Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

Főbb nyelvváltozatok (Nyelvtan Tételek)

Beküldő: adminszamalk
Nyelvtan tételek

  Magyarországon a magyar a nemzeti nyelv – a mindenki által használt, egységes nyelv.

  Két változata van:

  Beszélt változat: köznyelv

  -a köznyelv nem egységes => regionális köznyelv: köznyelv tájszavakkal átitatott változata, nyelvjárási színezettel (pl. a vidéki városok szóhasználatát tartjuk regionális köznyelvnek)

  -szleng: alacsonyabb rendű köznyelv, jelentős része a cigány nyelvből került be (piál, dzsal ’megy’, halóz ’eszik’, csóró, gádzsó stb.), kötetlen, laza szóhasználat jellemzi, nyelvmegújító és nyelvteremtő erő, ugyanakkor az elkülönülés szándéka is, a nyelvi klisék elleni lázadás.

  Írott változat: (nemzeti) irodalmi nyelv, ez a tisztább, választékosabb változat

  -a szépirodalom, a tudományok, a publicisztika, a közélet nyelve

  A nyelvváltozat nem önálló nyelv.

Nyelvváltozat: minden ember egy nyelvet beszél, de több változatban társadalmi és földrajzi tagolás alapján, közösségekbe való tartozás szerint.

– nyelvjárások: földrajzi tagolás

– csoport- és rétegnyelvek: társadalmi, szociológiai tagolás

  Minden ember több nyelvközösségnek is lehet a tagja (pl. anyanyelv, nyelvjárás, rétegnyelv)

A nyelv vízszintes tagozódása

  földrajzi tagozódás

  nyelvjárások

  egy adott földrajzi területen élő társadalmi csoport sajátos nyelvhasználata

  – beszélt változat, nem írott (ugyanúgy írnak)

  eltérhet a köznyelvtől, de nem nyelvtani rendszerében!!!, hanem

  kiejtésben, hangzórendszerben

  szóhasználatában, szókincsében

  – legismertebb (8 nyelvjárástípus + átfedések)

  palóc: a betűt á-san ejtik, sok mássalhangzó esetén kihagy egyet (l, r)

  szegedi: ö-ző nyelvjárás; a régi zárt e-k helyén ö-t ejt (embör, gyerök, mög, szög)

  székely/csángó

  mezőségi

  nyugati

  dunántúli

  déli

  tiszai

  északkeleti

A nyelv függőleges tagozódása

  – társadalmi/szociológiai tagozódás

  – szóhasználatban, szókincsben tér el

  csoportnyelv: egy-egy társadalmi csoport sajátos nyelvhasználata, szaknyelve

  -hobbinyelv, érdeklődési körök nyelvei pl. bélyeggyűjtés, sport

  -politikai nyelvhasználat – hiszen egy hivatalos szakembergárda használja, noha a köznyelvben is általánosak

  -tolvajnyelv = argó = jazznyelv

  – eredetileg a bűnözők, a legalacsonyabb társadalmi réteg „szaknyelve”

  – egyes szavak más jelentést kapnak

  – titkolózás szándékával alakult ki a két világháború között, továbbfejlődött

  – zsargon jellemzi, ahogy a szaknyelveket is => fontos, hogy a hallgató is otthon legyen ebben a különleges nyelvben

  -szaknyelv

  – egy adott tudományhoz tartozó emberek szóhasználata, szakmák, foglalkozások nyelve

  – szakszavakban (terminus, technikusok) különböznek, a szakszókincsben

  pl. a suszterek szaknyelvében rengeteg a német eredetű elem, vagy az orvosi szaknyelv is ilyen

  -rétegnyelvek

– társadalmi rétegek szerinti eltérő nyelvhasználat, életkor szerinti változatok

  diáknyelv, ifjúsági nyelv

  – sok a szleng, közel van a tolvajnyelvhez is

  – nagyon sok rövidítés, félreértések, elferdítés miatt alakul ki

  – sok tolvajnyelvi és idegen szó

  családi nyelv

  – a familiáris nyelvhasználat szokásszerű feladatokra családi szóláskészletet alakít ki, vagy a gyerekek véletlen szóalkotásait őrzi meg

  egyéni nyelv

  – minden embernek van csak őrá jellemző, egyéni nyelvhasználata, szavajárása – idiolektus

  A fenti kategóriák nem különülnek el mindig élesen, hatnak egymásra.

  Minden ember több csoportnyelvet használ (pl. az orvos légcsőhurut-ot mond a betegnek, de bronchitis-t a kollégájának stb.).

  Előfordulhat az is, hogy egy ember rákényszerül arra, hogy két nyelvet váltogasson: ez a bilingvizmus állapota. Kisebbségi, nemzetiségi területeken ezek az emberek családi és baráti körben rendszerint az anyanyelvüket, hivatalos környezetben pedig a hivatalos államnyelvet használják

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» Nyelvváltozatok (Nyelvtan Tételek)   » A regény   

Nem hasznosHasznos (+8 pont, 14 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek: Címkék:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor