Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

A szövegszerkesztés lépései

Beküldő: adminszamalk
Nyelvtan tételek

A szövegszerkesztés lépései az anyaggyűjtéstől a megszólalásig

A szövegszerkesztés lépései

  • a témával kapcsolatban anyagot gyűjtünk könyvekből, folyóiratokból, internetről, saját tapasztalatok vagy mások véleménye alapján
  • anyagelrendezés
  • a cím és a szövegtípus kiválasztása
  • vázlatírás (tételmondatok megfogalmazása)
  • az összegyűjtött anyagnak és a témának, beszédhelyzetnek való megfelelő elrendezés (formálás)

Az anyagelrendezés alapelvei

  • egység elve: a szöveg tárgyára kell vonatkoznia és átvezető mondatokkal érzékeltetni kell az egyes szövegrészek egymáshoz való kapcsolódását. Egy-egy szövegrész egységét a tételmondatok biztosítják.
  • haladás és folyamatosság elve: minden mondatnak előbbre kell vinnie a témát és logikailag kapcsolódniuk kell egymáshoz. Sorrendbe állíthatjuk a mondatokat aszerint, hogy térbeli-időbeli vagy ok-okozati kapcsolat van-e köztük
  • arányos elrendezés elve: minden szövegrész terjedelmét a teljes szöveghez kell viszonyítani, e szerint aránytalan a szerkezet akkor, ha túlságosan nagy a bevezetés, szűkszavú a tárgyalás illetve elnagyolt vagy túl hosszú a befejezés
  • fokozatosság elve: mérlegelnünk kell, hogy melyek szövegünk fontos részei és ezeket kell a szöveg élére vagy végére tennünk, a többi részt fontosságuk sorrendje szerint rendezzük el
  • befejezettség vagy teljesség elve: szerkezetileg és nyelvileg is lezárjuk a szöveget, hogy ne keltse a félbeszakítás érzetét

A szöveg kidolgozása

Az élőszóban elhangzott szöveg esetén fontos a szöveg kidolgozása, mely nem más, mint a végleges mondatok megfogalmazása. Miután elrendeztük az anyagot, kiválasztjuk a megfelelő stíluseszközöket illetve letisztázzuk a szöveg formáját, szerkezetét. Ügyelnünk kell a nyelvhelyességre és a helyesírásra, meg kell terveznünk a megfelelő előadásmódot. Miután kidolgoztuk a szöveget, emlékezetbe véssük azt, megjegyezzük a fő tételeket, érveket és ezután következik a szöveg előadása a nyilvánosság előtt. Törekednünk kell a szabad beszédre, arra, hogy előadásunk spontánnak hasson.

Tehát a szövegszerkesztés menete:

témaválasztás – címadás – szövegtípus kiválasztása – kommunikációs körülmények feltérképezése – elő vázlat – anyaggyűjtés – anyagelrendezés – vázlatírás – szövegkidolgozás – emlékezetbe vésés – önellenőrzés, próbaelőadás – megszólaltatás

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» Verbális és non-verbális kommunikációs jelzések   » Az információs társadalom hatása napjaink nyelvhasználatára   

Nem hasznosHasznos (+6 pont, 24 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek: Címkék:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor