Érettségi Portál 2015

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

A nyelv, mint változó rendszer

Beküldő: adminszamalk
Nyelvtan tételek

2. Tétel

A nyelv, mint változó rendszer

(A nyelvi változás, szinkrón és diakrón nyelvvizsgálat)

A nyelv vizsgálatának két módja:

-        Szinkron: egy adott kor nyelvállapotát vizsgálja.

-        Diakrón: a nyelvet változásában vizsgálja.

A nyelvi változások okai:

A nyelv alkalmazkodik a beszélők igényeihez, új dolgokat kell megnevezni, a gondolkodás fejlődésével párhuzamosan egyre bonyolultabb összefüggéseket kell kifejezni.

A nyelvi változások fajtái:

-        A nyelvtani rendszer változásai: pl.: adnak vala – múlt idő segédigével.

-        Hangváltozások: pl.: dumb > domb – nyíltabbá válás.

-        A szókészlet változásai:- elavulás, kiveszés (pl.: isa = bizony) (Halotti beszéd)

- bővülés, gyarapodás: - belső keletkezés

- szókölcsönzés más nyelvekből

- a nyelvi elemek jelentéseinek                                         megváltozása (pl.: kocsi – kocsi szekér)

A szókölcsönzés:

Szavaknak más nyelvekből való átvétele minden nyelv szókincsének igen fontos és természetes gazdagodási módja. Idegen eredetű szavaink nyelvi forrásai nagymértékben összefüggenek ősünk földrajzi elhelyezkedésével, gazdasági, politikai és művelődési kapcsolataival. A jövevény, idegen eredetű szótövek száma a legtöbb nyelvben jóval fölülmúlja az ősi szótövek számát, de a használat gyakoriságával és a belőlük képzett szócsaládok nagyságában nem érvényesül ez a fölény.

A szókölcsönzés eredménye:

Jövevényszavak: Nem érezzük már idegennek, mert hangzásuk általában hozzáidomult nyelvünkhöz. (pl.: szláv: szliva → sziliva → szilva). Alaktanilag is beleilleszkedtek nyelvünkbe, képzett vagy összetett szavak alkotásának alapjává váltak.

Pl.: kapu, gróf, család, iskola.

Idegen szavak: Őrzik idegenes jellegüket (hangzás, írásmód) nem váltak szócsaládok alapjává.

Pl.: komputer, grapefruit, bestseller, show, stewardess.

Nemzetközi műveltségszók vagy vándorszavak: Sok nyelvben elterjedtek (több irányból is eljutottak hozzánk).

Pl.: atom, energia, konnektor, rádió, hotel, troli, atléta, gól.

Tükörszavak: Idegen összetett szó elő- és utótagját lefordítjuk (Az új összetett szó elemei, hangalakja magyar, de a két szó közti viszony jellege az idegen mintát követi.)

Pl.: Tiergarten – állatkert, Aufschneiden – fölvág, dicsekszik

Az idegen szavak használata:

Nem kifogásolható akkor,

-        Ha nincs magyar megfelelőjük (pl.: injekció, grapefruit).

-        Vagy ha a magyar változathoz képpest pontosabbak (pl.: sok tudományos szakszó).

-        Vagy stílusszínező, változatosságot biztosító szerepük van (sofőr – gépjárművezető).

Szükségtelen: viszont az olyan idegenszavak használata, amelyek helyett van pontos magyar változat (pl.: komputer – számítógép, shop – bolt).

Különösen nehezen illeszkednek bele a nyelvbe azok, amelyeknek idegenes helyesírása kiejtési bizonytalanságok kelt.

Feladat:

Mikor elfogatható az idegen szavak használata?

Melyik szükséges, melyik szükségtelen átvétel?

-        Frizsider

-        Magnó

-        Miliő

-        Dzsörzé

-        Klub

-        Stewardess

-        Marray

-        technika

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» A közlésfolyamat funkciói és tényezői   » A nyelv, mint felhalmozott tudás a nyelv, mint jelrendszer   

Nem hasznosHasznos (+6 pont, 8 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek: Címkék:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor