Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

Beküldte: niciland

A retorika fogalma (gör. rhétoriké techné; lat. ars oratoria):

az ékesszólás művészete, szónoklattan. Az antik felfogás szerint egyszerre művészet és megtanulható, megtanulandó tudomány; a jól beszélés és szép beszéd művészete, a meggyőzés tudománya.

A retorika tárgya

Minden olyan ügy, amelynek javára a szónok meg akarja nyerni a közönséget. Nem csak jó ügyért lehet valakit meggyőzni! Veszélyes is lehet!

A retorika jelentősége

Már az antikvitásban a szellemi képzés csúcsa volt a szónoklattan összetett ismereteinek elsajátítása. A középkorban része az egyetemi tananyagrendszernek, a hét szabad művészetnek (trivium: grammatika, retorika, logika) Napjainkban is fontos terület, nemcsak az irodalmi művek létrehozásának alapja, hanem, az európai gondolkodás folytonosságának hordozója. Babits szerint az iskolának jut a legfontosabb szerep a retorikai képzésben, mert „minden tantárgy gondolkodni és beszélni tanít. ”

A retorika ma

Fogalmába tartozik minden, a nyilvánosságnak szánt (nem magáncéllal fogalmazott) érvelő típusú szöveg, szóbeli vagy írott formában, amely természetesen tartalmazhat leíró és elbeszélő részeket is.
A társadalom szinte minden színterén megjelenik, hasznosítható és egyben szükséges pl. politika, közélet, jog, vallás, tudomány, oktatás, újságírás, szépirodalom, kereskedelem, reklám, gazdaság stb.
Egyirányú kommunikációs forma, melynek célja a hallgatóság értelmi és érzelmi befolyásolása, meggyőzése.

A retorika és a kommunikációs tényezők és feladataik összefüggése (ld. 4. tétel)

– Tájékoztatás, ismeretközlés: a valóság bemutatása, értelmezése
– Érzelemkifejezés: megindítás, érzelmi hatás: azonosulás vagy elutasítás.
– Felhívás, felszólítás: a cselekvés befolyásolása, a racionális, érvekkel alátámasztott meggyőzés.
– Kapcsolatteremtés –tartás és -zárás: a hallgatóság megnyerése, és az érdeklődés fenntartása
– Esztétikai funkció: a művészi nyelvhasználat: a nyelvi megformáltság, a gyönyörködtetés is a hatásosság alapja

A nem nyelvi kód: az élőszó zeneisége, a metakommunikációs eszközök gazdag tárháza áll a szónok (rétor, orátor) rendelkezésére.

A szónoki beszéd fajtái:

– Törvényszéki beszéd (jogi beszéd, vád vagy védő)
– Tanácskozó beszéd (politikai beszéd, rábeszélés vagy lebeszélés, egyházi szónoki beszéd, prédikáció)
– Bemutató beszéd (alkalmi beszéd, pl. évnyitó, évzáró, balalgás, előadás, beszámoló; ünnepi beszéd valamilyen történelmi eseményhez kötődve; emlékbeszéd; dicsőítő beszéd, ünnepi alkalomkor elmondott művészi beszéd, amelynek feladata személy, közösség vagy eszme dicsőítése; székfoglaló; pohárköszöntő)

A jó szónok tulajdonságai:

• erkölcsileg hiteles, kongruens = azt mondja a száj, amit a szív és az ész diktál
• jól felkészült, széles körű tájékozottság jellemzi
• találékony
• igényes
• jó szerkesztő
• van stílusérzéke
• jó emlékezőtehetsége van
• tud rögtönözi
• jól és gyorsan tud kapcsolatot teremteni a közönséggel, nyitott személyiség
• megtalálja a közönségnek megfelelő gondolati és nyelvi szintet
• megfelelően artikulál, kiváló előadó, kihasználja az élőszó zenei eszközei adta lehetőségeket
• hatásos, nagy meggyőző erővel bír
• természetes, nem mesterkélt

A magyar történelem legnagyobb szónokai

Pázmány Péter, az ellenreformáció harcos vezéralakja, a barokk korból, aki a hívek ezreit térítette vissza a katolikus hitre híres prédikációival; Kölcsey Ferenc, aki a pozsonyi diétán az alsótábla vezérszónoka volt; Kossuth stb.

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» A tömegkommunikációs műfajok   » Szövegtípusok   

Nem hasznosHasznos (+10 pont, 14 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek: Címkék:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor