Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

A stílus hatásában szerepe van a választásnak (milyen elemekből építjük fel a mű szövegét) és a kombinációnak (építőrészek milyen viszonyban vannak egymással).

A stílus elemzése:
– milyen viszonyban vannak az adott stíluselemek a maguk egyediségében a nyelvben megszokottal
– milyen kapcsolatba lépnek ezek a stílushatást keltő elemek a szövegben egymással

Alakzatok: a szövegen belüli sajátos nyelvi-stilisztikai viszonyok; a jelentéssel bíró elemek, nyelvi egységek jellegzetes kapcsolási módja.

Fajtái 3 fő eljárás köré rendezhetők:
– ismétlés
– kihagyás (csökkentés)
– felcserélés

Az ismétlés változatai

1 szó többszöri megismétlése ® nyomósítás, indulat.

Anafora: verssorok v. ütemek elején visszatérő szó- v. szócsoportismétlés ® további jelentéstöbblet

Ismétlés feszültségébresztő hatását növeli, ha más alakzatokkal kombinálódik (ellentét, felcserélés stb.).

Variáció: ismétlés tágabb értelemben: ugyanaz a dolog módosult formában tér vissza.
figura etimologica: szótő ismétlődik
halmozás: azonos mondatrészek ismétlődnek
fokozás: szinonim v. halmozott alakok között fokozati különbség

Gondolatritmus: teljes gondolatok, mondatok v. fontos mondatrészletek meghatározott rendben való, ritmikus visszatérése.
Refrén: gondolatritmus egyik önállósult fajtája.

Ismétléssel érintkező alakzatok
párhuzam: azonos v. hasonló módon megformált szerkezetek, gondolatok egymás mellé állítása
ellentét (szembeállítás): megjelenhet költői képekben, hangzásban, érzelmi mozzanatokban; 2 szó, 2 metaforikus elem v. egész gondolat- ill. képsorok között

Kihagyás

A szöveg stílusának feszültsége, tömörsége összefügghet azzal is, hogy az író kihagy, elhallgat v. csak utalásszerűen említ vmit.

Kihagyás: várt szavak, szerkezettagok, mondatok stb. kihagyása

A művészi kihagyás mindig feszültséget kelt; megértése, feloldása nem olyan egyszerű, mint a köznapi beszédben.

Vonatkozhat 1-1 szóra, kifejezésre (1 tagú metafora); mondatrészre (hiányos mondat); nagyobb egységnyi részekre (balladák szaggatott felépítése).

Kihagyás sajátos változatai
– késleltetés: egy kihagyott elem csak a szöveg egy későbbi részében válik világossá
– utalás, célzás: nem teljes kihagyás, mert vmilyen mértékben, formában megjelenik a hiányzó elem, csak nem kifejtetten.

Felcserélés

Eszközei: – szokatlan szórend
– köznapitól eltérő mondatrend
– közbeékelt, közbevetett mondatok v. szintagmák
– megszakított szerkesztés

Feltűnőbb kérdésekben, felkiáltásokban, megszólításokban.

Költői v. szónoki kérdés: kérdés sajátos művészi változata; ált. kijelentés értékű.

Alakzatok hatása, szerepe: stílus élénkítése, aminek alapja az alakzatok feszültségkeltő és -oldó hatása.

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» A szóalkotás   » Egynyelvű szótáraink   

Nem hasznosHasznos (+1 pont, 3 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek: Címkék:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor