Érettségi Portál 2014

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

A nyelv mint jelrendszer

Beküldő: adminszamalk
Nyelvtan tételek

A nyelv mint jelrendszer tétel

1. A jel olyan (látható, hallható, tapintható ) érzékelhető fizikai jelenség, amelynek a jelet használó csoport által elfogadott jelentése van. (ez több, mint, ami közvetlenül észlelhető)

Összetevői:

 • alak, jelölő /érzékszervekkel felfogható/
 • jelentés /amire utal, amit szimbolizál az alak,
 • a jelölő/pl. közlekedési táblák, állami jelképek

Keletkezésük szerint:

 • érintkezésen,
 • hasonlóságon,
 • megegyezésen alapuló jelek

2. A nyelvi jel hangalak és jelentés együttese, és a valóság egyes elemeit (jeltárgy) tükrözi.  A hangalak az a hangsor /betűsor/, amit hallunk és látunk. A jelentés az fogalom, amire a hangalak hallásakor vagy látásakor gondolunk,  a nyelvi jel tartalma, használati értéke / = a jelentés többnyire meghatározza, hogy a szó milyen körülmények között használható fel/.

Jellemzői:

 • érzékszervekkel
 • önmagánál többet jelent, szimbolikusan utal valamire
 • egy közösség tagjaként használjuk, megállapodáson alapul a jelentése, konvencionális
 • jelrendszerbe illeszkedik= jelek + használati szabályok
 • arra használjuk, hogy embertársainkkal kapcsolatot teremtsünk vagy a kommunikáció eszköze

Az általános értelemben vett jeltudomány a szemiotika /gör. széma = jel/ Megteremtője Peirce /1839-1914/ amerikai szemiotikus. A jelentéstan /szemantika/ foglalkozik a nyelvi jelek jelentésével, tartalmi oldalával.

A nyelvi rendszer elemei (nyelvi lépcsők):

 • fonéma vagy beszédhang: önálló jelentése nincs, csak jelentés-megkülönböztető szerepe /pl. bab -báb/
 • a morféma / szótő és toldalékok/: a legkisebb nyelvi elemek, amelyeknek jelentésük van. A toldalékok jelentését grammatikai      jelentésnek nevezzük.
 • A szó/lexéma/: fogalmi jelentéssel rendelkező nyelvi elem. Minden szónak van elsődleges /alapjelentése/, amely viszonylag állandó, független a szövegkörnyezettől. Az elsődleges jelentésből a   nyelvhasználat során alakulnak ki a másodlagos, harmadlagos… mellékjelentések. Minél több mellékjelentés kapcsolódik a szó alapjelentéséhez, jelentésköre annál tágabb. Az aktuális          szövegkörnyezet hatására a lexéma jelentése bővülhet kontextuális (szövegösszefüggésből következő) jelentéssel is, ami nem szerepel a szótárban.
 • szintagma /szószerkezet/: morfémából szerkesztett nyelvi jelek /pl. levelet ír/
 • mondat: a mondatjelentés egyrészt a mondatot alkotó nyelvi jelek jelentésének összessége, másrészt ehhez        járul a szövegkörnyezetből adódó másodlagos /aktuális/ jelentés
 • szöveg: a jelentés a nyelvi jelek legváltozékonyabb eleme, az alap- és mellékjelentéseket a          szövegkörnyezet állandóan módosíthatja.

3. A nyelv a legegyetemesebb jelrendszer. Minden nyelv univerzális, struktúrája azonos:

nyelv = jelkészlet + szabályok /nyelvtan, grammatika/ + hagyomány

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» Az emberi kommunikáció nem nyelvi formái   » A mellérendelő összetett mondat   

Nem hasznosHasznos (+63 pont, 91 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek: Címkék:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor