Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

A szótárak címszavaiban egyszerű, vagy képzett, illetőleg összetett szavakat találunk.

A beszédben és az írásban a szavak különféle alakokban fordulnak elő, általában valamilyen viszonyító mozzanatot is tartalmaznak. Azt a szót, amely a mondatban jellel, raggal fordul elő, szóalaknak nevezzük. A legtöbb szóalak szóelemekből épül fel, szerkesztés eredménye.

Az egyszerű szavak szerkezeti elemei: a szótő /fő szóelem/ és a hozzá kapcsolódó toldalékok.

A szó legfontosabb alkotórésze a szótő, amelynek önmagában is van jelentése. A szótő a mondatban, vagy önállóan fordul elő, vagy más szóelemekkel összekapcsolva.

Nyelvünk az ún. ragozó nyelvek csoportjába tartozik. A magyar nyelv egyik igen jellemző sajátossága tehát, hogy benne az egyszerű szavak szótövéhez különféle toldalékok járulhatnak, ezek sorrendje kötött.

A toldalékok nem fordulnak elő önállóan, csak a szótövekkel együtt, a szótőhöz járulva alkotnak szóalakot:

A képző: az alapszóhoz kapcsolva megváltoztatja annak a jelentését, az új jelentéssel új szót hoz létre, gyakran a szófajt is megváltoztatja. Pl. ember + ség, szép + ség

Igéből – ige:

Cselekvő igékből
A à T (mos) Az alanyból indul a cselekvés és a tárgyra irányul.

 • Műveltető: az alany mással végezteti a cselekvést pl.: mosat
 • Visszaható: az alany cselekvése visszahat önmagára pl.:mosakodik
 • Szenvedő: a cselekvés az alanyra irányul pl.: mosatik
 • Ható: az alanynak lehetősége van a cselekvés végrehajtására  pl.: moshat

Tartós igékből, amelyek folyamatos cselekvést fejeznek ki

 • gyakorító: a cselekvés hosszabb ideig tart, vagy többször ismétlődik. Pl. rágcsál
 • mozzanatos: a cselekvés egyszerű, vagy rövid ideig tartó Pl. villan, csattan
 • kezdő: a cselekvés kezdetét jelenti Pl.: indul, éled

Névszóból – ige
Pl. dolgozhat, furcsál, kedveskedik

Igéből – névszó

Alapszó Képzett szó Képző A képzett szó jelentése
Tanul Tanulás -ás A cselekvés folyamata
Ég Égés -és A cselekvés folyamata
Gondol Gondolat -at A cselekvés eredménye
Felel Felelet -et A cselekvés eredménye
Ad Adomány -mány A cselekvés eredménye
Vet Vetemény -mény A cselekvés eredménye
Lát Látvány -vány A cselekvés eredménye
Önt Öntvény -vény A cselekvés eredménye
Tanul Tanulékony -ékony Képesség, tulajdonság
Félt Féltékeny -ékeny Képesség, tulajdonság
Fal Falánk -ánk Képesség, tulajdonság
Fél Félénk -énk Képesség, tulajdonság
Tanul Tanulatlan -tlan Képesség, tulajdonság hiánya
Neve Neveletlen -tlen Képesség, tulajdonság hiánya
Ír Írni -ni Főnévi igenév
Kér Kérni -ni Főnévi igenév
Ír, kér Írva, kérve -va, -ve Határozói igenév
Ír Író Melléknévi igenév
Kér Kérő Melléknévi igenév
Ír Írott -tt Melléknévi igenév
Kér Kért -t Melléknévi igenév
Ír Írandó -andó Melléknévi igenév
Kér kérendő -endő Melléknévi igenév

Igenevek:

Főnévi igenév Melléknévi igenév Határozói igenév
Folyamatos 

(jelen)

Befejezett 

(múlt)

Beálló 

(jövő)

-ni -ó, -ő -t, -tt – andó, -endő -va, -ve, -ván, 

-vén, -vást, -vést

Pl. kérni kérő kért kérendő kérvény, kérvén
olvasni olvasó olvasott olvasandó olvasva, olvasván
nézni Néző nézett nézendő nézve, nézvén
várni váró várt várandó várva, várván

Névszóból – névszó

Pl.  erdő -> erdők, fa -> fák, fű -> fűből, fej -> fejből

Képző:

 • -s, -ász, -ész (foglalkozás)
 • -ság, -ség  (gyűjtőnév)
 • -ság, -ség (elvárt fogalmak)
 • -né (asszonynév)
 • -s, -ú, -ű  (valamivel ellátott /jellemző tulajdonság/)
 • -tlan, -tlen, -talan, -telen (valaminek híján lévő)
 • -i (valahová tartozó)
 • -nyi, -d (törtszámnév)
 • -dik (sorszámnév)

A jel: /nyelvtani jel/ az alapszó jelentését módosítja, viszonyít. pl. fiúé, olvasott

 • Múlt idő: -t, -tt
 • Felszólító mód: -j
 • Feltételes mód: -na, -ne, -ná, -né
 • Többes szám: -k
 • Középfok: -bb
 • Birtokos többes szám: -i
 • Birtokjel:

A rag: szerepe a szavak mondattá fűzése, a mondatbeli viszonyítás pl. tárgyrag (-t); határozórag (-ban, -ben)

Toldalékok kapcsolódása:

Tanul + ó + k + nak

képző   jel      rag

A szóalakok egynél több főszó elemet is tartalmazhatnak -> ezek az összetett szavak.

Ha az elő- vagy utótag /esetleg mindkettő/ összetett szó: többszörösen összetett szóról beszélünk.

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» Az érvelés fajtái   » Közéleti stílus írásban és szóban   

Nem hasznosHasznos (+114 pont, 156 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek: Címkék:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor