Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

A magyar nyelvrokonság főbb bizonyítékai

Beküldő: adminszamalk
Nyelvtan tételek

A MAGYAR NYELVROKONSÁG FŐBB BIZONYÍTÉKAI

Az egy nyelvcsaládba tartozó nyelvek azonos ős-, vagy alapnyelvből származnak. Ebből az alapnyelvből fejlődtek ki az idők folyamán a történelmi, társadalmi változások és a térbeli eltávolodás miatt az önálló nyelvek, de megőrizték az ősi vonásokat.

200 éve vetődött fel a magyar nyelv uráli rokonsága

18. sz vége – Sajnovics János, csillagász

– Észak-Európai expedíciója során a lappok nyelvének tanulmányozásakor sok hasonlóságot vélt felfedezni a nyelvhasználatban és a szókészletben.

19. sz. – Gyarmathy Sámuel

– több finnugor nyelvet is összevetett a magyarral, de az erősödő nacionalizmus időszakában a nemzet nehezen fogadta el kutatásait és a finnugor elméletet („halzsíros-atyafiság”)

19.sz. – Reguly Antal

– az MTA támogatásával több uráli nép kultúráját és szokásait tanulmányozta

19.sz vége – török-ugor háború tudományos vitája az 1870es években

– ugorpártiak <-> törökpártiak

Budenz József Vámbéry Ármin, turkulógus

– uráli, finnugor török nyelvvel való rokonság

20.sz –őshaza elméletek

– Volga-Káma vidéke v.

– Uráli őshaza az Ob folyó és az Ural déli lába között, a Pecsora forrásvidékén – az újabb kutatások ezt valószínűsítik

Kutatási módszerek

nyelvészeti paleontológia:

László Gyula (nyelvész, történész), Hajdú Péter

nyelvészeti paleontológia módszere: növény és állatföldrajz alkalmazása a nyelvészetben

rokonnyelvekben hasonló v azonos állat és növényneveket kerestek -> az őshazában való együttélés helyén keletkezhettek ezek a szavak, az ott élő növények és állatok megnevezésére

– ahol ezek együtt fordulnak elő, ott van az őshaza -> de figyelembe kell venni,h i.e 4000ig volt az együttélés, azóta változott az élővilág.

-> Volga-Káma vidéke

pollenanalízis

-virágpor évezredekig megmarad a talajban, földkéregben: növénynevek alapján hasonlítják össze a nyelveket

– több fenyőfa neve bizonyult hasonlónak, mint lombos fáké -> K-ebbre kell legyen az őshaza ->Szibériai fenyőerdők és európai lombos erdők találkozásánál -> a Pecsora forrásvidéke -> Urál vidéki őshaza elmélete

NYELVROKONSÁG BIZONYÍTÉKAI

– összevető nyelvvizsgálat: szókészlet és nyelvtani rendszer

1. SZÓKÉSZLET ÖSSZEVETÉSE

alapszókincs vizsgálata (nem a mai szókincs szavai)

pl. számok elnevezései

rokonsági viszonyok

testrészek

egyszerűbb cselekvéseket kifejező igék

egyszerűbb tulajdonságokat kifejező melléknevek

természeti jelenségek, domborzati formák nevei

állat-, és növénynevek

korabeli életmódra, öltözködésre, lakásra, ételekre, foglalkozásokra utaló elnevezések

– fontos a szabályos hangmegfeleltetés – a tendenciaszerűen változó hangok megléte

finn: kala magyar: hal

finn: kolme magyar: három

finn: kata magyar: ház

-> finnben az elöl lévő „k” a magyarban „h”-ra változik

finn: kete magyar: kéz

finn: vete magyar: víz

-> finnben a „t” a magyarban „z”-re változik

2. NYELVTANI RENDSZER

– a finnugor nyelvcsaládon belül gyakori a hasonlóság

-körülményeket nem elöljáró szavakkal (prepozíciókkal) fejezi ki, hanem agglutináló, ragozó nyelv: toldalékot használ (angol: izoláló, különálló egységek; német, orosz: szótő vége változik, felktáló, hajlító nyelvek)

hasonló toldalékok – igei személyragok, melyek a személyes névmásokból alakultak ki (lát én->látom)

birtokos személyjelek megléte ezek is személyes névmásból alakultak ki (ház én ->házam)

határozó ragok – -n a helyviszony kifejezésére (-on, -en, -ön)

többesszám jele -k

jelző megelőzi a jelzett szót

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» Vörösmarty Mihály (A Szózat elemzése)   » A tömegkommunikációs műfajok   

Nem hasznosHasznos (+21 pont, 39 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek: Címkék:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor