Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

Az iskolai testnevelés célja és feladatai

Beküldő: Szabó Márk
Testnevelés tételek

Neved: Szabó Márk

Az iskolai testnevelés célja a személyiség fejlesztése, életképes fiatalok nevelése és felkészítése az életre. Keltse fel a tanulók érdeklődését a mozgás és sportolás iránt. Támogassa a tanulók egészséges testi fejlődését, fejlessze a koordinációs alapképességeket és kondicionális képességeiket. A kondicionális képességeknél az állóképesség és a lazaság kialakítására törekedjünk. Fontos a koordináció sokoldalú fejlesztése.

A sportági mozgáskészségeket ebben a szakaszban alapozzuk meg. Törekedjünk a sportági technikák helyes és precíz megtanítására. A testnevelés fogalmát tágan kell értelmezni. A sportok, szabadtéri tevékenységek, a testedzés és kikapcsolódás különböző formái az egészség szempontjából nagy fontossággal bírnak. A tanulóknak meg kell ismerkedniük a test működésével, és azzal, hogy az olyan szokások, mint a rendszeres testedzés és szabad levegőn tartózkodás hogyan kapcsolódnak a testi és szellemi egészséghez.

Célrendszer

Legáltalánosabb célszint az amikor a társadalom megfogalmazza kívánalmait a felnövekvő nemzedék neveltségét, műveltségét illetően. Konkrétabb célszint mikor a tantervekben már egy adott iskolafokon, sőt azon belül egy tantárgyra konkretizált célokkal, feladatokkal találkozunk. A legkonkrétabb célok megfogalmazása már a tanulókkal foglalkozó pedagógusra vár.

A nevelési feladatokat a konkrét célok és részcélok pontos megfogalmazásával lehet csak úgy alakítani, hogy biztosítsák a magasabb rendű célok teljesítését. A cél a tanulói személyiség fejlesztése, amiben a tananyag csak eszközjelleggel bír. A tananyagot egy olyan folyamatban kell feldolgozni, hogy közben a tanuló pozitív személyiségvonásai a céloknak megfelelve fejlődjenek. A folyamat tervezésénél tanítási célokat tűzünk ki és követelményeket támasztunk a kognitív szférára (értelmi nevelés), az affektív szférára (érzelmi, akarati, magatartásnevelés) és a motoros szférára (mozgásképesség, jártasságok, testi képességek) vonatkozólag.

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» Sorolj fel öt gimnasztikai alapformát !   » Ismertesse az újkori olimpiai játékok kialakulásának körülményeit és a legfontosabb magyar vonatkozású eseményeket. Olimpiai jelképek.   

Nem hasznosHasznos (+2 pont, 4 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek: Címkék:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor