Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

A mai magyar nyelvváltozatok

Beküldő: adminszamalk
Nyelvtan tételek

A mai magyar nyelvváltozatok

A változó nyelvhasználatot az teszi lehetővé, hogy ugyanaz a nyelv, különböző változatokban él. Mindenki több nyelvváltozatot használ. A tagolódás egyik alapja a területi megoszlás.

A nyelvterületek változatai a nyelvjárások. A magyar nyelvjárások elsősorban hangzókészletükben és részben szókincsükben különböznek, és csak kis mértékben tér el a nyelvtani rendszerük.

A társadalmi – gazdasági változások – elsősorban a polgárosodás és a nemzetté válás, a szabadabb helyváltoztatás, a városiasodás – szükségessé tették és előmozdították az egységes nemzeti nyelv kialakulását. Ennek igényes beszélt változatát köznyelvnek, írott változatát pedig nemzeti irodalmi nyelvnek nevezi a nyelvtudomány.

A különböző nyelvjárási területeken élők vagy innen elszármazók úgy beszélik a köznyelvet, hogy elsősorban kiejtésük, részben szóhasználatuk, mondatfűzésük megőrzi ún. anyanyelvjárásuk sajátosságát, ízét, zamatát. Családi, baráti körben (pl.: oldottabban, kevésbé feszes pontossággal beszélhetünk). Ezt a nyelvváltozatot társalgási nyelvnek vagy oldottabb családias köznyelvnek hívjuk.

A nyelv a társadalom rétegzettsége szempontjából is változatokat mutat. csoportnyelvekről, vagyis szaknyelvekről, amelyek egy-egy szakterület sajátos nyelvét, elsősorban szó- és kifejezéskészletét jelentik.

A szaknyelvek egyik sajátos változata a tolvajnyelv. A beszélt nyelvnek ezt a tolvajnyelvi elemekkel átszőtt változatát szokás argónak nevezni, vagy zsargonnak.

A nyelvjárások, a csoport– és rétegnyelvek nem különülnek el mereven egymástól. hatnak egymásra, az egyes ember nyelvhasználatában pedig összefonódnak.

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» A szövegszerkesztés eljárásai   » Szóösszetételek   

Nem hasznosHasznos (-3 pont, 15 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek: Címkék:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor