Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

Beküldte: Dorina

1929-1933

Előzmények, a válság kitörése

– a világháború után jelentős gazdasági változások zajlottak le, az európai gazdaság csak állami beavatkozással és amerikai tőke segítségével tudott talpra állni
– világkereskedelem fejlődési üteme a szűkölő piacok miatt visszaesett (Oroszország, gyarmatok)
– USA gazdasága gyors ütemben fejlődött a hitelek miatt  világgazdaság központja
– életszínvonal gyorsan nőtt, így a fogyasztás is
– konjunktúra befektetésekre ösztönzött, ám a piac nem bővült
– a vásárlóerő nem bővült a termeléssel párhuzamosan
– a New York-i tőzsdén nagy szerepet kapott a spekuláció, mely irreálisan magas részvényárakhoz vezetett
– 1929. október 24.: „fekete csütörtök”
a New York-i tőzsde (Wall Street) összeomlik, mivel mindenki csak eladni akarta részvényeit – tőzsdekrach
– USA ebben az időben már a világ legnagyobb hitelezője volt  érintette azon országokat, amelyek gazdasága közvetve vagy közvetlenül valamilyen mértékben amerikai befektetések révén működött

A válság kibontakozása

– a tőzsde összeomlása láncreakciót indított el: a vállalatok nem tudták értékesíteni termékeiket, így gyáraikat sorra zárták be
– a gyárak bezárása miatt nőtt a munkanélküliség  szűkült a piac  még nagyobb munkanélküliséghez vezetett
– hiperinfláció
– túltermelési válság: a piac nem bővült a termeléssel párhuzamban
– általános válság:
– minden ágazatra kiterjedő: a válság az iparból indult, de a gazdaság összetettsége révén kiterjedt a mezőgazdaságra és a hiteléletre is
– minden kontinensre kiterjedő: a korszakra már kialakult a Föld minden régióját összekötő világgazdaság
– leginkább azokat az országokat sújtotta, melyek jelentős exportot bonyolítottak le (USA, Németország, Argentína stb.), és nem rendelkeztek gyarmatokkal
– a kormányok nem avatkoztak be a negatív gazdasági folyamatok megállítása érdekében, mert ezzel sértették volna az iparűzés és a kereskedelem szabadságának több évszázados elvét
– kormányok csökkentették az állami költségvetést, leépítették a hivatalnoki kart, megvonták a támogatásokat és vámokkal védték gazdaságukat  tovább rontott a helyzeten

Társadalmi és politikai hatások

– fejlett országokban milliók váltak munkanélkülivé
– jelentősen csökkent az életszínvonal (Németországban százezrek haltak éhen)
– 1932: jóvátételi kötelezettségek eltörlése
– felsőbb rétegek életszínvonala alig változik
– tömeges pazarlás  feszültség növekedett
– a nép bizalma megrendült a polgári demokráciában, így teret nyertek a szélsőségek (szélsőjobb és szélsőbal)
– válság megoldása már politikai kérdés is! (USA: válság leküzdése a demokrácia megvédésével együtt sikerült)

MEGOLDÁSI KÍSÉRLETEK

A Keynes-elmélet

– John Maynard Keynes (1883-1946): brit matematikus és közgazdász
– a szokásos válságkezelés (beruházások és állami költségvetés csökkentése) nem vezetett eredményre, így új vonalra volt szükség
– a szabad verseny elvét feladva állami beavatkozást sürgetett
– az állam mint megrendelő lép fel
– bővül a piac  megindul a termelés  új munkahelyek létesülnek  bővül a piac
általános fellendülés
– a beruházásokat olyan területekre kell összepontosítani, melyek termékeikkel nem terhelik a piacot: infrastruktúra, szolgáltatások, energiatermelés

A New Deal programja és megvalósulása

– Franklin Delano Roosevelt amerikai elnök 1933-1945
New Deal (új irány) nevű programja miatt választották meg elnökké 1932-ben (előtte New York kormányzója)
– állami beavatkozást hirdetett a New Deal keretein belül
– négynapos bankzárlatot rendelt el, ezzel megakadályozva a bankbetétek tömeges kivételét
– megtiltotta az arany kivitelét az országból
– a dollár árfolyamát elszakította az aranyalaptól, ezzel inflációt gerjesztve
– a bankok újranyitását pénzügyminiszteri engedélyhez kötötte
– közmunkaprogram: Polgári Tartalék Hadtest
– az elfogadható terményárak érdekében elfogadtatta a mezőgazdaság helyreállításáról szóló törvényt:
– a farmerek kártérítés fejében csökkentették a vetésterületet és az állatállományt, így lehetőségük maradt fejlesztésre
– a farmerek haladékot kaptak adósságaik kifizetésére
– nemzeti ipar helyreállítására törekedő törvény:
– hatalmas összeget biztosít közmunkákra és új létesítményekre (így nőtt a foglalkoztatottság)
– termékeikkel a piacot nem terhelő beruházások: útépítés, parkosítás stb.
– munkásvédelmi rendelkezések:
– minimálbér meghatározása
– munkaórák maximálása
– gyermekmunka betiltása
– munkások számára lehetőség kollektív szerződések aláírására, illetve szakszervezetek alapítására
– társadalombiztosítás bevezetése
– a tisztességes versenyről szóló törvény korlátozta a versengést
– termelés mennyiségének szabályozása
– 1935: a New Deal jelentős részét alkotmányellenesnek titulálta az Alkotmánybíróság, mégis enyhült a válság
– Roosevelt a támogatottság érdekében felhasználta a technika és a politikai nyilvánosság eszközeit (pl. „kandalló előtti beszélgetések”)
– az állami beavatkozást a demokrácia megtartásával sikerült véghezvinni!
– a New Deal sikere alátámasztotta, hogy a gazdasági problémák keltette társadalmi feszültségek megoldásához állami beavatkozásra van szükség; így létrejöhet a jóléti állam

A válság következményei

– végleg lezárult a szabad versenyen alapuló tőkés termelés utolsó szakasza
– új gazdasági rendszer alakult ki, melyben természetes az állam beavatkozása
– a politikai szélsőségek térnyerése

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» Magyarország a Habsburg Birodalomban   » Stephen I   

Nem hasznosHasznos (+6 pont, 6 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek: Címkék:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor