Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

A gazdasági világválság

Beküldő: adminszamalk
Történelem tételek

Előzmény

Az I. világháború idején az USA az Antantnak iparcikkeket szállított -> konjunktúra

A háború után is folytatódott, mert a tönkrement európai gazdaság továbbra is igényelte az amerikai termékeket. Az USA-ban a konjunktúra már önmagát hajtotta előre, a részvényárfolyamot túlértékelődtek, túltermelési váláság keletkezett, azaz többet termeltek, mint amire fizetőképes kereslet volt

A világgazdasági válság

Kezdete: 1929. október 24., „fekete csütörtök” à tőzsdekrach: a részvényárfolyamok 40-60%-kal zuhantak

bankválság: mert a betétesek ki akarták venni pénzüket, de a bankok nem tudtak mindenkinek egyszerre fizetni à fizetésképtelenné váltak mivel hitel nélkül nincs beruházás, először a gépipar került válságba -> csökkentették a termelést, illetve sokakat elbocsájtotta. A fogyasztási cikkeket előállító iparágak is válságba kerültek. Mivel az USA volt a világgazdaság irányítója, gazdasága összeomlásának hatására összeomlott a nemzetközi kereskedelmi- és pénzvilág.

Mezőgazdaság válsága

„Agrárolló” formájában jelentkezett -> a mezőgazdasági termények ára aránytalanul alacsony az iparcikkekéhez képest. A kis- , és középüzemek ezrei, parasztbirtokok százezrei mentek tönkre

Társadalmi hatás

Súlyosak az ellentétek, megerősödött az antiszemitizmus

Politikai hatás

Az elszegényedett kis-, és középtulajdonosok és a munkanélküliek fogékonnyá váltak a szociális demagógiára -> a szélsőjobboldal megerősödik -> Az USA-ban, Angliában és Franciaországban meg tudták őrizni a polgári demokráciát, mert voltak a demokráciának hagyományai és gazdasági tartalékok.

 • A háború veszteseinél és Közép-, és Dél-Európában diktatúrák vagy diktatórikus vonásokat hordozó rendszerek alakultak ki.
 • Példa diktatúrára: Németország: nácizmus
 • Bulgária, Románia, Jugoszlávia: uralkodói diktatúrák
 • Példa diktatórikus vonásokat tartalmazó rendszerre: Magyarország: Horthy-rendszer, Lengyelország: Pilsudski-rendszer

Válságkezelés

Keynes angol közgazdász szerint:

 • Az államnak be kell avatkoznia a gazdaságba
 • Fejleszteni kell az infrastruktúrát
 • Közmunkát kell szervezni

Munkanélküliek munkát és fizetést kapnak -> vásárolnak -> termelőágazatok is fellendülnek, de fejleszteni kell a szociálpolitikát is! A II. világháború után mindezek megvalósulásával a centrum országaiban szociális piacgazdaság jött létre -> vége a szabadversenyes kapitalizmusnak, államonopolista kapitalizmus kezdődött el.

Válságkezelés az USA-ban

Kiindulópont:

 • a munkanélküliség 25%-os lett (12-15 millió fő)
 • 1932-es választások: Franklin Delano Roosevelt (36-ban, 40-ben, 44-ben is megválasztották)
 • programja a New Deal à állami beavatkozással, szociálpolitikával kel kezelni a válságot

5 napos bankzárlat

 • az újranyitást pénzügyminiszteri engedélyhez kötötte
 • csak tőkeerős bankok maradtak a piacon
 • inflációs politika: dollár nem volt kötve az aranyalaphoz
 • értékpapír-kibocsátás

Polgári Tartalék Hadtest

 • munkanélküliek -> közmunka, illetve fizetést, szállást, étkezést, ruhát kaptak
 • így tudtak vásárolni -> hozzájárultak a termelőágazatok fellendüléséhez
 • az infrastruktúrát fejlesztették: utakat, kórházakat, hidakat, lakótelepeket építettek illetve környezetvédelmi beruházásokat is tettek (ezek az államnak közvetlenül meg nem térülő beruházások voltak.)

Mezőgazdaság

 • fizettek a farmeroknak, ha csökkentették a vetésterületet vagy az állattartományt
 • exportsegítés
 • állami felvásárlások

Tisztességes verseny kódexe

 • szabályozták az árakat, béreket
 • felosztották a piacokat
 • kényszerkartellezés: monopóliumokat fogja össze à csökken a verseny -> csökken a termelés -> csökkentették a versenyt, így a túltermelést is

Szociálpolitika

 • meghatározták a minimálbért, a maximális munkaidőt
 • korlátozták a női- és a gyermekmunkát
 • a szakszervezetek jogait bővítették, kollektív szerződéseket köthettek a munkaadóval

Külpolitika

 • a válságot szolgálja
 • egyenrangú szerződéseket kötöttek a latin-Amerikai országokkal, hogy megtartsák a piacokat
 • 1933: felvették a diplomáciai kapcsolatot a Szovjetunióval
 • Európától elzárkóztak, mert a közvélemény az európai kapcsolatokat okolja a váláságért -> izolacionizmus

Közvélemény megnyerése

 • szolgálja a rendszeres tájékoztatás a rádióban a válságkezelés eredményeiről (kandalló előtti beszélgetések)
 • „kék sas akció” à ilyen emblémával látták el a New Deal törvényei betartó cégek termékeit és propagálták ezek vásárlását

Összegezve

 • USA kilábalt a válságból
 • Megőrizte polgári demokráciáját
 • Lerakta a jóléti állam alapjait

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» Az Anjou-királyok   » Állam, kormányzat, kultúra   

Nem hasznosHasznos (+43 pont, 71 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek: Címkék:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor