Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

Morfémák – Szóelemek

Beküldő: adminszamalk
Nyelvtan tételek

6. Szóelemek (morfémák)

Morféma: a nyelvi jelrendszernek azok az elemei, melyek érzékelhető hangtestből állnak és jelentés fűződik hozzájuk. A morfémákból szerkesztett jelek (szószerkezetek = szintagmák) épülnek fel. A morfémákat jelentésük, alaktani viselkedésük és mondatbeli szerepük szerint csoportokba soroljuk.

Morféma (szóelem): a nyelv legkisebb jelentéssel bíró egységei; szavak és toldalékok

Szó lehet:   szókészlet egy tagja ® szótári szó

mondat egyik építőeleme ® szóalak

A mondatban a szóalak nem egyetlen morfémából áll, hanem ezek kapcsolatából.

A szótári szó tehát a nyelv, a szóalak pedig a beszéd egysége.

Morfémák csoportosítása alaki önállóságuk szerint:

–     szabad morfémák ® más morfémáktól függetlenül is előfordulhat (pl. szótő)

–     félszabad morfémák ® csak más szóelemmel együtt fordulnak elő, velük nem olvadnak össze egyetlen szóvá, jelentésük járulékos (névutó, névelő, igekötő)

–     kötött morfémák ® csak más morfémákhoz kapcsolódva fordulhatnak elő (toldalékok)

A morfémakapcsolatok első helyén rendszerint a szótári szó (szótő) áll.

A toldalékok első helyén, közvetlenül a szótő után a képzők állnak (nem           nyelvtani, hanem lexikai szerep).

Képzők szerepe:

–     új jelentésű szótári szót hozhatnak létre

–     megváltoztathatják a szó szófaját és ezzel mondatbeli szerepét.

Képzőkhöz kapcsolódhat újabb képző.

Rendszerint nem zárják le a szóalakot, hanem új szótövet hoznak létre. Előttük jelek és ragok nem állhatnak, utánuk azonban igen.

A jelek a képzők után és a rag előtt helyezkednek el.

Egynél több is járulhat a tőhöz, de utánuk csak ragok következhetnek.

Nem hoznak létre új szótári szót, nem változtatják meg a mondatbeli szerepét sem, de egy-egy nyelvtani jelentésmozzanattal gazdagítják a szótőben kifejezett jelentéstartalmat, és hangsúlyozzák a szó szófaji jellegét.

A ragok a szóalak zárómorfémái, nem követheti őket más morféma, és egy ragnál többet nem tartalmazhat egy szóalak sem.

Meghatározzák a szóalak mondatbeli szerepét.

Egy szó általános modellje:

(igekötő) + szótő + képző + jel + rag

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» A magyar helyesírás alapelvei (Tétel)   » Irodalmi nyelvünk kialakulásának főbb állomásai   

Nem hasznosHasznos (+34 pont, 48 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek: Címkék:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor