Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

A szöveg

Beküldő: adminszamalk
Nyelvtan tételek

A szöveg

Tétel: A szövegegységek, a bekezdés

 • a szöveg a nyelv és a beszéd legnagyobb egysége, egymással tartalmi-logikai és nyelvtani (grammatikai) kapcsolatban lévő mondatokból szerkesztett egész.

 • tartalma: mindig valamilyen közlemény,

 • szerepe: valamilyen üzenet közvetítése, amely lehet tájékoztató jellegű; személyes tartalmat kifejező; vagy a hallgatót befolyásoló, valamire felhívó szöveg

 • ez a három kommunikációs szerep egy adott szövegen belül a legtöbbször egymással összefonódva jelenik meg

A szöveg szerkezete

 • a címről szóljon,

 • a mondanivaló megfelelő bevezetése,

 • fő részben (a tárgyalásban) minden lényeges gondolatot ki kell fejteni, magyarázni,

 • a befejezésben a gondolatok összefoglalása, a téma lezárása,

 • a szöveg lazábban összetartozó részeinek bekezdésekkel való elválasztása,

 • a bekezdések mondatai a fő gondolatot tartalmazó mondat, a tételmondat köré szerveződjenek

Jellemzői:

 • tartalom szempontjából a teljesség, a megformáltság szempontjából a kerekség, a lezártság érzetét keltse,

 • a szöveg kisebb egységekre, bekezdésekre tagolódik,

 • a szöveg mondatait kapcsolóelemek kötik össze, ezeket többféleképpen csoportosíthatjuk: grammatikai kapcsolóelemek: kötőszavak, névmások, határozószók, igei személyrag, birtokos személyjel,

   • jelentésbeli kapcsolóelemek: szinonimák (rokon értelmű szavak),

szövegkohézió:

 • az egyes részek szoros összetartozása, amit elsősorban a nyelvi összetartó erők biztosítanak, de befolyásolja a beszédhelyzet (szituáció) is;

 • A hely, az idő, az oksági viszonyok szövegkohéziós szerepe:

 • a szöveg összetartásában nagy szerepe van a hely- és időbeli kapcsolatoknak és az oksági összefüggések feltárásának,

 • egy szöveg mindig olyan dologról szól, amely térben és időben megragadható, ezért alakul ki egy szövegben tér- és időbeli hálózat, az összefüggéseket (oksági viszonyokat) feltáró logikai rend

Feladat: Bontsa bekezdésekre az eredetileg négy egységből álló szöveget. Milyen tartalmi – logikai kapcsolat van a bekezdések között? Mi az egyes bekezdések tételmondata?

Nem árt, ha pontosan tudod milyen jegyben születtél. Mert kétségtelen, hogy a csillagok alatt is születtél, tehát közöd van hozzájuk. De te csak élj úgy, mint aki a földön született, s ide is fog megtérni, a földbe. A csillagokat csak üdvözöld egy pillanatra, mert nem tudhatsz semmit felőlük. // Te csak a földet ismerheted. Mert föld voltál és föld leszel. Ismerd meg a földet, szokjál hozzá. Szeresd meg a földet, mint sorsodat, mely meg van írva a jegyekben és a csillagokban. Törődj hozzá, nyugodj bele, ismerd meg anyagszerűségében is, ne idegenkedj, finnyáskodva a földtől. // Nem piszkos a föld. Olyan, mint te vagy: anyag, melyben erő van. A jegyek és a csillagok, az a titok. Kétségtelen, hogy titkok között élsz. De bizonyosabb, hogy meghalsz egyszer és föld leszel.”

A lehetséges megoldások egyikét bejelöltük (// = bekezdés határa; félkövér = tételmondat)

(Márai Sándor)

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» Szövegtípusok   » A szövegszerkesztés eljárásai   

Nem hasznosHasznos (+10 pont, 10 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek: Címkék:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor