Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

A mondat és a szöveg

Beküldő: adminszamalk
Nyelvtan tételek

Mondat: a beszéd legkisebb eleme, a szöveg láncszemnyi része. Az előszó és az írás önálló szakasza, a közlés egy teljes és önálló mozzanata.

Szöveg: beszédmű, a mondatnál nagyobb, teljes értékű nyelvi- és beszédesemény.

Mondat                                                                    Szöveg

a beszéd alapegysége                                          a beszéd egy teljes értéke

közlésfolyamatba tehető                                       közlésfolyamat, ill. annak része

az élőszó, írás önálló szakasza                           az élőszó, írás teljes, lezárt szakasza

egy teljes, önálló mozzanat                                  több önálló mozzanatból áll

Szöveg: a mondatok között szoros együttműködést jelent, nem a mondatok tetszés szerinti egymásutánja. A nyelv és a beszéd legmagasabb szintű egysége, a nyelvi egységek csúcsa, van kommunikatív tartalma, megszerkesztett, lezárt nyelvi egység. Nyelvi eszközközökből áll.

Ábraszöveg: kép + szó, pl.: Hófehérke bemegy a    -ba.

Rendeltetés: beszélő mondanivalójának vetítése à önkifejező, tájékoztató, felhívó, kapcsolattartó, művészi.

Szövegösszefüggés (kontextus): nyelvi elemek a szövegben létrejött összefüggéshálózata + értelmezés: környezet, aktuális beszédhelyzet (szituáció). A szövegterjedelemre nincs szabály.

Mondatszövegek: a legkisebb szövegek à feliratszövegek, pl.: Fűre lépni tilos! Nincs felső határa, pl.: novella, határozat, cikk. A tartalomra jellemző a teljesség. Megformáltsága: kerek, lezárt. Megszerkesztettség: a szöveg mondatainak nyelvtani szabályok szerinti szerveződése. Beszerkesztettség: a szöveg egészébe való ágyazottság.

Szöveg jellemzői:

  • mondatokat összetartó erő (kohézió)
  • szerkezeti összekapcsoltság:

–                      grammatikai kapcsolat (konnexió)

–                      jelentésbeli kapcsolat (szűkebb kohézió)

–                      közlésbeli, használati előírások (koherencia)

A szemiotikában három vizsgálati terület van:

  • szintaktika: jel-jel à szöveggrammatika
  • szemantika: jel-jelentés à szövegszemantika
  • pragmatika: jel-jelhasználó à szövegpragmatika

Szövegtan: szöveggel foglalkozó tudományág. Előzmények: retorika, szövegnyelvészet, szövegstilisztika. Alkalmazott szövegtan, pl.: kriminalisztikai szövegnyelvészet.

Jelviszony Középkori tantárgy Modern szemiotika Szövegtani kutatás
Jel-jel grammatika szintaktika szöveggrammatika, szövegnyelvészet
Jel-jelentés dialektika szemantika szövegszemantika
Jel-jelhasználó retorika pragmatika szövegpragmatika, a szöveg a közlésben

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» Nyelvváltozatok   » A beszéd fölépítése, a szövegszerkesztés lépései az anyaggyűjtéstől a megszólalásig   

Nem hasznosHasznos (+3 pont, 9 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek: Címkék:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor