Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

A szórend és az aktuális mondattagolás

Beküldő: adminszamalk
Nyelvtan tételek

A szórend és az aktuális mondattagolás

Kötöttség és szabadság a szórendben: Szórendi kötöttség egy-egy mondatrész helyét nyelvtani szabályok határozzák meg; Szórendi szabadság: a részek helyét a mondanivaló értelme a beszélő szándéka szabhatja meg. A magyar nyelv szabad szórendű nyelv.

Egyenes, fordított, megszakított szórend: Egyenes a szórend akkor, ha a részek alapszórendnek megfelelő. Fordított a sorrend, ha az elemek ehhez képest felcserélődnek. Megszakított, ha a két összetartozó rész közé egy harmadik ékelődik: el akar menni, tanulni is fog.

A szövegben és az összetett mondatokban: A szöveg szintjén csak a közlés igénye és a mondanivaló logikája szabályozza a mondatok sorrendjét. Csaknem ugyanezt a szabadságok tapasztaljuk a mellérendelő összetett mondatokban. Itt azonban már van szerepe a magyarázó és a következtető mondat szétválasztásában. Az alárendelő összetett mondatokban tagmondatok sorrendje lehet egyenes, de lehet fordított és megszakított is.

A szintagmák sorrendi kérdései: Ha egy szó mondatrészi szerepe más nyelvtani eszközzel is ki van fejezve akkor szabadabb a szórendje. Szabad tehát az alany és az állítmány sorrendje egyeztetésük miatt, a tárgy és a határozó helye a ragozás miatt.

A szórend szófaji kötöttségei: Csak az állítmány igei részéhez kapcsolódhat az –e kérdőszó: eljött-e, el akar-e jönni, eljöhetett volna-e? És, csak ha hiányzik a mondatból a ragozott ige, akkor csatlakozhat az ezt alkalmilag helyettesítő más szóhoz: nem megyek el. – Nem-e? – Elment. – El-e? –

A szórend szerepe a mondanivaló kiemelésében: A szórendnek azt kell szolgálnia, hogy kellő kiemelést kapjon a lényeges mondanivaló és arányosan rendeződjön el körülötte a kevésbé fontos új és a már ismertre való utalás, így kell elősegíteni a hallgató felfogó munkáját. A szórenddel élőbeszédben szorosan összefügg a hangsúly és a hanglejtés.

A magyar nyelv alapszórendje: A magyar nyelvben semleges, racionális közlésben a háromtagú mondat élén általában az alany áll, ezt követi a tárgy vagy a határozó (Ha a tárgy határozatlan), majd az állítmány. Egy másik szórendi típusban az alany után az állítmány következik, és ezután a bővítmények (Ha a tárgy határozott, vagy ha az állítmány igekötős ige).

A nyomatéktalan és a nyomatékos mondat szórendi kérdései: A nyomatéktalan mondatban minden rész egyformán fontos, ilyenkor az állítmány egyenes szórendben van, és a mondat bármely helyén állhat. A nyomatékos mondat mindig tartalmaz egy értelmileg, érzelmileg kiemelt részt.

1, Lehet az állítmány kiemelt, főhangsúlyos rész, ilyenkor az állítmány egyenes szórendű, mindig új szakaszt kezd és általában a mondat belsejében, a 2., 3. Szakaszban áll.

2, Lehet más mondatrész a főhangsúlyos, ez a kiemelt rész közvetlenül az állítmány előtt áll, amelynek ilyenkor fordított a szórendje.

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» A mondatfajták csoportosítása   » Nyelvváltozatok (Nyelvtan Tételek)   

Nem hasznosHasznos (Még nem értékelték)Hasonló Érettségi Tételek: Címkék:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor