Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

Névmások

Beküldő: adminszamalk
Nyelvtan tételek

A névmások

A névmás főnevet, melléknevet, vagy számnevet helyettesítő szó.

A névmás

Példák

fajtája

szerepe

Csak főneveket helyettesít Személyes A három nyelvtani személy nevét helyettesíti E: én, te, ő

T: mi, ti, ők

Ragozott: (én) rólam, (te) hozzád, stb.

Visszaható Rámutat a beszédbeli személyre, és kifejezi a cselekvésnek az alanyra való visszahatását E: magam, magad, maga

T: magunk, magatok, maguk

Kölcsönös Személyek cselekvésének kölcsönösségét fejezi ki. egymás
Főneveket, mellékneveket, számneveket helyettesít Birtokos A birtokos és a birtok nevét helyettesíti E: enyém, tied, övé

T: mienk, tietek, övék

Mutató Rámutat a helyettesített szófajra ez, az, ugyanaz, ilyen, olyan, efféle, ennyi, annyi, emennyi
Kérdő A helyettesített szófajra kérdez ki?, mi?, micsoda?, milyen?, mekkora?, mennyi?, hányadik?
Vonatkozó Előre – vagy visszamutat a főmondat valamelyik szavára. aki, ami, amely, amilyen, amekkora, amennyi, ahányadik
Határozatlan Olyan névszót helyettesít, amelyet nem tudunk vagy nem akarunk megnevezni. valaki, bárki, semmi, valamilyen, semekkora, valamennyi, minden

Névmások használatában ügyeljünk a következőkre:

1.,    Mivel nyelvünkben az igei és a birtokos személyragok utalnak a személyre, ne használjunk se személyes, se mutató névmást, ha a megfelelő személyt nem akarjuk hangsúlyozni!

2.,    Az ők hangsúlytalan helyzetben épp úgy helyettesítheti tárgyak nevét is, mint a hogy az az és azok nyomatékos helyzetben személyek nevét.

3.,    Az amelyik névmás emberre, dologra egyaránt utalhat, de csak akkor, ha több közül egy bizonyosról van szó.

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» A kommunikációs folyamat, a szöveget alakító tényezők és funkciók    » A társalgási stílus (Nyelvtan Tételek)   

Nem hasznosHasznos (+11 pont, 13 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek: Címkék:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor