Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

A nyelvújítás

Beküldő: adminszamalk
Nyelvtan tételek

A nemzet és a nyelv ügyének összekapcsolódása: A felvilágosodás korának nagy társadalmi és szellemi mozgalmaiban olyan szorosan összekapcsolódott a nemzeti függetlenség, a társadalmi felemelkedés és a magyar nyelv ügye. Központi kérdéssé lett nyelvünk jogainak helyreállítás, államnyelvé tétele, egyenjogúságának biztosítása a művelődésben és a közéletben. Nem volt kisebb feladat a magyar nyelvet alkalmassá tenni meg növekedett szerepére. Nyelvünket meg kellett tisztítani az idegen hatásoktól, gazdagítani kellett szókincsét a korban rohamosan növekvő új fogalmak megnevezésével, hajlékonyabbá tenni az új szépirodalmi irányzatok kifejezésére.

A nyelvművelés új lehetőségei, fórumai: E korszakban országos érdeklődést biztosított a nyelvfejlesztés ügyének, még a részletkérdéseknek is az a felismerés, hogy az anyanyelv a nemzeti felemelkedés és megmaradás legfőbb záloga. 1780-tól folyóiratok, napilapok jelentek meg, rohamosan fejlődött a magyar színjátszás, nagymértékben megnőtt a magyar nyelvű tudományos és szépirodalmi könyvkiadás is. A XIX. század első évtizedeiben Széphalom, a 20-as évektől kezdve Pest lesz a központja a nyelvművelő mozgalomnak. Nem egy nyelvtudományi kérdésből lett országos vita e korban. Vita folyt arról, hogy melyik nyelvjárásnak legyen szerepe az irodalmi nyelv gazdagításában, mi legyen tehát a nyelvjárások és az egységes, normatív irodalmi nyelv viszonya. „Jottista-ypszilonista háború” néven igen szenvedélyes vita bontakozott ki a XIX. század első évtizedeiben a helyesírás kérdéséről. Révai Miklós a látja, hagyja, kertje írásmódot javasolta, tehát a szóelemző írást, Verseghy Ferenc pedig a láttya, haggya, kertye alakokat, tehát a kiejtés szerintieket. Révai javaslatának győzelméhez Kazinczy támogatása is hozzájárult.

A nyelvújítási harc: A magyar nyelven belül külön szakaszként tartjuk számon a XIX. század első két évtizedét, a Kazinczy vezette nyelvújítási harcot. Valóságos háborúság dúlt ekkor a hagyományőrzők, ún. ortológusok és a nyelvújítók, a neológusok között. E vitának nevezetes eseménye volt a Mondolat című gúnyirat megjelenése 1813-ban. Kölcsey Ferenc és Szemere Pál írta meg a nyelvújítók válaszát 1815-ben Felelet a Mondolatra címmel. A magyar nyelvnek szüksége volt arra a tudatos alakításra és gyarapításra, ami Kazinczynak és társainak célja volt.

A nyelvújítás módszerei és eredményei: A nyelvújító mozgalom több ezerre menő új szóval, igen sok új szófűzési móddal gazdagította nyelvünk szókészletét. A szógyarapítás legtisztább és egyben igen bőséges forrása a régi nyelv volt és a nyelvjárások szókészlete. A neológusok számos elfedett, elavult magyar szót újítottak föl és terjesztettek el, pl. hon, hős, dísz, terem, iker. Módosították vagy bővítették is az ilyen szavak jelentését, pl. a baj régen csak „kellemetlenség, harc” jelentésben élt, felújítva a „betegség” jelentést is fölvette. A tájnyelvi szók forgalomba hozásának köszönheti köznyelvünk, például a betyár, hullám, kelme, poggyász, rimánkodik, sejt, zamat stb. szavakat. A legtöbb új szót azonban képzéssel, összetétellel és elvonással alkották a nyelvújítók.

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» Tudományos Stílus   » A képszerűség elemei, stíluseszközök (szóképek)   

Nem hasznosHasznos (+8 pont, 16 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek: Címkék:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor