Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

A nyilvános beszéd – Az élőbeszéd fajtái

Beküldő: adminszamalk
Nyelvtan tételek

A RETORIKA ALAPJAI

A RETORIKA FOGALMA, TÖRTÉNETE

Görög eredetű szó, jelentése: helyes beszéd, ékesszólás. Hivatalos neve: szónoklástan vagy szónoklattan. A régi görögöknél és rómaiaknál az ékesszólás tanítói voltak a rétorok, akik maguk is szónokoltak. A retorika napjainkban vizsgál minden olyan szóbeli megnyilatkozást, amelyben legalább az egyik fél nem csak a saját képviseletében szólal meg. A retorika beszélni tanít, hisz nemcsak a politikusok beszédeit, vagy az ünnepi beszédeket vizsgálja, hanem például a tanárok előadásait is.

A SZÓNOKI BESZÉD FAJTÁI

– tanácsadó beszéd (mai nevén politikai beszéd)

– törvényszéki beszéd (vád- és védőbeszédek)

– alkalmi beszéd (ünnepi beszédek).

A tanácsadó beszédben a szónok valamilyen ügynek a hasznos vagy káros voltát próbálja bizonyítani. A törvényszéki beszédben, más szóval jogi beszédben a bírák döntését akarják befolyásolni a védő és a vádló, vagy maga a bíró fejti ki álláspontját. Az alkalmi beszédben valamilyen magasztalásra méltó dolgot vagy személyt dicsőítenek.

A nyilvános beszéd műfajai közé tartozik az előadás (pl.: tanár előadása), a kiselőadás, a felszólalás, a hozzászólás, az értekezés, a beszámoló, az ismertetés, a nyilvános vita és a tévés rádiós műfajok is.

A retorika az írásbeli művek, közülük elsősorban az érvelő szövegtípusok szerkesztéstanával is foglalkozik.

A RETORIKA SZEREPE

1) Kapcsolatteremtés: hallgatóság megszólítása, jóindulat megnyerése.

2) Kapcsolattartás: a szónok beszéd közben kérdéseket tehet föl a hallgatóságnak, visszajelzést is kérhet azzal, hogy értik-e a mondanivalóját vagy egyet értenek-e vele.

3) Kapcsolatzárás: összegzés, elköszönés, elbúcsúzás. Megköszöni a figyelmet, a jóindulatot. Kijelöli a célokat amennyiben a hallgatóság egyetértését megnyerte.

A JÓ SZÓNOK FELADATAI, TULAJDONSÁGAI

tisztesség, alapos jártasság a témában, rögtönző képesség, nagy szókincs, állhatatosság, önuralom, fegyelmezettség, szerkesztőkészség, stílusérzék, emlékezőtehetség, előadókészség.

A SZÓNOK HATÁSKELTŐ ESZKÖZEI (költői eszközök)

Megszólítás, felszólítás, költői kérdés, metafora, hasonlat, megszemélyesítés, ismétlés, felsorolás, halmozás, fokozás, túlzás, sejtetés, késleltetés, a várakozás fokozása.

A SZÓNOK FELADATAI

1) Anyaggyűjtés

2) Az anyag elrendezése, a szöveg megfogalmazása, kidolgozása

3) Az előadásmód megtervezése

4) A szöveg memorizálása

5) A szöveg előadása

A SZÓNOKLÁS CÉLJA

1) Felhívás: a szónok első számú célja, hogy a hallgatóságot valamire ösztönözze.

2) Tájékoztatás: információ közlés (hatásos felhívás).

3) Kifejezés: érzelem kifejezése. Az érzelmek kifejezése, fontossá teszi a hallgatóság érzelmeit.

4) Gyönyörködtetés: esztétikai funkció. Minden, nagyobb nyilvánosságnak szánt előadás fontos része,a költői eszközök használata.

Természetesen az előadás fajtája válogatja, hogy a négy felsorolt funkció közül, melyik, milyen hangsúlyt kap.

17. Témakör: A retorika alapjai

Tétel: A nyilvános beszéd – Az élőbeszéd fajtái

A NYILVÁNOS BESZÉD – AZ ÉLŐBESZÉD FAJTÁI

A SZÓNOKI BESZÉD FAJTÁI

– tanácsadó beszéd (mai nevén politikai beszéd)

– törvényszéki beszéd (vád- és védőbeszédek)

– alkalmi beszéd (ünnepi beszédek).

A tanácsadó beszédben a szónok valamilyen ügynek a hasznos vagy káros voltát próbálja bizonyítani. A törvényszéki beszédben, más szóval jogi beszédben a bírák döntését akarják befolyásolni a védő és a vádló, vagy maga a bíró fejti ki álláspontját. Az alkalmi beszédben valamilyen magasztalásra méltó dolgot vagy személyt dicsőítenek.

A NYILVÁNOS BESZÉD FAJTÁI

A nyilvános beszéd műfajai közé tartozik az előadás (pl: tanár előadása), a kiselőadás, a felszólalás, a hozzászólás, az értekezés, a beszámoló, az ismertetés, a nyilvános vita és a tévés rádiós műfajok is.

A retorika az írásbeli művek, közülük elsősorban az érvelő szövegtípusok szerkesztéstanával is foglalkozik.

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» A szófajok rendszere és a szóalkotás módjai   » A nyelv rétegződése   

Nem hasznosHasznos (+12 pont, 26 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek: Címkék:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor