Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

A szófajok

Beküldő: adminszamalk
Nyelvtan tételek

A szófajok

Fogalma:

 • A szókészlet szavait közös tulajdonságuk alapján soroljuk a szófajok kategóriájába
 • ž Szótári alak
 • ž Mondatbeli szerep
 • ž Alaki sajátosság

Szófaji kategóriák:

 • Ige
 • Névszók:
 • Főnév
 • Melléknév
 • Számnév
 • névmás
 • Határozószó (pl.: most, így)
 • Igenév (pl.: olvasó, olvasni)
 • Indulatszó (pl.: jaj, ejnye)
 • Igekötő (pl.: be, ki, le, fel)
 • Névutó (pl.: alatt, mellett)
 • Névelő (a, az, egy)
 • Kötőszó (pl.: hogy, és, s, de)
 • Módosítószó (pl.: sem, bár, vajon)

Az Ige

Fogalma:

 • Cselekvést, történést, létezést és állapotot (pl.: fáj) kifejező szófaj
 • Az állapottal megnevezett ige független az alany szándékától

Igeidők:

 • Jelen (jele: Ø)
 • Múlt (jele: -t, -tt)
 • Jövő (jele: -ni … fog)

Igemódok:

 • Kijelentő (pl.: olvas)
 • Felszólító (pl.: olvass)
 • Feltételes (pl.: olvasna)

Igeragozások:

Alanyi (valamit):

 • Határozatlan tárgy esetében az ige alanyi ragozásban van
 • Pl.:      Én → olvasok
 • Te → olvasol
 • Ő → olvas
 • Mi → olvasunk
 • Ti → olvastok
 • Ők → olvasnak
 • Tárgyas (azt):

Határozott tárgy esetén az ige tárgyas ragozásban van

 • Pl.:      Én → olvasom
 • Te → olvasod
 • Ő → olvassa
 • Mi → olvassuk
 • Ti → olvassátok
 • Ők → olvassák

Fajtái:

Cselekvő ige:

 • Az alany maga végzi a cselekvést
 • Pl.: olvas
 • Képzői: Ø
 • Az alany mással végezteti el a cselekvést
 • Pl.: olvastat
 • Képzői: -at, -et, -tat, -tet
 • A cselekvést más végzi, de az alany szenvedi el
 • Pl.: olvastatik
 • Képzői: -atik, -etik, -tatik, -tetik
 • Az alany végzi a cselekvést, ami önmagára hat vissza
 • Pl.: mosakodik
 • Képzői: -odik, -edik, -ödik, -kodik, -kedik, -ködik
 • Az alany számára biztosított a lehetőség a cselekvés elvégzésére
 • Pl.: olvashat
 • Képzői: -hat, -het
 • Tartós, huzamos történésű ige (pl.: tanul, nevel, öregszik)
 • Mozzanatos ige (pl.: villámlik, zuhan, lobban)
 • Gyakorító ige (pl.: olvasgat, tanulgat)

Műveltető ige:

Szenvedő ige:

Visszaható ige:

Ható ige:

További kisebb igefajták:

Mondatbeli szerepe:

 • Mindig állítmányként szerepel

Stílushatása:

 • A szöveg mozgalmassá, cselekvés dússá tétele a lényeg

Az igenév

Fogalma:

 • Kettős arculatú szófaj, mivel igei és névszói tulajdonságai is vannak, tehát egy igéből és egy névszóból felépülő szófaj

Fajtái:

 • Főnévi igenév:
  • Képzője: -ni
  • Pl.: olvasni
  • Melléknévi igenév:
   • Folyamatos:
    • Képzője: -ó, -ő
    • Pl.: olvasó, nevető
 • Befejezett:
  • Képzője: -t, -tt
  • Pl.: olvasott (levél), írott
 • Beálló:
  • Képzője: -andó, -endő
  • Pl.: olvasandó, keresendő
  • Határozói igenév:
   • Képzője: -va, -ve, (-ván, -vén)
   • Pl.: olvasva, nevetve, (olvasván, nevetvén)

A főnév

Fogalma:

 • Élőlények, tárgyak, gondolati fogalmak neveit kifejező szófaj

Fajtái:

 • Köznév (pl.: autó, fa)
 • Tulajdonnév:
 • Márkanév (pl.: Audi)
 • Intézménynév (pl.: Magyar Tudományos Akadémia)
 • Személynév (pl.: Gergő, Petőfi Sándor)
 • Földrajzi név (pl.: Európa, Magyarország, Ópusztaszer)
 • Csillagnév (pl.: Jupiter)
 • Állatnév (pl.: Morzsa)
 • Cím (pl.: Egri csillagok /egyedi cím/, Aktív /állandó cím/)

Mondatbeli szerepe:

 • Legtöbbször egy mondat alanyát, tárgyát és határozóját alkotják

Stílushatása:

 • Állandóságot, nyugalmat vagy mozdulatlanságot sugall

A melléknév

Fogalma:

 • Élőlények, tárgyak tulajdonságát kifejező szófaj

Fokozása:

 • Alapfok:
  • Jele: Ø
  • Pl.: nagy, szép
  • Középfok:
   • Jele: -bb
   • Pl.: nagyobb, szebb
   • Felsőfok:
    • Jele: leg…bb
    • Pl.: legnagyobb, legszebb

Mondatbeli szerepe:

 • A mondatokban leggyakrabban jelzőként szerepelnek

A számnév

Fogalma:

 • Élőlények, tárgyak mennyiségét, a sorban elfoglalt helyüket kifejező szófaj

Fajtái:

 • Határozott:
  • Tőszámnév (pl.: tíz)
  • Sorszámnév (pl.: tizedik)
  • Törtszámnév (pl.: tized)
  • Határozatlan:
   • Csak hozzávetőlegesen nevezi meg a mennyiséget (pl.: sok, kevés, néhány)

A névmás

Fogalma:

 • Valódi névszókat (főnév, melléknév, számnév) helyettesítő szófaj

Fajtái:

Egyirányú névmások (csak főnevet helyettesít):

 • Személyes névmás (én, te, ő, mi, ti, ők)
 • Birtokos névmás (pl.: enyém, tied, övé)
 • Visszaható névmás (pl.: magam, magad, maga)
 • Kölcsönös névmás (egymás)

Többirányú névmások (főneveket, mellékneveket, számneveket helyettesít):

 • Mutató névmás (pl.: ez, olyan, akkora, annyi)
 • Kérdő névmás (pl.: ki, milyen, mekkora, mennyi)
 • Vonatkozó névmás (pl.: aki, ami, amilyen, ahány, amennyi)
 • Határozatlan névmás (pl.: valaki, valami, valamekkora, valahány)
 • Általános névmás (pl.: bárki, mindegyik, semmilyen, akárhol)

A határozószók

A cselekvést, történést helyét, idejét, módját és a cselekvő állapotát kifejező szavak. A nagy részük névmásokból ered. Pl.: most, így

Az indulatszók

Érzelmeket és indulatokat kifejező szavak. Pl.: jaj, nosza, ejnye

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» A közéleti stílusréteg   » A magyar helyesírás alkalmazása és magyarázata példákkal   

Nem hasznosHasznos (+43 pont, 69 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek: Címkék:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor