Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

A nagy társadalmi és szellemi mozgalmakban szorosan összekapcsolódott a nemzeti függetlenség, a társadalmi felemelkedés és a magyar nyelv ügye,

központi kérdés lett a magyar nyelv jogainak helyreállítása, hivatalos nyelvvé tétele, egyenjogúságának biztosítása a művelődésben és a közéletben,

konkrét feladatok voltak: a magyar nyelvet meg kellett tisztítani az idegen hatásoktól, gazdagítani kellett a szókincsét új fogalmak megnevezésével, fejleszteni kellett a nyelvváltozatokat

A nyelvművelés új lehetőségei, fórumai:

    nyelvfejlesztő társaságok, irodalmi szalonok alakulása,

    1780-tól folyóiratok, napilapok megjelenése,

    a nyelvművelő mozgalom központja először Széphalom, majd a 20-as évektől Pest,

    1831-től működik a Magyar Tudós Társaság, vagyis az Akadémia, e) nyelvtudományi kérdések vitái

    jottista – ipszilonista háború" a helyesírás kérdéséről – Révai Miklós vezetésével a jottisták a szóelemző írásmód mellett foglaltak állást (látja; kertje), Verseghy Ferenc és az ipszilonisták a kiejtés szerinti írásmódot tartották jónak (lánya, kertye), a szóelemző írás győzött (Kazinczy is ezt támogatta)

A nyelvújítási harc

A XIX. század első két évtizedét külön szakaszként a nyelvújítás koraként tartjuk számon. Nyelvújítás: a nyelvművelők tudatos beavatkozása az adott nyelv életébe, a nyelvújítási mozgalom része a magyarság önálló nemzeti létezéséért folyó küzdelemnek,

a mozgalom vezéralakja: Kazinczy Ferenc,

két tábor állt szemben: hagyományőrzők (ortológusok),

nyelvújítók (neológusok)

A nyelvújítási harc állomásai:

Kazinczy Tövisek és virágok című epigrammagyűjteménye (1811),

a Mondolat című gúnyirat megjelenése (1813)

bírálták és kigúnyolták benne a nyelvújítókat, magát Kazinczyt is,

Felelet a Mondolatra (1815), szerzők: Kölcsey Ferenc és Szemere Pál,

stílusparódia, amelyben a maradiak nyelvét gúnyolták ki,

több igazság volt a nyelvújítók törekvésében: a magyar nyelvnek szüksége volt a tudatos alakításra, de az is igaz, hogy néhány szélsőséges újító elvétette a ménéket a "szógyártásban",

Ortológus és neológus nálunk és más nemzeteknél című értekezés (1819)

szerzője: Kazinczy Ferenc: a nyelvújítási harc lezárása

A nyelvújítás módszerei és eredményei

a nyelvújítási mozgalom kb. 10 ezer új szóval gazdagította szókészletünket

A szógyarapítás forrásai:

a régi nyelv és a nyelvjárások szókészlete; számos elavult, elfeledett magyar szót újítottak fel: hon, hős, dísz, terem, iker,

tájnyelvi szavak bekerülése a köznyelvbe: betyár, hullám, kelme, poggyász, rimánkodik, zamat,

a legtöbb új szót képzéssel, összetétellel, elvonással alkották az újítók: egyesít, tanulmányoz, tanúsít, andalog, bántalom, élmény, kiáltvány, bölcsészet, homlokzat

Stílusújítás

a nyelvújítók munkája nyomán a stílus, a szépirodalom, a társalgás, a tudomány stílusa újult meg és vált gazdagabbá,

a XIX. század elején jött létre az egységes magyar irodalmi nyelv és a művelt köznyelv,

1872-ben indult a Magyar Nyelvőr című folyóirat, amely azóta is működik, és fontos szerepet tölt be az anyanyelv ápolásában

Feladat: Az alábbi szavakat a nyelvújítók alkották vagy terjesztették el az irodalmi nyelvben. Jellemezze a példák segítségével a nyelvújítási mozgalom kedvelt szóalkotási módjait!

Csend (régen csak csendesz) elvonás, rövidítés

Előítélet (praeiudicum) idegen szó tükörfordítása

Hőmérő, hullám (eredetileg tájszó) tájszó bevonása a köznyelvbe

Könnyelmű (könnyű elméjű) összevonás

Búskomor (bús, komor) szinonímák összekapcsolása

Rovar (rovátkolt barom) összevonás

Tengerész (szótő tenger) szóképzés

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» A magyar nyelv történetének főbb szakaszai   » A közlésfolyamat tényezői és funkciói   

Nem hasznosHasznos (+8 pont, 18 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek: Címkék:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor