Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

A stílusárnyalat

Beküldő: adminszamalk
Nyelvtan tételek

A stílusárnyalat

A stílusárnyalat fogalma

 • a beszélő lelkiállapotának, a hallgatóhoz és a témához való viszonyának megnyilatkozása

 • nyelvi megjelenése a hangnem – köznyelv semleges közlésmódjától való eltérés

Többféle megnevezés

 • lelkiállapot szerint (pl. kedélyes, tréfás)

 • beszédhelyzetre utalva (pl. ünnepélyes, utcai)

 • beszélő és a hallgató viszonyára utalva (pl. bizalmas, távolságtartó)

Stílusárnyalatok rendszerezése

 • pozitív viszony: választékos, emelkedett, ünnepélyes, fennkölt, patetikus

 • negatív viszony: vulgáris, durva

 • esztétikai minőségek keveredése: tréfás, komikus, humoros, ironikus, szatirikus, gúnyos

Különféle stílusárnyalatok

Eufemizmus

 • a hallgatót tapintatból vagy más okból kímélő, a mondanivalót enyhítő eljárás

Semleges stílus

 • a hétköznapokban használt stílus

 • követi a kialakult szokásokat

 • kis expresszivitású nyelvi elemek alkalmazása

Patetikus

 • pátosz: szenvedély, lelkesedés – a romantika korában volt általánosan elterjedt

 • ünnepélyes, fennkölt hangulatú szavak, kifejezések

 • hétköznapiság kerülése

 • szónoki stílusra jellemző stíluselemek

Gúny, irónia

 • gúny: túlzás, nagyítás; néha sértő, durva szavak

 • irónia a gúny burkoltabb, enyhébb formája

 • jellemző az elítélendő jelenségek ellenkezőjének leírása

Humor

 • kedéllyel, részvéttel kezeli a nevetés tárgyát

 • gazdag nyelvi eszköztár; szorosan összefügg a komikummal

 • mai irodalmi nyelv jellegzetes stílusárnyalata a tragikomikum

A szótárak stílusminősítései

 • használati kör: nyelvváltozat, stílusréteg megjelölése (pl. tudományos, argó, stb.)

 • érzelmi árnyalat: a stílusárnyalatnál szűkebb meghatározás, pl. durva, választékos

Jelentésre vonatkozó minősítések

 • elsődleges jelentés (denotatív): a szó fogalmi, szótári jelentése

 • másodlagos jelentés (konnotatív): az adott helyzetben kialakuló többletjelentés

Kapcsolat a hangalak és a jelentés között

 • motiválatlan: megszokáson alapuló viszony, pl. rövidítések, mozaikszavak

 • motivált: közvetlenebb kapcsolat, növeli a stílusértéket, pl. hangutánzó szavak

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» A szófajok   » A melléknév és a melléknévi igenév   

Nem hasznosHasznos (+1 pont, 3 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek: Címkék:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor