Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

A demokrácia kialakulása Athénban

Beküldő: adminszamalk
Történelem tételek

1. A demokrácia kialakulása:

 • Kr. e. 621. Drakón: törvények írásba foglalása (arisztokratikus, jogok → vagyoni alapon)
 • Kr. e. 594. Szolón: vagyonbecslés (timokratikus alkotmány), adósrabszolgaság megtiltása
 • Kr. e. 508. Kleiszthenész demokratikus reformjai

A kleiszthenészi alkotmány:

 • Attika lakosainak felosztása: területi elv alapján → három rész (városi / tengerparti / belső)
 • démosz fölénye (városi, tengerparti: kereskedő-kézműves) az arisztokráciával (belső) szemben
 • demokratikus alkotmány; közigazgatás → 10 phülé (mindegyikben: városi+tengerparti+belső rész)

2. A fontosabb politikai intézmények:

 • népgyűlés (ekklészia): minden polgár tagja; törvényhozás + legfontosabb döntések (háború-béke)
 • ötszázak tanácsa (bulé): szabad polgárok sorsolással (50-50 minden phüléből, váltják egymást)
 • köztes kormányzati szerv (törvényjavaslatok előkészítése, végrehajtás-ellenőrzés, kisebb döntések)
 • 10 arkhón: sorsolás; végrehajtás-ellenőrzés (Areioszpagosz: volt arkhónok; ell. + családjogi kérdések)
 • 10 sztratégosz: hadsereg katonai vezetői, választás területi elv alapján (10-en váltják egymást)
 • nagy tekintély, az egyetlen újraválasztható tisztség
 • héliaia: 6000 fő (sorsolással, 30-as csoportokban váltják egymást); igazságszolgáltatás
 • tamiász: választás; pénzügyek (vagyonával felel)
 • cserépszavazás (osztrakiszmosz) → zsarnokság (türannisz) megakadályozása céljából

3. Az athéni társadalom:

 • athéni állampolgár: 20 év feletti férfi, akinek mindkét szülője athéni
 • felnőtt férfiak (14 %) → polgárok, a népgyűlés tagjai, jogi egyenlőség (de: vagyoni különbség)
 • rabszolgák (36 %)
 • metoikoszok (9 %) → szabadok, de nincs politikai és polgárjoguk
 • nők és fiatalkorúak (41 %)
 • jogi egyenlőség, de a vagyoni különbségek nőnek
 • gazdagokra: többletkiadások, külön adók (színházlátogatás díja, hajók felszerelése)
 • szegények: napidíj → ténylegesen részt vehetnek a politikában (Periklész vezette be -> demokrácia mindenkire érvényes lesz)

4. A demokrácia fénykora Periklész alatt:

 • Kr. e. V. sz.: fénykor (görög-perzsa háborúk győzelme, Athén a déloszi szövetség élén → bevételek)
 • Athén: városállam → Attikára terjed ki
 • Periklész, az államférfi: Kleiszthenész unokaöccse, 15 éven át sztratégosz (Kr. e. 444–429)
 • cél: jogi és vagyoni egyenlőség (szegények napidíja)
 • Athén: építkezések (Akropolisz, Pheidiasz szobrai → Pallasz Athéné) → munkaalkalom
 • béke → nyugodt kereskedelem (közvetítő), import gabona

5. Athén gazdasága:

 • bevételek: adók (metoikoszok + déloszi szöv.), vámok, ezüstbányák jövedelme
 • mezőgazdaság: belterjes, szakosodás (kertgazdálkodás, gyümölcs-szőlő)
 • ipar: jelentős fejlődés, szakosodás (kerámia, fémipar, hajóépítés, építészet, ezüstbányászat)
 • rabszolgák száma nő (ergasztérion = kézműipari műhely)
 • kereskedelem virágzása: export, import, közvetítő kereskedelem (tengeri fölény)
 • fejlett kultúra (leiturgia = ingyenes színházlátogatás)
 • befelé: demokrácia, szegény-gazdag ellentét kiegyenlítése (napidíj, arisztokrácia külön adói)
 • de kifelé: hegemónia (görög poliszok uralása)

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» Bonaparte Napóleon   » Az I. VH.   

Nem hasznosHasznos (+45 pont, 65 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek: Címkék:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor