Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

A nyelvi jel összetevői

Beküldő: adminszamalk
Nyelvtan tételek

A nyelv a legegyetemesebb jelrendszer:

számos jelrendszer létezik (: közlekedési jelek, a térképek, a matematika, a sportjátékok jelrendszere), de köztük a legelterjedtebb a nyelv,

bárki elsajátíthatja, birtokolhatja, és ez a legalkalmasabb a külső és a belső valóság kifejezésére,

a nyelv jelek sokaságából és a jeleket közléssé rendszerező nyelvtani szabályokból áll;

a nyelvi jel a hangalaknak és az általa tükrözött tartalomnak a kapcsolata;

a jelentés magva a szótő, ehhez toldalékok járulhatnak (képzők, ragok, jelek);

képzők: megváltoztatják a szó jelentését, gyakran szófaját is

fontosabb képzők:

igeképzők: tan-tanul; kész-készít-készül; szín-színez;

olvas-olvasgat-olvastat-olvashat;

névszóképzők: ír-írás-irat;

fiú-fiúcska; ember-emberke; Márton-Marci;

katona-katonaság; város-városi; Kovács-Kovács

ragok: elhelyezik a szót a mondatban, mondatrészt csinálnak belőle:

igei személyragok: írok-írsz-írØ; írunk-írtok-írnak;

a tárgy ragja: ember-embert

határozóragok: könyvben; nyolcig; ezért

jelek:

igei időjelek: olvas-olvasott

igei módjelek: olvas-olvasna

többesjelek: ember-emberek; könyve-könyveb

birtokos személyjelek: könyv-könyvem

a középfok jele: kék-kékebb

A nyelv rendszer jellege:

a nyelvi jelek összetevői, egységei a hangok, a morfémák (szóelemek), a szintagmák (szószerkezetek) és az ezekből létrejövő nagyobb egységek, a mondatok és a szöveg;

a beszédhangoknak önmagukban nincs jelentésük (ezek a fonémák);

a jelentéssel bíró nyelvi jeleket morfémáknak nevezzük (szótövek és toldalékaik)

a morfémákból szószerkezeteket, szintagmákatk alkothatunk;

ezek alkotják a beszéd magasabb egységeit, a mondatot és a szöveget;

– a nyelvi jeleket mindig szabályok segítségével kapcsoljuk össze, a szabályok összessége a nyelvtani rendszer,

– a nyelvtani rendszer egésze több kisebb alrendszerből és törvényekből áll (igeragozás rendszere; magán- és mássalhangzótörvények);

a nyelv jelek állományából és olyan szabályokból áll, melyek a jeleket közléssé szervezik;

– a nyelvtani rendszer kevésbé változó, mint a szókészlet, de ez is átalakuláson megy keresztül a nyelv fejlődése során

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» Ómagyar kor: 896–1526   » Jelentésváltozás   

Nem hasznosHasznos (+1 pont, 1 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek: Címkék:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor