Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

A képszerűség elemei, stíluseszközei

Beküldő: adminszamalk
Nyelvtan tételek

  A szépirodalom, mint kommunikáció: A szépirodalom sajátos kommunikáció. Az irodalmi műben lévő művészi üzenet korokon nem egyszer nyelveken átívelve él, és jut el a befogadóhoz. Tartalma is mélyebb, sűrítettebb, eredetibb, mint a köznapi közlésfolyamaté. Hogy betölthesse ezt a szerepet, sajátos kifejezőeszközre van szükség. Ennek alapja is a mindennapokban használt nyelv, de alkalmazása, vagyis a szépirodalmi stílus, minden más nyelvhasználati módtól eltér. Ez a másféle, művészi felhasználás teszi lehetővé, hogy az író a nyelv hagyományos jeleivel és szabályaival egyénit fejezzen ki. A stilisztikum gyakoriságának és egy-egy elem nagy erejű stílushatásának a titka rendszerint az, hogy a művész bizonyos pontokon tudatosan altér a köznyelvi beszéd megszokott szabályaitól. A művészi nyelvhasználat szerteágazó eljárásait két alapvető törekvés jellemzi: a képszerűség és a feszültségkeltés, és oldás.

  A metafora: A képszerű kifejezés legalapvetőbb eszköze a metafora. Pl.: hosszú út porából köpönyeget veszek…

  A metafora jelentésének szerkezete: Az egyik a nyelvben szokásos fogalmi megnevezéssel szerepel a szövegben, a másik képi természetű. Pl.: kezed párnámra hull, elalvó nyírfaág, / de benned alszom én is, nem vagy más világ. Kezed fogalmi megnevezés, elalvó nyírfaág képi megnevezés. Az összekapcsolás alapja a két szó jelentésének és a szót körülvevő képzettársítási udvarnak érintkezése. A költői metaforának éppen az a lényege, hogy a két elem jelentés a szövegben összevillan, egymásba játszik, azonosul, de különbözik is. A metafora tehát nem egy irányba ható, hanem kölcsönhatásra épülő kép.

  A metafora stilisztikai értéke: Szerepe van hatásában annak, hogy a fogalmi sík és a képi sík között mekkora a jelentésbeli távolság, milyen jelentésosztályba tartoznak. A metafora a szemléletességnek, és az érzelmi-hangulati sűrítésnek stíluseszköze.

  A metafora szerkezeti megformáltsága:

  Egytagú metafora: dunnába butt fönn a magas

  • Teljes metafora: alvó kísértetek a fák

  • Komplex kép

     A megszemélyesítés: Az olyan metaforát, amelyben a kifejezendő nem élőlény, a kifejező képi mozzanat pedig élőlény (ember, állat) cselekvésére, tulajdonságára utal Pl.: mosolyogva néz rám a Dunától / a Tiszáig nyúló róna képe.

     A hasonlat: A metaforikus képekkel sokban rokon a hasonlat. Ez is valamilyen közös sajátosság kiemelésével vagy hangulati hasonlóság alapján kapcsolja össze a fogalmi és a képi sík elemeit. Szerkezetében azonban különbözik a metaforától, rendszerint 3 tagból áll: a hasonlítottból (fogalmi sík), a hasonlóból (képi sík), és a bennük lévő közös vonásból Pl.: mint befagyott tó, nyugodt volt az arca.

     A hasonlat nyelvtani szerkezete: A hasonlat nyelvtani megszerkesztettsége szerint lehet összetett vagy egyszerű mondat.

     A metonímia: A metonímiában a fogalmi és a képi sík összekapcsolás nem valamiféle hasonlóságon, hanem a fogalmak érintkezésén alapul. Ez lehet térbeli, időbeli, anyagbeli érintkezés, ok-okozati kapcsolat vagy a rész-egész, a nem-faj felcserélése. A sarkon reszket egy zörgő kabát. Ebben a képben az ember a fogalmi sík eleme, zörgő kabát a képi sík a helyi érintkezés alapján.

     A szinesztézia: A szinesztézia többnyire hangulati hasonlóságon, ritkábban érintkezésen alapuló kép. Lényege, hogy valamely érzékterület körébe vágó fogalmat kapcsolunk össze egy más érzékterületről vett szóval Pl.: fehér csönd, hűs fényű.

     Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

      Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

     Ezek a tételek is érdekelhetnek:

     » A szöveg szerkezete és jelentése   » Az információs társadalom hatása napjaink nyelvhasználatára   

     Nem hasznosHasznos (+8 pont, 8 értékelésből)     Hasonló Érettségi Tételek: Címkék:
     Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor