Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

A stílusrétegek

Beküldő: adminszamalk
Nyelvtan tételek

Stílus: többféle jelentés (görög-római eredet: ’hegyes tárgy’, ’íróvessző’)

1. az egyén összetett viselkedésmódja (nyelvi + nem nyelvi kifejezőeszközök) → egyéni, sajátos

meghatározó: személyiség, külvilág, szituáció

2. művészi kifejezésmód

3. adott kor művészeti jellemzőinek összessége (művészi formanyelv)

A nyelvi stílus:

– kiválasztás eredménye (a beszélő mit használ fel a rendelkezésére álló eszközkészletből)

– elrendezést tükröz (a beszélő milyen módon kombinálja a nyelvtani eszközöket)

Stíluseszközök:

– stíluselem: bármilyen nyelvtani elem, amely elsődleges jelentése mellett többlettartalmat hordoz

– denotatív (megnevező) jelentés: elsődleges, állandó (pl. asztal = ’bútorfajta’)

– konnotatív (együttjáró) jelentés: alkalmi (pl. József Attila: Klárisok)

– szókincs, szövegformálás (pl. címadás), mondatformák, zenei eszközök, nonverbális jelek

Stílusrétegek: egy-egy csoport nyelvi kifejezésmódja (→ nyelvváltozatok)

– elkülönítő tényezők: szóhasználat, szövegalkotás, közléshelyzet, társadalmi hovatartozás, nyelvi igény

– főbb szintek:    – felső szint (szépirodalom, művészi szövegek, szónoklat, rímes szövegek)

– középső szint (igényes mindennapi közlés, pl. előadás, felszólalás, tudományos írás)

– alsó szint (laza, igénytelen nyelvhasználat → argó, zsargon)

– írott nyelvi stílusok:

– tudományos: erős kifejtettség, tudományos szakszavak (terminus technicus), sok összetett mondat

műfajai: ismeretterjesztő és szakkönyv, tudományos folyóiratok cikkei

– publicisztikai: tömegkommunikációban, stílusrétegek erős keveredése

műfajai: cikk, kommentár, jegyzet, kritika, olvasói levél, hír, tudósítás, riport, interjú

– hivatalos: kötött nyelvezet, erős formaiság (pl. hivatalos levél), szerkesztettség (→ retorika)

műfajai: törvény, rendelet, jogszabály, kérvény, felszólítás, beszámoló, jegyzőkönyv, önéletrajz

– szépirodalmi: a legigényesebb stílusréteg (műnemek, műfajok → …)

beszélt nyelvi stílusok:

– társalgási: hivatalos, a mindennapi életben használatos

műfajai: vita, előadás, hozzászólás

– szónoki: szerkesztettség, logikus felépítés (retorikai eszközök)

műfajai: szónoklat, alkalmi beszéd (pl. ünnepi, politikai)

Stílusárnyalat (hangnem): a stílus jellemző tulajdonsága → a beszélő lelkiállapota, viszonya a témához

– beszédhelyzet szerint: választékos / ünnepélyes / patetikus / köznapi

– téma szerint: világos, logikus / eleven / homályos / szemléletes / száraz / széteső

– kommunikációs felek viszonya szerint: bizalmas / családias / kedveskedő / durva / közönséges

– lelkiállapot szerint: élénk / kedélyes / tréfás / emelkedett / fennkölt / gúnyos / humoros

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» Retorika   » A kommunikációs folyamat, a szöveget alakító tényezők és funkciók    

Nem hasznosHasznos (+8 pont, 22 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek: Címkék:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor