Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

A II. Világháborút lezáró békék

Beküldő: adminszamalk
Történelem tételek

A II. Világháborút lezáró békék

1945. május 8-án befejeződött az európai háború. A győztes hatalmak: USA, Szovjetunió, Nagy-Britannia, Franciaország és Kína. Eurázsiában több fontos övezetben uralmi vákuum keletkezett. Így Közép-Kelet Európában, a Földközi-tenger és a Perzsa-öböl térségében, valamint a Távol-Keleten Kína óriási területein, továbbá az angol, a francia és a holland gyarmatokon, amelyek jelentős részét a háború alatt átmenetileg a japánok uralták.

Az Egyesült Államok és a Szovjetunió hatalma volt meghatározó. Lényeges volt a két állam viszonya. Elsősorban gazdasági erejük és világpolitikai szemléletük határozta meg pozíciójukat. Az USA-nak 300 ezer fős embervesztesége és 330 milliárd dollár hadi kiadása volt, de gazdasági fölénnyel került ki. Gazdasági szempontból szuperhatalom volt. Erejét fokozta, hogy atomhatalom is volt. A Szovjetuniónak hatalmas emberveszteségei voltak, 20 millió embert veszített. Ez a hatalmas emberveszteség tekintélyt parancsoló volt. Az 1943-45-ös hadi események folyamán alakultak ki a szovjet, illetve az angol-amerikai hadseregek által ellenőrzött elkülönült övezetek Európában. A nagyhatalmak vezetői 1945. februári (4-12.) találkozójukon Jaltában ennek a helyzetnek a rendezésében egyeztek meg, hozzátéve még a németországi megszállási zónák kijelölését. Itt elfogadták a felszabadított európára vonatkozó deklarációt, amelynek értelmében minden népnek jogábanáll, hogy demokratikus úton maga válassza meg azt a politikai, társadalmi rendszert, amelyben élni kíván.

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Alapokmányát 1945. június 26-án San Franciscóban megrendezett konferencián fogadták el. Az ENSZ (Egyesült Nemzetek Szervezete) alapokmánya 1945 októberében lépett hatályba. Főbb pontjai: konfliktusok békés, diplomáciai úton való rendezése, nemzetek egyenjogúsága, béke fenntartásának célja, az emberi jogok tiszteletben tartása, faji megkülönböztetés elvetése, együttműködés a globális problémák megoldásában.

Az ENSZ felépítése:

  • Közgyűlés (New York): tagállamok küldötteinek fóruma; (ajánlási, nem döntési jog)
  • Biztonsági Tanács: fő feladata a tagok közti béke fenntartása; határozatai kötelezőek.
  • Állandó tagjai: USA, Franciaország, Nagy-Britannia, Szovjetunió, Kína
  • Nemzeti Bíróság (15 bíró; Hága)
  • Gyámsági Tanács
  • Gazdasági és Szociális Tanács
  • Titkárság, élén az ENSZ főtitkára

A közös ügyek között volt a háborús bűnösök felelősségre vonása. 1945 őszén Anglia, Franciaország, az USA és a Szovjetunió létrehozták a Nemzetközi Katonai Törvényszéket. A bíróság a hitleri állam és haderő huszonkét legfontosabb, életben maradt vezetője ellen 1945. október 18-tól 1946. október 1-jéig Nürnbergben folytatta le a pert. A kiterjedt bizonyítási eljárás után tizenkét vádlottat ítéltek halálbüntetésre, ebből tizet végre is hajtottak. A nürnbergi per mintájára 1946 januárjában kezdődött meg a Nemzetközi Katonai Törvényszék eljárása Tokióban a japán háborús főbűnösök ellen.

A békeszerződések

A háborút Olaszország, Románia, Bulgária, Finnország és Magyarország a Hitler-ellenes koalíció nagyhatalmaival kötött fegyverszüneti szerződéssel fejezte be. A fegyverszünet azonban ideiglenes állapot, időtartama alatt az érintett országok nem rendelkeztek teljes önállósággal, szuverenitásukat a Szövetséges Ellenőrző bizottság (SZEB) korlátozta. A nagyhatalmak korábban (1945. július) már Potsdamban létrehozták a Külügyminiszterek Tanácsát, ez készítette elő a békeszerződések tervezeteit. 1946 nyarán ült össze 21 ország részvételével a párizsi békekonferencia. Formálisan meghallgatták a vesztes országok képviselőit. A diktátum jellegű szerződést 1947. február 10-én írták alá az országok.

Bulgária elvesztette a háború idején Görögországtól és Jugoszláviától elvett területeket, viszont megtarthatta Dél-Dobrudzsát. Jóvátétel: 45 millió dollár.

Finnország kénytelen volt a Szovjetuniónak átengedni az 1940-es békében már szereplő területeket Leningrád közelében, valamint Petsamo vidékét. Jóvátétel: 300 millió dollár.

Magyarországnak ismét vissza kellett vonulnia trianoni határok mögé, három várost elcsatoltak, az országban állomásozhattak az orosz csapatok Jóvátétel: 300 millió dollár.

Olaszország elvesztette afrikai gyarmatait, elismerte Etiópia és Albánia függetlenségét. Az isztriai félszigetet és Fiumét Jugoszlávia kapta meg, Trieszt visszakerült Olaszországhoz. Jóvátétel: 360 millió dollár.

Románia megkapta Észak-Erdélyt, viszont kénytelen volt átengedni Bukovinát és Besszarábiát a Szovjetuniónak. Jóvátétel: 300 millió dollár.

A német kérdés 1945-47-ben

A háború befejezése után a szövetségesek megszállták Németországot, Németország megszűnt létezni. Először a SZET irányította, a legfelső kormányhatalmi szervezet, élén Eisenhower, Montgomery és Zsukov tábornokokkal. Az ország területén és Berlinben négy megszállási zóna jött létre.

1947. január 1-jén az amerikai és angol övezet egyesítéséből létrejött Bizónia. 1948-ban a francia területeket is ide csatolták, így jött létre Trizónia. A szovjetek a keleti részt szállták meg. A nyugati nagyhatalmak és a Szovjetunió között erősödött az ellentét a jóvátétel miatt. 1947-ben a Külügyminiszterek Tanácsa elutasította a jóvátételre és a Ruhr-vidék elfoglalására tett szovjet javaslatot. 1948-ban Londonban összehívtak egy konferenciát a német kérdés rendezésére, ide már a Szovjetuniót is meghívták. 1948 júniusában a nyugati zónában bevezették a márkát, nyugat Berlint blokád alá vonták. Légi járatokkal törték át a blokádot. Az ellenségeskedésnek az lett a vége, hogy Trizóniából megalakult a Német Szövetségi Köztársaság (NSZK), ugyanebben az évben a szovjet zónából a Német Demokratikus Köztársaság (NDK). A német állam kettészakadt.

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» A XIX. század uralkodó eszméi   » A magyar gazdaság fejlődése a kiegyezés után   

Nem hasznosHasznos (+11 pont, 13 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek: Címkék:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor