Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

Az egyszerű és az összetett költői képek

Beküldő: adminszamalk
Nyelvtan tételek

Stílus: a gondolat nyelvi kifejezőeszköze, kiválasztás + elrendezés (eszközkészletből → mit használunk fel)

kiválasztás → hatáskeltés, érzékletessé tétel, feszültségkeltés (szokatlanság), jelentéssűrítés (asszociáció)

eredménye: költői képek

A költői képek:

– köznyelvi képek:   megszokottak (elvesztik a képszerűséget, pl. székláb)

szleng: gyorsan elavulnak a képi elemek, nincs többlethatás → nem stíluselem

– művészi nyelvhasználat:     egyedi, eredeti képek → érzelmi telítettség, a mondanivaló sűrítése

egyéni értelmezési lehetőségek is (verselemzés)

Az egyszerű költői képek:

– metafora: két dolog azonosítása közös jegy alapján, hasonlóságon alapul

– egytagú: nincs megnevezve az azonosított (pl. „égi tanyák” → Juhász Gy.: Tiszai csönd)

– kéttagú: mindkét rész megjelenik (pl. „hálót fon az est, a nagy barna pók”)

– metonímia: érintkezésen alapul

– kapcsolat:   térbeli (osztály = ’csoport’ / ’terem’), időbeli (iskola: ’épület’ / ’tanítás’),

logikai → nem-faj (madár), anyagbeli (üveg = ’anyag’ / ’edény’), ok-okozat, rész-egész

– megszemélyesítés: valamely élettelen dolog élőként való leírása (→metafora), pl. felkel a Nap

– szinesztézia: az érintkezés hiányán alapul (különböző érzékterületek összekapcsolása)

pl. „zöld Ü” (Rimbaud: A magánhangzók szonettje) → vizuális + akusztikus hatás keveredése

– hasonlat: két dolog azonosítása, mindig kéttagú (kötelező kötőszó: mint)

pl. „mint a gyermek anyja kebelére” (Petőfi S.: A Tisza)

– körülírás: valamely fogalmat szándékosan nem nevez meg a beszélő

pl. Babits Mihály: Ősz és tavasz között

– szimbólum: egytagú metafora, közmegegyezésen alapul (pl. 3 → Szentháromság; fehér → tisztaság)

Az összetett költői képek:

– allegória:   1. megszemélyesített fogalom (pl. Dante: Isteni színjáték → élet-halál)

2. képsorozat, páronként megfeleltethető jelentéssíkok (pl. Babits: Cigány a siralomházban)

– komplex kép: több képi eszköz egyetlen képpé áll össze (pl. Rimbaud: A magánhangzók szonettje)

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» Névmások   » Morfémák   

Nem hasznosHasznos (+11 pont, 13 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek: Címkék:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor