Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

A magyar államalapítás

Beküldő: adminszamalk
Történelem tételek

Az államalapítás

 • belső fejlődés: a fejedelmi család folyamatosan növelte pozícióit az országban, sok területet vontak ellenőrzésük alá. Ám a fejedelmi hatalom lassú, de állandó szerveződésével és hódításával szemben egyes törzsfők is igyekeztek befolyásukat növelni. Erdélyben a 10. sz. végére nem nézték jó szemmel a fejedelmi hódításokat.
 • gazdasági fejlődés: a kalandozások zsákmányából szerzett jövedelem nem jelentős, ám a termelőmunka eredményes ami növelte az uralkodórétegek vagyonát.
 • kalandozó hadjáratok: Nyugat-Európa és Bizánc felé, lovasnomád harcmodor jellemző, feudális anarchia, rendszeres évi adók.

Vereségek:

 • Merseburgnál – 933
 • Augsburgnál 955

Géza fejedelem (972-997)

Válságos helyzet :

 • belső ellentétek
 • külpolitikai probléma -> I. Ottó vezetésével megalakult a Német-Római Császárság: ütőképes nehézfegyverzetű lovas hadsereg, kelet felé terjeszkedik.

Külpolitikája

973Quedlinburgi találkozó-> békét kötött a NRCS-vel, és megállapodtak a keresztény hittérítők tevékenységéről is.

Gézaházasságpolitikája

 • fiának Vajknak a bajor Gizella hercegnőt kérte
 • lányai: a velencei dózséhoz és egy lengyel herceg
 • Géza pedig elvette Saroltát: erdélyi gyula lánya.

Belpolitikája

 • hittérítő papok segítségével a magyarokat keresztény hitre térítette (a Római Katolikus egyházat választja, nem a Bizáncit)
 • erős hatalmat teremtett
 • a Dunántúlon fegyveres erővel leverte az ellenálló nemzetségfőket
 • szenoriátus elvét megsértve fiát, Istvánt jelölte utódjának
 • lerakta az ország alapjait és erős hatalmat teremtett

I. Szent István (997-1000) fejedelem (1000-1038) király

A 10. sz.-ban kialakuló fejedelmi hatalom előretörése, különösen Géza keménykezű politikája ellenállást váltott ki. Istvánnak először a nyílt lázadásokkal kellett számolnia.

A törzsfők hatalmát felszámolta

 • Koppányt – Dunántúl – fegyveres erővel (külföldi lovagok help) leverte.
 • Erdélyi Gyula1003-ban legyőzi
 • Ajtony – Temesvidék – 1008-ban veri le
 • Vazul1031-ben megvakíttatja
 • 1000-ben királlyá koronázták ( II. Szilvesztertől kapott koronával!!)

A királyi vármegyerendszer

A koronázással a törzsszövetséget, ill. a fejedelemség helyét a feudális királyság váltotta fel. A hatalom alapja a földbirtok lett, és szolgálat fejében földbirtokot adományoztak, így alakult ki a király vármegye szervezete.

A gazdasági és fegyveres erő így a király ellenőrzése alá került

 • nádorispán/megyésispán : a vármegye mint egy közigazgatási egység élén állt: igazságszolgáltatás, közigazgatás,
 • várispán-> várjobbágyok: vezették a várkatonaságot, védték a megye területét
 • udvarispán/udvarnagy: az udvarházakban-> királyi udvar ellátása

Az egyházszervezet kiépítése

 • 10 egyházmegye volt: győri, esztergomi, gyulafehérvári, veszprémi, pécsi, váci, egri, kalocsai-bácsi, csanádi, bihari, erdélyi
 • két érsekség: esztergomi és kalocsai-bácsi-> magyar érsekség létrehozásával a magyar egyház nem kerülhetett a német érsekség uralma alá!!
 • az egyház vezetője az esztergomi érsek
 • kolostorok és szerzetesrendek alapítása (Pannonhalma)

Megszilárdítása az egyházszervezetnek

 • egyházi tized bevezetése (dézsma)
 • minden 10 falu köteles templomot építeni
 • bevezette a kötelező templomba járást
 • bevezette az asylum jogot: aki templomba menekül nem büntethető, de köteles szolgálni azt
 • papok felett csak az egyházi bíróság ítélkezhetett

István államszervező tevékenysége

 • királyi tanácsot hozott létre (nádorispán és esztergomi érsek)
 • keményen rendet teremtett (lásd fent)
 • új törvényeket alkotott (2 törvénykönyv)-> új birtokrend, egyház helyzete, királyi birtok sérthetetlensége, szigorú büntikJ az „új rend” fenntartásához

István külpolitikája

Bekapcsolódik az európai politikába

 • Jeruzsálem felé vezető zarándokút biztosítása
 • egyházi méltóságok meghívása (Gellért)
 • Szövetség a bizánci császárral (Sámuel bolgár cár legyőzése: 1018)
 • 1030II. Konrád, NRCS támadásának visszaverése: 1031 békét köt.

István érdeme a magyar állam megteremtése, a keresztény feudális monarchia létrehozása, a hűbéri társadalom alapjainak lerakása, honalapítás, Magyarország beillesztése Európába és a kereszténység megszilárdítása.

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» Történelmi dátumok   » Széchenyi István és a reformkori társadalom    

Nem hasznosHasznos (+29 pont, 53 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek: Címkék:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor