Morfémák (szóelemek) szótő, képző, jel, rag

A szótárak címszavaiban egyszerű, vagy képzett, illetőleg összetett szavakat találunk. A beszédben és az írásban a szavak különféle alakokban fordulnak elő, általában valamilyen viszonyító mozzanatot is tartalmaznak. Azt a szót, amely a mondatban jellel, raggal fordul elő, szóalaknak nevezzük. A legtöbb szóalak szóelemekből épül fel, szerkesztés eredménye. Az egyszerű szavak szerkezeti elemei: a szótő /fő szóelem/ és a hozzá kapcsolódó toldalékok. A szó legfontosabb alkotórésze a szótő, amelynek önmagában is van jelentése. A szótő a mondatban, vagy önállóan fordul elő, vagy más szóelemekkel összekapcsolva. Nyelvünk az ún. ragozó nyelvek csoportjába tartozik. A magyar nyelv egyik igen jellemző sajátossága tehát, hogy … Bővebben: Morfémák (szóelemek) szótő, képző, jel, rag