Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

A nyelv, mint változó rendszer

Beküldő: adminszamalk
Nyelvtan tételek

2. Tétel

A nyelv, mint változó rendszer

(A nyelvi változás, szinkrón és diakrón nyelvvizsgálat)

A nyelv vizsgálatának két módja:

–        Szinkron: egy adott kor nyelvállapotát vizsgálja.

–        Diakrón: a nyelvet változásában vizsgálja.

A nyelvi változások okai:

A nyelv alkalmazkodik a beszélők igényeihez, új dolgokat kell megnevezni, a gondolkodás fejlődésével párhuzamosan egyre bonyolultabb összefüggéseket kell kifejezni.

A nyelvi változások fajtái:

–        A nyelvtani rendszer változásai: pl.: adnak vala – múlt idő segédigével.

–        Hangváltozások: pl.: dumb > domb – nyíltabbá válás.

–        A szókészlet változásai:elavulás, kiveszés (pl.: isa = bizony) (Halotti beszéd)

– bővülés, gyarapodás: – belső keletkezés

– szókölcsönzés más nyelvekből

– a nyelvi elemek jelentéseinek                                         megváltozása (pl.: kocsi – kocsi szekér)

A szókölcsönzés:

Szavaknak más nyelvekből való átvétele minden nyelv szókincsének igen fontos és természetes gazdagodási módja. Idegen eredetű szavaink nyelvi forrásai nagymértékben összefüggenek ősünk földrajzi elhelyezkedésével, gazdasági, politikai és művelődési kapcsolataival. A jövevény, idegen eredetű szótövek száma a legtöbb nyelvben jóval fölülmúlja az ősi szótövek számát, de a használat gyakoriságával és a belőlük képzett szócsaládok nagyságában nem érvényesül ez a fölény.

A szókölcsönzés eredménye:

Jövevényszavak: Nem érezzük már idegennek, mert hangzásuk általában hozzáidomult nyelvünkhöz. (pl.: szláv: szliva → sziliva → szilva). Alaktanilag is beleilleszkedtek nyelvünkbe, képzett vagy összetett szavak alkotásának alapjává váltak.

Pl.: kapu, gróf, család, iskola.

Idegen szavak: Őrzik idegenes jellegüket (hangzás, írásmód) nem váltak szócsaládok alapjává.

Pl.: komputer, grapefruit, bestseller, show, stewardess.

Nemzetközi műveltségszók vagy vándorszavak: Sok nyelvben elterjedtek (több irányból is eljutottak hozzánk).

Pl.: atom, energia, konnektor, rádió, hotel, troli, atléta, gól.

Tükörszavak: Idegen összetett szó elő- és utótagját lefordítjuk (Az új összetett szó elemei, hangalakja magyar, de a két szó közti viszony jellege az idegen mintát követi.)

Pl.: Tiergarten – állatkert, Aufschneiden – fölvág, dicsekszik

Az idegen szavak használata:

Nem kifogásolható akkor,

–        Ha nincs magyar megfelelőjük (pl.: injekció, grapefruit).

–        Vagy ha a magyar változathoz képpest pontosabbak (pl.: sok tudományos szakszó).

–        Vagy stílusszínező, változatosságot biztosító szerepük van (sofőr – gépjárművezető).

Szükségtelen: viszont az olyan idegenszavak használata, amelyek helyett van pontos magyar változat (pl.: komputer – számítógép, shop – bolt).

Különösen nehezen illeszkednek bele a nyelvbe azok, amelyeknek idegenes helyesírása kiejtési bizonytalanságok kelt.

Feladat:

Mikor elfogatható az idegen szavak használata?

Melyik szükséges, melyik szükségtelen átvétel?

–        Frizsider

–        Magnó

–        Miliő

–        Dzsörzé

–        Klub

–        Stewardess

–        Marray

–        technika

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» A szöveg szerkezete és jelentése   » Hangtan: a hangok találkozása és helyesírásuk   

Nem hasznosHasznos (+6 pont, 10 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek: Címkék:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor