Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

A nyelv rétegződése

Beküldő: adminszamalk
Nyelvtan tételek

7. Tétel

Társadalmi és területi nyelvváltozatok köznyelv, nyelvjárások, csoportnyelvek

(A nyelv rétegződése)

A nyelv rétegződése

A nyelvben mindig többféle belső nyelvtípus, nyelvváltozat él egymás mellett, amelyeket több szempontból osztályozhatunk. Lehetnek írott és beszélt, területi (nyelvjárások) és társadalmi nyelvváltozatok (csoport- és rétegnyelvek, szaknyelvek, életkori nyelvváltozatok). Lehetnek normatív (szabályokkal leírható, követendő, tudatos nyelvalakító tevékenység eredményeképpen létrehozott) és kevésbé normatív nyelvváltozatok. Normatív például a művelt köznyelv és az irodalmi nyelv, míg a népnyelv és a nyelvjárások kevésbé normatívak. (Ugyan van saját, belső normarendszerük, de az egész nyelvközösség számára nem kötelező az adott normák betartása). A beszélt és írott nyelvváltozatok összessége a nemzeti nyelv.

A szókészlet mai rétegződése, tagolódása

A nyelvváltozatok, egymástól elsősorban szó- és kifejezéskészletükben különböznek, a nyelvtani szabályok és a hangzás eltérései nem jellemzőek minden nyelvi rétegre. A nyelvváltozatok összessége a nemzeti nyelv.

Normatív (az egész közösség számára mintaszerű, szabályokkal leírható) nyelvváltozatok az irodalmi nyelv (szépirodalom nyelve, esszényelv, az értekező próza nyelve, sajtónyelv) és a köznyelv (színpadi nyelv, pódiumnyelv, katedranyelv, az utca nyelve, stb.). Az irodalmi nyelv főleg írott, a köznyelv elsősorban beszélt nyelvi változat.

Területi nyelvváltozatok: a nyelvjárástípusok (nyugati, dunántúli, déli, tiszai, palóc, északkeleti, mezőségi és székely) szinte kizárólag szóbeli változatuk van.

A területi nyelvváltozatok vagy dialektusok szókincsének jellemzői a hangzás mellett a tájszavak. A tájszavak valódiak, ha másként megnevezve a köznyelvben is élnek, pl.: pityóka ’burgonya’ (Erdély), paszuly ’bab’ (Tiszántúl). A jelentésbeli tájszavak a köznyelvitől nem hangalakjukban, hanem jelentésükben különböznek: szigorú ’vézna’ (Székelyföld), bogár ’légy’ (Dunántúl).

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» Nyelvi szintek   » A névmások szerepe a szövegszerkesztésben   

Nem hasznosHasznos (+6 pont, 10 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek: Címkék:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor