Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

Nyelvváltozatok

Beküldő: adminszamalk
Nyelvtan tételek

Az emberek kisebb-nagyobb közösségeknek a tagjai. Ezek a kis-, és nagyközösségek, csoportok szokásokban, értékekben eltérnek egymástól. Nyelvük, nyelvhasználatuk is más, ezért nyelvközösséget alkotnak. A nyelvváltozat nem önálló nyelv, hiszen alapvetően nem különbözik a köznyelvtől, így szókészleti rétegződésről beszélhetünk. A szókészleti rétegződést meghatározó legfontosabb tényezők: földrajzi, társadalmi hovatartozás, foglalkozás, életkor, magatartás, írásbeliség-szóbeliség és a témakör.

Minden ember több nyelvközösségnek a tagja, több nyelvváltozatot ismer, amelyekből mindig a beszédhelyzetnek megfelelőt választja ki. Minden embernek van csak őrá jellemző nyelvváltozata, kedvelt kifejezései, mondatszerkezetei, szólásai, amelyek együttesen a szavajárást alkotják (idiolektus).

A legfontosabb nyelvváltozatokat, szókészleti rétegződéseket így ábrázolhatjuk:

nemzeti nyelv

irodalmi nyelv

köznyelv

szleng

regionális köznyelv

társadalmi rétegződés: szociolektusok

szaknyelvek

korosztályi, rétegnyelvek

földrajzi tagolódás: nyelvjárások

családi nyelv

egyéni nyelv

Megfigyelték, hogy a családi (familiáris) nyelvhasználat ugyancsak sok eredetűséget mutat. A gyerekek véletlen, téves elszólásai megmaradhatnak, családi szóláskészlet alakulhat ki. Pl. testvérbácsi, fellőtték már a pizsamát (=a gyerekek mehetnek aludni).

Minden nyelvre jellemző, hogy földrajzilag (tájanként) és társadalmilag (szociológiai szempontból) tagolódik. A földrajzi tagolódásból alakulnak ki a nyelvjárások (dialektusok), a társadalmiból a szociolektusok (csoportnyelvek, szaknyelvek, korosztályi és rétegnyelvek).

Nyelvjárások: A nyelvjárástípusok nem különíthetők el élesen, főleg hangtani, szókészletbeli különbségeket találhatunk közöttük, amelyek a megértést nem befolyásolják. A magyar nyelv 8 nyelvjárástípusát különböztetjük meg: nyugati, dunántúli, déli, tiszai, palóc, északkeleti, mezőségi, ill. székely és csángó nyelvjárástípus. Mi a palóc nyelvjárástípusba tartozunk (ez a „legajakrésesebb” nyelvjárás)

Szociolektusok: Egy-egy mesterség, foglalkozás speciális nyelvváltozata a szaknyelv. Az azonos szakterületen használt jellemző szavak összessége a szakszókincs (terminológia) (pl. aksi, difi, fékrásegítő). Az idegen szavak leginkább a szakszókincs felől érkeznek a nemzeti nyelvbe. A szaknyelvek közé tartoznak az ún. hobbinyelvek (az egyes szabadidős tevékenységeknek sajátos szóhasználata van). A csoportnyelv sajátos nyelvváltozatai még a korosztályi vagy rétegnyelvek. Itt a legfontosabbak az ifjúsági és diáknyelv, amelyeknek legfőbb jellemzői a humor, szemléletesség, ötletesség. Pl. bűzrúd (cigaretta), csontrakéta (magas, vékony ember), lemázol (pofont ad). A szaknyelvek és a korosztályi nyelv határán helyezkedik el katonanyelv (bakanyelv). A tolvajnyelv vagy argó elkülönülésre, titkosságra törekvő csoportnyelv, elemei azonban folyamatosan átáramlanak a diáknyelvbe és a szlengbe. Pl. bugázás (alkalmi lopás), linkre megy (bizonytalanra megy).

A nemzeti nyelvet két nagyobb részre osztjuk: irodalmi és köznyelv. A köznyelv a nemzeti nyelv beszélt változata, az irodalmi nyelv a köznyelv írott változata. Köznyelven szól hozzánk a televízió és a rádió, ezt a normatív nyelvváltozatot sztenderdnek is nevezzük. Szlengnek nevezzük a alacsonyabbrendű köznyelvet, a bizalmas társalgási stílust. Nyelvteremtő, nyelvmegújító erő jellemzi, viszont elkülönülés szándéka és az értékek megkérdőjelezése is megjelenik benne. Pl. ciki, gittes, a béka segge alatt van.

Természetesen a köznyelv sem egységes, vannak helyi, területi változatai. Ezek a regionális köznyelvek, amelyeknek nyelvjárási színezetük van. A vidéki városok nyelvhasználatát nem köznyelvinek, hanem regionális köznyelvinek tartjuk.

Előfordulhat, hogy az ember rákényszerül arra, hogy nyelvet váltogasson: ez a kétnyelvűség (bilingvizmus ) állapota. Kisebbségi, nemzeti területeken az emberek családi, baráti környezetben anyanyelvüket, hivatalos környezetben pedig a hivatalos államnyelvet használják.

A mai magyar nyelvváltozatok szókincsének összegyűjtése és szótári közzététele folyik. Az egyes nyelvváltozatokat, szókészleti rétegeket különböző szótárak tartalmazzák. Vannak nyelvjárási szótárak, csoportnyelvi gyűjtések, diáknyelvi, katonanyelvi, szaknyelvi, és szlengszótár is.

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» A mondat és a szöveg   » A stílusárnyalat   

Nem hasznosHasznos (+7 pont, 13 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek: Címkék:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor