Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

Beküldte: niciland

Szóelemek vagy morfémák a nyelv legkisebb jelentéssel rendelkező egységei, a szavak alkotóelemei. A morfémák önálló hangtesttel rendelkeznek, amelynek önálló jelentése van.

Két alapvető típusa: a tőmorféma és a toldalékmorféma.

Morfémák csoportosítása az alaki önállóság szerint:

A szóelemeket alaki önállóságuk szerint három csoportba soroljuk: szabad, félszabad, kötött morfémák.

A) szabad morfémák
Más szóelemektől függetlenül is előfordulhatnak, önálló fogalmi jelentéssel rendelkeznek. Ezek a tőmorfémák. Pl. alma, nagy, fehér

B) félszabad morfémák
Önállóan nem fordulhatnak elő, csak más morfémákkal együtt, de rendszerint nem kapcsolódnak össze egy szóalakká.
Jelentésük járulékos jellegű, viszonyjelentés (álszóknak is nevezik őket): névelők, névutók, igekötők, segédigék

C) kötött morfémák
Csak szótövekhez vagy más morfémákhoz kapcsolódva fordulhatnak elő, rendszerint egy szóalakká kapcsolódnak össze.
Ezek a toldalékok, vagyis a képzők, jelek, ragok

Képző:

 a toldalékok közül elsőként követi a szótövet
 új szótövet hozhat létre
 megváltoztatja a szó jelentését és/vagy szófaját
 aszerint nevezik, hogy milyen szófajú szót hoztunk létre igeképzők (-z, -l, -ll, -tat, -tet, -gat, -get stb.) főnévképzők (-ság, .ség, -at, .et, -ász, -ész stb.), főnévi igenév képzője (–ni ) stb.
 egy szóalak több képzőt is tartalmazhat
 jele:2

Jel:

 szerepe a szóalakban közbeékelt
 a képző és a rag között áll
 egy-egy nyelvtani jelentésmozzanattal gazdagítja, módosítja a szótő jelentéstartalmát (az ige idő- és módjelei, a többes szám jele, birtokos személyjelek, fokozás stb.)
 több jel is lehet egy szóalakban
 jele: 3

Rag:

 a szóalak végén helyezkedik el, zárómorféma
 meghatározza a szó mondatbeli szerepét
 egy szóalak kizárólag csak egy ragot tartalmazhat!
 jele:4 (a tárgy ragja, a különböző határozóragok, igei személyragok stb.)

A morfológiai vagy alaki elemzéssel (szegmentálással) a szót alkotóelemeire, morfémáira bontjuk.

A Magyar nyelv és kommunikáció 9-10. tankönyv 41. oldalán van egy kis táblázat a különféle morfémákról. Hasznos lehet az ismétlésben.

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» Stíluskorszakok, stílusirányzatok stilisztikai jellemzése    » A beszéd fölépítése, a szövegszerkesztés lépései az anyaggyűjtéstől a megszólalásig   

Nem hasznosHasznos (+25 pont, 29 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek: Címkék:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor