Érettségi Portál 2015

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

Helyesírásunk alapelvei

Beküldő: adminszamalk
Nyelvtan tételek

Helyesírásunk alapelvei tétel

Az írás – különösen a hangjelölő írás – története egyidős a helyesírás történetével.

Minden beszédhangnak külön jele van, de csak egy jele (kivéve a j és a ly)

A magyar helyesírásnak 4 alapelve van.

1. Kiejtés szerinti írásmód

-     fonetikusan le tudom írni, amit hallok

-     a szóelemeket (szótövek, képzők, jelek, ragok) a lehetőséghez képest köznyelvi kiejtésük szerint írjuk

-     legnagyobb részük ezt az írásformáját tartja meg akkor is, ha több szóelemből álló szóalakba kerül.

-     Szavaink legnagyobb részének csak egyetlen, az általános köznyelvi kiejtést tükröző írott formája van.

2. Szóelemző írásmód

-     szótövet, toldalékokat pontosan, eredeti alakjukban mutatjuk be

-     a több szóelemből álló szavak szóelemeinek érintkező hangjai kölcsönösen hatnak egymásra, s a szavak kimondásakor e hangok sokszor megváltoznak (részleges v. teljes hasonulás).

-     általában feltüntetjük a toldalékos meg az összetett szavak elemeit (kétség + telen = kéccséktelen)

3. Hagyományos írásmód

-     a máig megőrzött írásmód sem a kiejtés, sem a szóelemzés elvével nem magyarázható; régebbi korok hangjelölésének, kiejtésének vagy szóelemzésének az emlékét őrizzük (régi szóösszetétel elhalványult; alakja őrzi – pl. mindjárt)

-     vannak olyan családnevek, amelyekben megtartjuk a ma már egyébként nem használatos, régies betűket (pl. Cházár, Batthyány)

-     köznyelvünk hangrendszerében már nincs meg a régi “ly” hang, írásunk azonban megtartotta ezt a betűt

4. Egyszerűsítés elve

-     a többjegyű betűk kettőzött alakját a tőszókban és a toldalékos alakokban csonkítottan írjuk; a betűnek csak az első jegyét ismételjük meg (füttyent és nem fütytyent).

-     nem egyszerűsítjük azonban az összetett szavak tagjainak határán találkozó azonos kétjegyű betűket (kulcscsomó, nagygyűlés)

-     három azonos mássalhangzót még akkor sem írunk le egymás után, ha a szó elemzése ezt megkívánná (címzett + től = címzettől)

Nyelv folyamatosan változik ® ezt a helyesírás változásának is követnie kell.

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» Tömegkommunikáció, tömegtájékoztatás   » A magyar nyelv történeti forrásai   

Nem hasznosHasznos (+10 pont, 10 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek: Címkék:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor