Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

A mohácsi vész

Beküldő: adminszamalk
Történelem tételek

Az Oszmán Birodalom kialakulása, terjeszkedése:

 • XIII-XIV. sz. Kis-Ázsia: török törzsek betelepülése (Sakarya-völgy) → Oszmán, Orhán
 • XIV-XV. sz.: balkáni hódítások (Bulgária, Szerbia, Havasalföld, Moldva, 1453.
 • XVI. sz.: keleti hódítások (I. Szelim) → Jeruzsálem, Mekka, Kairó
 • Szelim fia, I. Szulejmán: iszlám területek helyett → keresztény világ támadása

Az Oszmán Birodalom állam- és hadszervezete:

 • szultáni hatalom: erősen központosított, katonai jellegű diktatúra, állami + egyházi (kalifa) vezető is
 • szultán: Allah földi helytartója → hadsereg parancsnoka, bíró, törvényhozó (palota: Topkapi-szeráj)
 • minden föld a szultáné (házbirtok) → szolgálati birtokok adományozása (visszavehetők)
 • közigazgatás: precíz hivatalnok-apparátus (államhatalom: Fényes Porta → szultán) → nagyvezír
 • díván (tanácsadó testület) + bírók (főkádi, kádik) + jogtudósok (főmufti, muftik) + hadsereg
 • tartományok: vilajetek (beglerbég, pasa) → szandzsákok (bég)
 • adózás: dzsizje (fejadó) + haradzs (nem muzulmánok = ráják) + devsirme (gyermekadó) +
 • hadsereg: ruméliai + anatóliai +
 • szpáhik: lovaskatonák (cserébe: szolgálati
 • janicsárok: gyalogos katonák (meghódított lakosság → állandó sereg,
 • akindzsik: felderítő könnyűlovasok / tartományi haderő +
 • meghódított területek: leigázás (adók), török közigazgatás rájuk kényszerítése

Magyarország belpolitikai helyzete a XVI. sz. elején:

 • Mátyás halála után: központi hatalom hanyatlásnak indul, rendi monarchia
 • társadalmi problémák: bárók megerősödése → jobbágyok: romló gazdasági helyzet, jogtalan adók
 • 1514. keresztes hadjárat a törökök ellen (parasztok felfegyverzése) → Dózsa-féle parasztháború
 • leverés → jobbágyok helyzete romlik: költözési jog megvonása, robot; Werbőczy:
 • 1516. II. Lajos trónra kerülése (gyermekként) → helyette: főpapok, bárók, köznemesek
 • jövedelmek csökkenése → végvárrendszer
 • II. Lajos: belpolitikai kísérlet a bárók visszaszorítására → sikertelen, tovább romlik a helyzet

Nemzetközi viszonyok Európában:

 • I. Szulejmán: hadjáratok Magyarországra: Szabács, Nándorfehérvár (1521), Orsova, Szörényvár
 • törökök: Bécsbe akarnak menni → Magyarországon át
 • Habsburg-ellenes szövetség (cognaci liga: pápa, Anglia, Franciao., Itália + törökök is) → itáliai háború → Magyarország külső segítség nélkül marad

5. A mohácsi csata (1526. aug. 29.):

 • magyar hadsereg: Tomori Pál (kalocsai érsek, főkapitány), felfegyverzett jobbágyság (25 ezer fő)
 • török hadsereg: Szulejmán szultán személyes vezetésével (75 ezer fő)
 • mocsaras vidék (magyar nehézlovasság kárára) → másfél óra alatt: döntő vereség
 • II. Lajos: a Csele-patakba fullad; 15 ezer ember meghal
 • törökök: cseltől tartva Budát is kirabolják (de nem foglalják el), majd kivonulnak

6. A csata következményei:

 • II. Lajos halála után: harc a trónért → Szapolyai János / Habsburg Ferdinánd
 • 1529. az ország két részre szakad → nyugat (Ferdinánd) / kelet (Szapolyai + törökök)
 • 1541. aug. 29. Szulejmán: Buda elfoglalása (csellel) → az ország három részre szakad:
 • Királyi Magyarország (Pozsony) / Török hódoltság (Buda) / Erdélyi Fejedelemség (Gyulafehérvár)
 • török fennhatóság 1689-ig → meghatározza az ország politikai-gazdasági életét (visszamaradottság)

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» Az USA születése   » Az Athéni Demokrácia    

Nem hasznosHasznos (+12 pont, 14 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek: Címkék:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor