Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

1. Tétel

A nyelv, mint felhalmozott tudás a nyelv, mint jelrendszer

(Jelek és jelrendszerek, a jellé válás)

„Jelképek erdején át visz az ember útja,
s a vendéget szemünk barátként figyeli”

(Baudelaire: Kapcsolatok)

A jel fogalma

A jel mindig érzékszervekkel felfogható jelenség (jelölő), és mélyebb tartalom, információ (jelentés) kapcsolata. A csengő az óra, végén az óra befejezésének jele, míg karácsonykor a csengetés a feldíszített karácsonyfát és az ajándékozást jelzi. Az autók tülkölése türelmetlenséget és forgalmi akadályt egyaránt jelenthet. A villogó zöld jelzés a közlekedési lámpán arra figyelmeztet bennünket, hogy igyekezzünk a gyalogátkelőhelyen. A kopogás a bebocsáttatásra való engedélykérés egyezményes jele. A jel tehát jeltest és jelentéstartalom kapcsolata.

A jelek ismertetőjegyei

A fenti példák alapján a jelek érzékszervekkel felfoghatók (láthatók, hallhatók vagy tapinthatók), önmaguknál többet jelentenek, ezt a közösség minden tagja elfogadja, általánosító szerepük van, jelrendszer tagjai és közlés folyamatban töltik be szerepüket. Pl.: A piramisok naptemplomok, az égbe vezető misztikus út jelképei voltak Egyiptomban. Minden egyiptomi ember így gondolkodott erről. A piramisok jelrendszer tagjai annyiban, hogy a napkultusz jegyében a Nílus keleti partján emelkedtek az élők, a nyugati parton, pedig a halottak városai, amelyeknek legtekintélyesebb építményei voltak a fáraók piramisai a mai Gizeh környékén és a Királyok völgyében. Az egész jelrendszer az istenekkel való „kommunikáció’ részeként funkcionált.

A jelek értelmezési köre

Jelekről beszélhetünk szűkebb és tágabb értelemben.
Szűkebb értelemben jelnek tekintjük az ember által alkotott vagy megállapodással jelnek’ jeleket. (Ide tartozik a nyelv, mint jelrendszer, a matematika, a közlekedés, a térképek, a sportjátékok jelrendszere stb.) Tágabb értelemben jelnek tekinthetők az emberi viselkedés formái, a gesztusok és a természeti jelenségek is.

A jellé válás

A jellé válás gyökere más folyamat az emberek között és az állatvilágban. Az azonos fajtához tartozó állatok jelei egytípusúak, s a jeladás képessége és formái genetikailag öröklődnek közöttük. A jegesmedve jelrendszere és szokásai mindkét félgömbön hasonlóak függetlenül attól, hogy két állat találkozott-e valaha is egymással. Az emberi jelek viszont megállapodás, megegyezés, konvenció eredményeként jönnek létre. A németek abban állapodtak meg, hogy egy bizonyos tárgyat Tischnek hívnak, az angolok „megegyezésének” eredménye a table, az oroszoké a cmoл, míg a magyaroké az asztal szó. Mindegyik jel konvenció, megegyezés eredménye, amelyek nem genetikailag, hanem a kultúra segítségével öröklődnek szóban, írásban és más módokon. A jelek gyűjteménye alkotja az emberiség jelkörnyezetét vagy kultúráját. A jelek és azok értelmezési konvenciói a történelem során szüntelenül változnak, elhalnak és újak születnek.

Íme egy csokorra való jel és konvenció az ókori görögök világából:

Ha fiú született egy görög családban, akkor olajkoszorút tettek az ajtó elé, ha lány, akkor gyapjúcsomót. A görögöknek csak egy nevük volt, s a név azt a célt szolgálta, hogy a gyermek olyan legyen, mint a neve. Például Periklész neve annyit jelent, hogy igen híres, Szophoklészé bölcs hírű, míg Ariszteidész nevének jelentése: kitűnő alakú. Három éves korukban a virágzás ünnepén az attikai gyerekek virágkoszorút kaptak a fejükre, hogy friss életerőt nyerjenek a természettől.

A jelek típusai

Ikonikus jelről akkor beszélünk, ha a jelölő és a jelölt kapcsolata hasonlóságon alapul (pl. fénykép, rajz, festmény, szobor, ábrák). Index a jel típusa akkor, ha a jelölő és a jelölt között ok-okozati, logikai, térbeli vagy időbeli kapcsolat van (pl. sípszó, integetés, füttyszó, irányjelzés). A jel szimbólum, ha a jeltest kiválasztása megegyezés eredménye. (Például a piros-fehér-zöld színű zászló nemzeti lobogónk, míg a kék színű a béke zászlaja, a fehér a háború idején békés szándékot vagy megadást jelent, a fekete pedig az európai kultúrában gyászt jelez.)

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» Stíluskorszakok, stílusirányzatok stilisztikai jellemzése    » A nyelvi jel jelentése   

Nem hasznosHasznos (+4 pont, 6 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek: Címkék:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor