Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

A kiegyezés tartalma és értékelése

Beküldő: dudii95
Történelem tételek

Beküldte: Dudics Dávid

A kiegyezést megelőző időszak:

A Habsburgok a forradalmak leverése után nagyhatalmi külpolitikát folytattak. Meg akarták tartani itáliai területeiket, és egyesíteni akarták Németországot. Az 1850-es évek eseményei folyamatos kudarcokat hoztak. A krími háborúban elvesztették egyetlen szövetségesüket, Oroszországot.

A teljes összeomlás megelőzése érdekében Ferenc Józsefnek menesztenie kellett: Alexander Bachot és nyitnia kellett a konzervatív arisztokraták felé. 1851-1859 közötti időszakot Magyarországon neoabszolutizmusnak hívjuk, azaz újabszolutizmusnak. Ez volt a Bach-korszak. Oka: Alexander Bach volt akkoriban az osztrák belügyminiszter.

Az uralkodó Ferenc József új közigazgatást vezetett be, így Magyarország területét 5 kerületre osztotta fel. Bevezette az osztrák polgári törvénykönyvet, egységes osztrák oktatási rendszert vezettek be. Modernizáció vette kezdetét, de mindezeket az elnyomó hatalom hajtotta végre, éppen ezért a Bach-rendszerrel szemben ellenállási formák jelentek meg.

Passzív ellenállás, amelynek vezetője Deák Ferenc. Hívei nem működtek együtt a kormánnyal nem vállaltak hivatalt, kibújtak az adófizetés alól. Kiinduló pontjuk az áprilisi törvények 1848 április 11.-ei törvények. Többségük középnemes volt.

Emigráció:

-1859-ben Ferenc József új miniszterelnököt nevez ki. Schmerling-et, akinek a feladata a megegyezés a lehetőségének keresése volt a magyarokkal. Ezt az időszakot províziumnak -> átmeneti állapotnak nevezzük. Munkássága alatt két esemény következett be:
-1860-as októberi diploma
-1861-es februári pátens

-Ezekkel helyreállította a tartományi önkormányzatokat, de a bécsi udvar továbbra is fenntartotta az egységes birodalmat. Azaz a közös törvényhozást és kormányt.

Összehívták a magyar országgyűlést, amely elutasította a rendezést. Deák Ferenc ezt a döntést feliratban akarta közölni Ferenc Józseffel, míg Teleki László határozatban akarta megírni, hogy nem ismerik el Ferenc Józsefet uralkodónak. Végül Deák Ferenc javaslata győzött. 1865-ig tart a provizórium időszaka ez idő alatt Ferenc József belátta, hogy a birodalom csak Magyarországgal kiegyezve maradhat nagyhatalom.

Húsvéti cikk:

-1865-ben Deák Ferenc kiadta a híres húsvéti cikkét, amelyben a magyar alkotmányosságért cserébe elfogadhatónak tartotta a közös hadügyet és külügyet. A cikkben elismerte, hogy Magyarország mindig is szembe fog szállni a beolvasztási törekvésekkel, de cáfolta, hogy a politikai elit nem akar együttműködni a Habsburg-dinasztiával és ne lenne képes kompromisszumokra Ferenc Józseffel. Világossá vált, hogy a nemesség hajlik a kiegyezés felé. A cikkel megalapozta a kiegyezés tárgyalásának nyilvánosságra hozását.

Königgrätz-i csata:

A königgrätzi csata az 1866-os porosz–osztrák háború legnagyobb csatája volt, melyben a komoly technikai és hadvezetési fölényben lévő Porosz Királyság döntő győzelmet aratott a többnemzetiségű, idejétmúlt felszereltséggel rendelkező Habsburg csapatok felett. A csata kimenetele egyben eldöntötte a háborút is. Az 1866. augusztus 23-án Prágában megkötött békeszerződésben az Osztrák Császárság a Porosz Királyság javára lemondott a német egység megvalósításáról, az Olasz Királyságnak pedig átengedte Velencét.

-1866-ban történt események a Habsburgok a külpolitikájára nagy hatással volt, és kénytelenek lettek kiegyezni a magyarokkal, ezért 1867-ben létre jött a kiegyezés. Megkoronázták Ferenc Józsefet és a magyar miniszterelnök Andrássy Gyula lett.

A kiegyezés tartalma (Ferenc József jogai):

1867-ben létrejött a dualista állam, az Osztrák- Magyar Monarchia. A két alkotmányos állam Ausztria és Magyarország. Helyreállt a magyar alkotmányosság: népképviseleti országgyűlés és felelős kormány jött létre, és cenzúrás választójoggal rendelkeztek az emberek.

A kiegyezési törvény kimondta a két ország önállóságát (külön kormányokkal, parlamenttel), egyenlőségét, paritását, és megállapította az együttműködés módozatait, formáit is.
• A kiegyezési törvény kimondta Magyarország alkotmányos közjogi és önkormányzati önállóságát.
• Helyreállította a parlamenti rendszert nemcsak Magyarországon, hanem Ausztriában is.
• A közös védelem elvéből következett, hogy a hadügyet, külügyet és pénzügyet közös ügyeknek tekintették, ezek intézését közös minisztériumokra bízták.
• Hadügy tekintetében a törvény elismerte az uralkodó régi alkotmányos fejedelmi jogait, és az egész hadsereg vezényletét az ő kezében hagyta. Csak a hadkiegészítés, újoncozás került az országgyűlés hatáskörébe. Ez volt azoknak a réseknek egyike, amelyeken az uralkodó saját akarata érvényesülhetett.
• A két ország közt létrejött kereskedelmi és vámszövetséget, az ún. gazdasági kiegyezést, 10 évenként szerződéssel kellett megújítani.
• Közös lett a pénzrendszer/pénzügy, majd 1878-ban a jegybank is.
• A külügyet, közös miniszterek irányítják a monarchiát, és az ő ellenőrzésükre mindkét ország delegációt hozott létre.

Értékelés:

A kiegyezés egy reális kompromisszum, ami Magyarország fejlődését hozta. Korlátlan időre szólt a politikai kiegyezés, de a gazdasági intézkedést 10 évente meg kellett újítani. A közös költségek 70%-át Ausztria viselte. Közös vámterületet alkotott a két ország. Közös jegybankkal és pénzzel rendelkeztek, és összehangolták az adórendszerüket.

1868 nyarán létrejött a Horvát- Magyar kiegyezés is, ami által autonómiát kaptak a horvátok.

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» Középkori város   » A dualizmus nyugalmi időszaka   

Nem hasznosHasznos (+27 pont, 29 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek: Címkék:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor