Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

Retorika

Beküldő: adminszamalk
Nyelvtan tételek

Retorika tétel

A retorikát magyarul szónoklattannak vagy ékesszólásnak szokás nevezni. Hagyományosan a szónoki beszéden egy szónok által ünnepi körülmények között, nagy nyilvánosság előtt mondott, ékes stílusú ünnepi beszédet értenek, de ide soroljuk a tanár előadásait, a diák felelését is. A retorika tehát beszélni tanít.

A kommunikáció célja:

Mint minden beszédben, a nyilvánosság előtt tartott szónoklatban, előadásban is fontos szerepük van a kommunikációs funkcióknak. A nyilvános beszéd egyik célja a meggyőzés, a rábeszélés, a hallgatóság támogatásának a megnyerése , tehát a kommunikációs funkciók közül elsősorban a felhívás jellemző rá. Az ünnepi beszédeknek a gyönyörködtetés, a hallgatóság megindítása, az érzelemkifejezés a céljuk. Vannak olyan nyilvános beszédek, amelyeknek elsősorban az ismeretközlés a céljuk. A beszéd elején, közben és végén a kommunikáció kapcsolatteremtő, kapcsolatfenntartó és –záró funkciója is érvényesül. Minden szónok gondot fordít a szöveg megformálására, stíluseszközöket használ, vagyis figyelmet kap a kommunikáció esztétikai szerepe. A szövegben elsősorban a logikai elrendezés érvényesül. De természetesen a szövegbe leíró és elbeszélő részeket is beépíthetünk.

A kommunikáció formája:

A nyilvánosság előtti beszéd általában közvetlen, egyirányú kommunikációs forma, a hallgatónak csak korlátozottan van lehetősége visszajelzésre.

A kommunikáció tényezői:

Fontos, hogy a beszélő mind az előadás megtervezésekor, mind az előadás alatt tekintettel legyen a kommunikációs tényezőkre: a hallgatóság összetételére,a  szöveg témájára a beszéd közben alkalmazható kódokra, a helyzetre, az előadó és a hallgatók között kialakult kapcsolatra. A hallgatók önkéntelen vagy szándékos visszajelzései, pl. a taps,az ásítás tájékoztatják az előadót a beszédének hatásáról. A kódok közül mind a nyelvi és nem nyelvi jeleknek egyaránt maghatározó szerepük van a nyilvános beszédben. Fontos az is, hogy mit mondunk, de még fontosabb az, hogyan mondjuk. A nyilvános kommunikáció sikerének is előfeltételei: a közös valóság, közösnyelvűség és a közös előismeretek.

A nyilvános megszólalás szövegtípusai:

 • Tanácsadó beszéd: ebben, mai elnevezésével a politikai beszédben a szónok valamilyen ügynek a hasznos vagy káros voltát kívánja bizonyítani. Politikusok a parlamentben, egy pártösszejövetelen vagy más nyilvános rendezvényen szokták tartani.
 • Törvényszéki beszéd (jogi beszéd): a bírák döntését kívánja befolyásolni a védő és a vádló, vagy maga a bíró fejti ki álláspontját. Ide soroljuk a védő és vádbeszédet és a bíró beszédét is.
 • Alkalmi beszéd: valamilyen magasztalásra méltó dolgot, eseményt vagy személyt dicsőítenek. Ilyet tartanak különbféle ünnepi alkalmakkor, pl. tanévzárón, tanévnyitón, valaminek a felavatásán, megnyitóján, keresztelőn, esküvőn. Üdvözlő vagy búcsúbeszédet mondunk ismerősünk, munkatársunk, rokonunk tiszteletére, és pohárköszöntőt a vendégeknek.

A nyilvános beszéd műfajai közé tartozik az előadás, a kiselőadás, a felszólalás, a hozzászólás, az értekezés, a beszámoló, az ismertetés, a nyilvános vita is, valamint a tévés és rádiós műfajok pl. kerekasztal-beszélgetés,a jegyzet, a glossza, a hír, a riport, az interjú és nyilatkozat.

A szónoklás művészete

A szónok tulajdonságai:

 • Tisztesség
 • Találékonyság: fontos, hogy megtaláljuk a beszédhez legmegfelelőbb anyagot, jó érveket, bizonyítékokat a beszédünkben kifejtett gondolatok alátámasztására, valamint, hogy igazodni tudjunk a hallgatók ismereteihez, véleményéhez, hangulatához vagy a megváltozott beszédhelyzethez.
 • Szerkesztőkészség: megfelelően tudja elrendezni az összegyűjtött anyagot, logikusan tagolja és építse fel a beszédét.
 • Stílusérzék: megfelelő stílust, hangnemet meg kell tudni találni.
 • Emlékezőtehetség
 • Jó előadókészség

A szónok feladatai:

 • Anyaggyűjtés
 • Az anyag elrendezése
 • A szöveg megfogalmazása, kidolgozása
 • Az előadásmód megtervezése
 • A szöveg emlékezetbe vésése
 • A szöveg előadása

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» A beszéd fölépítése, a szövegszerkesztés lépései az anyaggyűjtéstől a megszólalásig   » Szövegtípusok   

Nem hasznosHasznos (+32 pont, 48 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek: Címkék:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor