Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

A középkori világkép, művészet, műfajok

Beküldő: adminszamalk
Történelem tételek

A középkori világkép, művészet, műfajok

A Nyugatrómai Birodalom bukásától, 476-tól számítja a történelemtudomány a középkor kezdetét, s ennek a több mint ezer évet felölelő korszaknak a végét az angol polgári forradalom kirobbanásának idejére, 1640-re teszi. Művelődéstörténeti szempontból a középkor szűkebb időszakaszt jelent: a 14. század első felében kialakuló új korszak, a reneszánsz zárja le.

Új szellemet, új világnézetet hozott a keresztény vallás. Elsősorban a szegények, a megalázottak, a rabszolgák között terjedt. A rabszolgát gazdája még tárgyként kezelhette, adhatta-vehette, megölhette, a kereszténység azonban minden embert felebaráttá emelt, legalább Isten előtt egyenlővé tett, s bármely emberi élet elpusztítását halálos bűnnek tartotta. A kereszténység világképében az emberi méltóságot az a bibliai tanítás alapozta meg, hogy az ember Isten képmása, a teremtés csúcspontja, az egyetlen lény, akinek értelme van. A kialakuló feudális társadalomban nagy szerepet játszott az egyház. A keresztény vallásosság legfőbb szervezői a szerzetes rendek (fehérbarátok, Ágoston rendiek, ferencesek).

Az uralkodó hatalmát Istentől származtatta, öröknek és megváltoztathatatlannak tekintette a fennálló társadalmi rendet. A jobbágyokat a szegénység türelmes elviselésére, sorsukba való belenyugvásra intette.

Világképe földközpontú: úgy gondolta, hogy a föld áll a világmindenség középpontjában. Korong alakúnak képzelték, melyet a hagymához hasonlító rétegekben vesznek körül a szférák. A legbelső szférát négy elem alkotja: a föld, a víz, a tűz és a levegő. Ezután jön hét kristályszféra, melyekre a csillagok, bolygók vannak felerősítve. Ezeken kívül áll az Úr trónusa. Az evilági birodalmon kívül feltételezték a túlvilág létezését, melyet mennyországra és pokolra osztottak.

A középkorban két nagy stílusirányzat fejlődik ki: a román stílus és a gótika.

ROMÁN: a 11-12. század stílusirányzata

A templomok leginkább középkori lovagvárakra emlékeztetnek, s azt az érzést sugallják, hogy a hívők biztonságban érezhetik magukat a Gonosz ellenében. A hatalmas falak, a zömök pillérek kívül is, belül is masszív erőt árasztanak. A teret félköríves boltozatok hidalják át, a félkörív zárja le a keskeny, lőrésszerű ablakokat is. Szobraikra a merevség jellemző. A festészetben a szem ábrázolása a fontos.

GÓTIKA: a 12-13. század irányzata

Eltűntek a hatalmas és vastag falfelületek: karcsú pillérek, keskeny bordák tartják az egész épületet. Az élénk színekben ragyogó üvegablakok már csúcsívben végződnek, s a tér lezárására is a csúcsíves megoldás, két körszelet összeillesztése szolgál. A templomhomlokzatok jellemzői elemei a gazdagon díszített kapuzatok, a fülkékbe épített szoborgalériák és a hatalmas méretű rózsaablakok. A könnyed, szinte súlytalannak tetsző, égbe törő gótikus katedrálisok a mennyek dicsőségét, a „diadalmas egyház” hatalmát hirdetik, az épületek szinte lebegni látszanak. A merev román szobrokkal szemben a gótikus szobrok légiesek, valósággal élnek, mozogni látszanak. A ruhák redőzete még eltakarja, de már sejteti az élő, eleven testet.

A középkori egyház hivatalos zenéje a gregorián ének volt. Nevét onnan kapta, hogy I. Gergely pápa (590-604) alatt gyűjtötték össze és írták le őket. Ezek latin szöveggel énekelt, hangszeres kíséret nélküli, egyszólamú dallamok voltak. A világi zene első kivirágzása a trubadúrének. A trubadúrok, az eszményi udvari szerelmet és a lovagi erényeket megéneklő költők

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» Széchenyi és Kossuth programja   » Erdély fénykora és bukása   

Nem hasznosHasznos (+23 pont, 29 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek: Címkék:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor