Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

A II. világháború (2)

Beküldő: adminszamalk
Történelem tételek

A második világháború

Előzmények

 • az első világháborút lezáró békék magában hordozzák az újabb háború lehetőségét
 • a legyőzöttek túlságosan megalázottak, a győztesek követelései többnyire irreálisak
 • fasizálódási folyamat Olaszországban
 • 1927 Tanaka-memorandum: az ázsiai japán birodalom terve
 • 1933-ban a szélsőjobboldal kerül hatalomra Hitler vezetésével
 • 1936 Berlin-Róma-tengely létrejötte
 • 1936 antikomintern paktum
 • Németország, Japán, Olaszország kommunistaellenes megegyezése
 • 1938. március 12-13. Anschluss
 • Németország bekebelezi Ausztriát, hogy a német nyelvterületeket egyesítse
 • 1938. szept. 29-30. müncheni konferencia (Chamberlain, Daladier, Mussolini, Hitler)
 • a Szudéta-vidéket Németországhoz csatolják
 • 1939. március 15. a német csapatok bevonulnak Prágába
 • létrejön a Cseh-morva protektorátus
 • 1939. augusztus 23-24. Molotov-Ribbentrop paktum
 • szovjet-német megnemtámadási egyezmény, 10 évre béke
 • a Curzon-vonal mentén lesz a német-szovjet határ
 • a németek Délkelet-Európában teljes érdektelenséget vállalnak

Lengyelország megtámadása

 • ürügy: a német-lengyel határon lévő gliwicei rádióállomás elleni
 • provokatív, megrendezett
 • 1939. szeptember 1. a németek megtámadják Lengyelországot – fehér-
 • 1939. szeptember 3. Anglia és Franciaország hadat üzen
 • 1939. szeptember 28. elesik Varsó – a lengyelek
 • 1939. szeptember 17. Szovjetunió is megtámadja
 • Észtország, Lettország, Litvánia, Nyugat-Belorusszia, Ukrajna és Finnország egy részének elfoglalása még ősszel

Hadműveletek Észak- és Nyugat-

 • 1940. április 9. a német hadsereg lerohanja Dániát és Norvégiát –
 • így a német flotta közel került a brit
 • nem támadhatták Németországot északi
 • Norvégiában Quisling a németekkel együttműködő kormányt
 • 1940. máj. 10. Benelux (sárga-terv) és Franciaország (vörös-terv) elleni német
 • május 10. Hollandia, május 27. Belgium
 • az Ardenneken keresztül, a Maginot-vonalat megkerülve támadják a
 • június 22. a franciák aláírják a fegyverszüneti egyezményt a compiégne-i
 • Elzász-Lotaringiát Németországhoz
 • Vichy székhellyel német ellenőrzés alatt tartott állam

A német sikerek oka

 • támadások váratlan helyen, váratlan
 • szűk területen nagy erejű támadások a légierő
 • páncélos hadosztályok bevetése

Az angliai csata

 • 1940. május 10. Churchill lesz az angol
 • a békülékenységet felváltja egy németellenes
 • 1940. augusztusában megindul a német támadás – Seelöwe-
 • az angol flotta erősebb volt a
 • Hitler úgy tervezte, hogy először az angol kikötőkre mérnek csapást
 • a jórészt Amerikából származó angol repülőgépek fejlett technikával
 • ezért a német légierő kudarcot
 • szeptemberben Hitler leállítja a hadmozdulatokat

A háború kiterjesztése Észak-Afrikára és a Balkánra

 • 1940. szeptember 13. Mussolini sikertelenül megtámadja Egyiptomot
 • 1940. október 28. sikertelen olasz támadás Görögország ellen
 • 1941. április Hitler megtámadja Jugoszláviát
 • április 17. Jugoszlávia leteszi a fegyvert
 • 1941. április végére Görögország is német fennhatóságra kerül
 • 1941. február Tripoliban partra szállnak a németek Rommel vezetésével (Africacorps)
 • Alexandriáig jutnak
 • 1942. október-november El-Alamein
 • angol seregek Montgomery vezetésével feltartóztatják a németeket

A Szovjetunió megtámadása

 • ok: Szovjetunió bővelkedett a nyersanyagokban és
 • 1941. június 22. megindul a német támadás – Barbarossa-
 • háromirányú
 • északon: Leningrád,
 • középen:
 • délen: Kijev, a
 • Leningrádot blokád alá vonják
 • Kijev elesik, Ukrajna német kézre kerül
 • október 2. megindul a Moszkva elleni támadás
 • a keletről érkező szovjet hadosztályok megállítják a német előrenyomulást
 • kb. 100 km-re szorítják vissza őket Moszkvától
 • a német hadsereg villámháborús terve a Vörös hadsereg ellen kudarcot vall
 • szinte kifogyhatatlan létszámú a szovjet hadsereg
 • diktatórikus államvezetés
 • új szovjet fegyverek bevetése: T-34-es és KV-2-es harckocsik, „Sztálin-orgonák”

Jellemezze az antifasiszta ellenállás fő formáit! Mi jellemző a német megszállók módszereire?

A német megszállás területi kiterjedése

 • 1942-re a német birodalom Európa nagy részét megszállás alatt
 • nyugaton: Franciaország, Benelux államok, Dánia,
 • délen: Jugoszlávia, Albánia,
 • keleten: Cseh-morva protektorátus; Szlovákia és Horvátország bábállam
 • Szovjetunió nyugati területei: Leningrád – Moszkva – Sztálingrád, Krím, Kaukázus

A német megszállás módszerei

 • nyugaton kezdetben kisebb
 • németekkel szemben is kisebb ellenállás
 • sok területet megadás útján
 • igyekeznek bábkormányokat létrehozni („Quisling-
 • katonai megszállás: Wehrmacht, SS,
 • Franciaország
 • Vichy-Franciaország + afrikai gyarmatok – vezető: Pètain marsall
 • német megszállású területek: északi rész +
 • keleten nagyobb
 • fajelmélet: szlávokat és a keleti népeket Untervolk-nak (aljanépség)
 • ideológia: fasizmus célja a bolsevizmus kiirtása

Gyakori módszerek

 • megszállt területek teljes gazdasági kiaknázása (kirablás)
 • gazdaságot a német haditermelés szolgálatába állítják, gyakori a kényszermunka
 • túszszedés ellenállási akciók esetén a civil lakosságból; legtöbbször kivégzik őket
 • tömegterror: egy német halálát több (50-100) ártatlan civil halálával torolják meg
 • partizánvadászat: falvak kiirtása, pl. Lidice, Oradour sur Glane, sok szovjet
 • besúgóhálózat kiépítése

A zsidó kérdés

 • náci ideológia (Mein Kampf): antiszemitizmus
 • a zsidó nép a legalacsonyabb rendű nép, üldözendő és megsemmisítendő
 • a világháború kitöréséig politikai hecckampány, zsidótörvények, „kristályéjszaka”
 • a háború kezdetére Németországból jórészt kiköltöznek a zsidók
 • a világháborúban a megszállt területekről a zsidókat koncentrációs táborokba szállítják
 • teljes titoktartás
 • a háború végén végső megoldás („Endlösung”): teljes megsemmisítés
 • nem tudják végigvinni, de így is 6 millió zsidó áldozatról tud az utókor

Az antifasiszta ellenállás formái

 • szabotázsakciók: gépek, fegyverek
 • legnagyobb ellenállás Nyugat-Szovjetunióban (sztálini kommunista
 • Jugoszláviában kiterjedt mozgalom, nem is sikerül
 • csetnikek: szerb emigráns kormány
 • kommunista partizánmozgalom Tito
 • Görögországban sikertelen
 • Franciaországban mequisand partizánok

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» Az Oszmán Birodalom létrejötte és terjeszkedése   » Tavaszi hadjárat és a politikai háttere (1849 janár-május)   

Nem hasznosHasznos (0 pont, 30 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek: Címkék:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor