalk
Nyelvtan tételek

A mondat

Fogalma:

 • A beszéd legkisebb eleme, a szöveg láncszemnyi része
 • Rendszerint nem önmagában áll, hanem a szövegbe ágyazottan

Jellemzői:

 • A beszéd alapegysége
 • A szöveg láncszemnyi része
 • Kommunikációs egység (közlésfolyamatba tehető)
 • Az élőszó és az írás önálló szakasza
 • Egy teljes, önálló mozzanat

Felosztása:

 • Tagolt:
 • Teljes:
  • Egyszerű:

ž   Tő

ž   Bővített

 • Összetett:

ž   Mellérendelő:

ü  Kapcsolatos

ü  Ellentétes

ü  Választó

ü  Következtető

ü  Magyarázó

ž   Alárendelő:

ü  Alanyi

ü  Állítmányi

ü  Tárgyi

ü  Határozói

ü  Jelzői

ü  Sajátos jelentéstartalmú:

v  Feltételes (ha)

v  Hasonlító (mint)

v  Megengedő (bár)

v  Következményes (úgyhogy)

 • Hiányos
 • Tagolatlan

Szintagmatikus szerkezete:

 • Szintagma = szószerkezet → egymással logikai vagy grammatikai viszonyban álló mondatrészek (glosszéma)
 • A mondat megszerkesztettségén a benne lévő szavak nyelvtani szabályok szerinti szerveződését értjük
 • Fajtái:
 • Hozzárendelő (Hr):
  • Az alany és az állítmány egyenlő rangú, tehát a mondat legfelső szintjén foglalnak helyet
  • Pl.:

Bálint nevet.

A – Á

 • Mellérendelő (Mr):
  • Mellérendelőnek a halmozott mondatrészeket nevezzük
  • A mondat bármely szintjén előfordulhatnak, tehát nem helyhez kötöttek
  • Pl.:

Anna mszorgalmasanmszépen és  mfürgén feltakarított..

A  –  Á

Hm Hm Hm

 • Alárendelő (Ar):
  • Fajtái:

ž   Tárgyas

ž   Határozós

ž   Jelzős

 • Pl.:

mMerengve jár a holdsugár a miszellőűzött hfelhők között.

A  –  Á

Hm Hh

Jmi

Az összetett mondatok:

 • Olyan mondatok, amelyek 2 vagy több tagmondatból állnak
 • Fajtái:
  • Alárendelő:
   • A mellékmondat alá van rendelve a főmondatnak, így annak valamely mondatrészét fejezi ki, tehát nem egyenrangúak
   • A főmondat és a mellékmondat között szoros nyelvtani kapcsolat van
   • Fajtái:

ž   Alanyi:

ü  Az alanyi mellékmondat a főmondat alanyát fejezi ki, mellékmondat formájában

ü  Kérdései: megegyeznek az alany kérdéseivel

ü  Kötőszavai: aki, amely, hogy

ü  Utalószavai: az (általában a főmondatban van)

1Nagy munkát vállal az magára, 2ki most kezébe lantot vesz.

ki?

1

2 A

ž   Állítmányi:

ü  Az állítmányi alárendelő mondatokban a mellékmondat a névszói állítmányt fejti ki, ezért ha kiegészítjük az igei részével (összetett állítmány), könnyen ráismerünk

ü  Kérdései: milyen?, mekkora?

ü  Utalószói: olyan, akkora

1Akkora volt a sár, 2hogy alig lehetett járni.

1

2  Á

ž   Tárgyi:

ü  A tárgyi mellékmondat a főmondat tárgyát fejezi ki mellékmondat formájában

ü  Kérdése: megegyeznek a tárgy kérdéseivel

ü  Kötőszavai: aki, amely, hogy

ü  Utalószavai: azt

ž   Határozói:

ü  A főmondatban kifejtett cselekvés helyét/ idejét/ módját/ stb. jelöli meg, mellékmondat formájában

ü  Kérdései: megegyeznek a határozók kérdéseivel

ü  Kötőszavai:

hol, ahol, merre, meddig, honnan (helyh.)

meddig, addig (időh.)

úgy, ahogy (módh.)

ž   Jelzői:

ü  A főmondat valamely minőség-, mennyiség-, birtokos-, vagy értelmező jelzőjét fejezi ki mellékmondat formájában

ü  Az értelmezési jelzői mellékmondat a főmondat valamelyik névszóval kifejezett mondatrészének az értelmezőjét fejti ki (pl.: Bence, az okos)

 • Mellérendelő:
  • A mellérendelő összetett mondat tagmondatai, mondategységei között tartalmi és logikai viszony van
  • A tagmondatok grammatikailag egyenlő értékűek, azonos szinten (egymás mellett) helyezkednek el
  • Fajtái (a tagmondatok közötti tartalmi, logikai viszony alapján):

ž   Kapcsolatos O−O

ž   Ellentétes O↔O

ž   Választó O~O

ž   Következtető (ok – okozat) O→O

ž   Magyarázó (okozat – ok) O←O

 • A többszörösen összetett mondatokban a mellérendelések összekapcsolódhatnak az alárendelésekkel és bonyolult szerkezetet alkotnak.

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» A kommunikáció tényezői és funkciói   » A stílusárnyalat   

Nem hasznosHasznos (+10 pont, 24 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek: Címkék:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor