Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

A közéleti stílus

Beküldő: adminszamalk
Nyelvtan tételek

A közélet színterei, a közéleti és a hivatalos stílus kritériumai, stiláris kötöttségei

A közéleti stílus beszédben és írásban

Szónoki (vagy előadói stílus)

a közéleti stílus egyik változata, a többi stílusréteget is keresztező kategória; mindig nyilvános, ezért igényes nyelvhasználatot megkövetelő; erős érzelmi töltésű, a hallgatóból is érzelmi azonosulást kell kiváltania.

Műfajai: tárgyalás, hozzászólás, előadás, felszólalás, ünnepi beszéd, vita

Jellemzői és nyelvi kifejezőeszközei:

  • a beszédeknek tipikus szerkezete van: bevezetés, tárgyalás és befejezés,

  • szóhasználatában a legfőbb szempont, hogy a hallgató azonnal, első hallásra megértse a mondanivalót; a jó előadás szóhasználata megfelel a hallgató műveltségének, érdeklődésének, ugyanakkor figyelemfelkeltő, és összhangban van az alkalom hangulatával is,

  • mondat- és szövegszerkesztésére jellemző a tudatosság, világosság, arányos, előrehaladó szerkezet, megfelelő tagolás, gyakori vissza- és előreutalás, ismétlés; zavart okozhat a többszörösen összetett mondat és a gyakori közbevetés,

  • nagy szerepük van a "hangos stílus" eszközeinek: tiszta, szép kiejtés, hanglejtés, hangsúlyozás, a beszédtempó és a szünet tudatos használata, váltása

Hivatalos stílus

A közéleti stílus írott változata: a törvények, rendeletek, közlemények és mindenfajta hivatalos érintkezés jellegzetes nyelvhasználati módja

Szerepe: tájékoztató és felhívó; tartalma cselekvésértékű

Műfajai: jogszabályok, törvények, rendeletek, utasítás, szabályzat, közlemény, felszólítás, bejelentés, kérvény, meghatalmazás, elismervény, meghívó, jegyzőkönyv, jellemzés, önéletrajz

Nyelvi jellemzői:

  • szóhasználat: jogi szakszavak, hiányoznak az érzelmileg erős töltésű szavak; személytelenségre utaló formák (értesítjük, felszólítjuk),

  • mondat- és szövegszerkesztés: világos, egyértelmű; ismétlések, utalások; megfelelő tagolás,

  • jellemző hibák: idegenszerűség, személytelenség, bonyolult szerkezetű

Feladat: A következő szöveget olvassa el és írja át! Indokolja javításait!

Az elsőfokú bíróság a 9. sorszámú ítéletben a tényállást helyesen állapította meg, és szintén helytállóak voltak az e tényállásról az alperesek által létesített ingatlan – adásvételi szerződés semmisség okából érvénytelenségének megállapításán át az eredeti, azaz a szerződéskötés előtt fennállott állapot helyreállítandóságára vezetetten levont jogi következtetései is.

Egyik lehetséges átírás:

Az elsőfokú bíróság helyesen állapította meg a tényállást.

Ugyancsak helyes volt az a jogi következtetése, hogy helyre kell állítani azt az állapotot, mely a szerződéskötés ellőtt volt.

Azért volt helyes ez a következtetés, mert az alperesek érvénytelen szerzuődést kötöttek.

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» A stílusrétegek   » A hangok találkozásának és előfordulásának szabályszerűségei   

Nem hasznosHasznos (+3 pont, 9 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek: Címkék:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor