Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

A névmások szerepe a szövegszerkesztésben

Beküldő: adminszamalk
Nyelvtan tételek

A névmások szerepe a szövegszerkesztésben

A névmások jelentése: A névmásoknak alapvető jellemvonásuk, hogy a többi szónál közvetlenebb kapcsolatban vannak a valósággal, teljes jelentéstartalmukat csak az élő szövegben vagy egy adott beszédhelyzetben kapják meg.

A legfőbb szerepük a közlésfolyamatban: A névmások legfőbb szerepe más szavak helyettesítése, nevüket is innen kapták: nevek másai. A névmás helyettesítheti a mondat, a tagmondat egy korábban előfordult vagy később említendő szavát, szószerkezetét, de összefoglalhatja egy mondat vagy akár egy egész bekezdés tartalmát is.

Mondatrészi szerepük: A névszókat, határozószókat mondatrészi szerepükben is helyettesíthetik, ezért mindenféle mondatrész szerepét betölthetik, de általában nem lehetnek szintagmák alaptagjai. / A névmások kaphatnak jeleket és ragokat, képző azonban csak kivételesen járulhat névmáshoz. Osztályozásuk szempontjai kettősek. Egyfelől azt vesszük alapul, milyen szófajokra utalhatnak. a) csak főnévre irányuló, ún. egyirányú névmásokat b) főnevet, melléknevet, számnevet és határozószót helyettesítő ún. többirányú névmásokat. /

A személyes névmás: Az egyirányú névmások, vagyis a személyes, visszaható, kölcsönös és birtokos névmások elsősorban utalással helyettesítenek. A személyes névmás külön jelentésárnyalat nélkül helyettesíthet főneveket.

A névmásítás és a törlés: A szövegben, mondatban ismétlődő főnevet nem mindig kell névmással helyettesítenünk (névmásítanunk). A másodszor előforduló szót sokszor ki is hagyhatjuk (törölhetjük). A törlésre az ad lehetőséget, hogy a magyar nyelvben az igei személyrag egyértelműen utal az alanyra és sokszor a tárgyra is.

A visszaható és a kölcsönös névmás: A visszaható és a kölcsönös névmás is főnévre utal, de sajátos jelentéssel. Visszaható névmással kell helyettesítenünk a mondat tárgyát vagy határozóját, ha azonosak a mondat alanyával: Klári nézi Klárit a tükörben – Klári nézi magát a tükörben.

A birtokos névmás: A birtokos névmás nem egyetlen szóra, hanem két szó viszonyára utal: a birtok és a birtokos viszonyára. / A többirányú névmások: A mutató, kérdő, vonatkoztató és határozatlan névmások mindegyike a főnévre, melléknévre, számnévre, határozóragos névszóra vagy határozószóra való utaláson kívül sajátos szerepet is betölt a mondatban.

A mutató névmás: A mutató névmás kifejezhet azonosítást, nyomósítást, helyettesítő szerepében érintkezik a személyes névmással. A mutató névmás általában hangsúlyos szó a mondatban. Utalószóként állhat a főmondatban, és ezzel előre- és visszautalhat arra a mondatrészre, amelyet tagmondat formájában fejeztünk ki.

A vonatkozó névmás: A vonatkozó névmás kötőszóként bevezeti a tagmondatot, és egyúttal teljes értékű mondatrészi szerepe is van benne.

A kérdő névmás: A kérdő névmás, mint a kiegészítendő kérdés legfőbb kifejezőeszköze egy a kérdezőtől nem vagy nem jól ismert fogalomra utal. Mindig a mondat főhangsúlyos része.

A határozatlan névmás: Határozatlan névmás néven többféle jelentéstartalmú névmást foglalunk össze: Kifejezhet határozatlanságot: valamelyik, másik ; általánosítást: mindenki, bármennyi; és tagadást: semmilyen, sehol.

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» A magyar helyesírás alapelvei   » A szöveg   

Nem hasznosHasznos (+3 pont, 3 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek: Címkék:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor