Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

A Rákosi-korszak gazdasága

Beküldő: adminszamalk
Történelem tételek

 Gazdaság: a háborús pusztítás, szovjet megszállás és jóvátétel miatt összeomlott

 • Az ipari termelés 1/3-ára esett vissza
 • Élelmiszer-fejadag
 • A világgazdaság legnagyobb inflációja→ pengő elértéktelenedett

Az állam megőrizte vezető szerepét a gazdaságban.

1946: szénbányákat, erőműveket, nehézipari üzemeket államosították, USA visszaadta a MNB aranykészletét→ Ft bevezetése

1974: hároméves terv

1948: a 100 munkásnál többet foglalkoztató üzemeket államosították

1949: a 10 munkásnál többet foglalkoztató üzemeket államosították

1949-re kiépítették az egypártrendszerű diktatúrát Magyarországon. Teljes körű államosítást hajtottak végre a mezőgazdaságban, az iparban és az oktatatási rendszerben.

A diktatúra módszere: terror és megfélemlítés

 ÁVH: Államvédelmi Hatóság

 • Csak a párt vezetőinek volt alárendelve
 • Ítélet nélkül letartóztathatott a gyanúsítottakat
 • Kényszervallatás
 • Ellenőrzése alatt álltak az internáló táborok
 • Vezetője: Péter Gábor
 • Központja: Budapest, Andrássy út 60.

Internálótáborok:

 • a politikai foglyokat ítélet nélkül internálták
 • Kb. 40000 fogoly
 • 100 db internálótábor
 • Leghírhedtebbek: Recsk, Kistarcsa, Tiszalök, Hortobágy

Kitelepítés:

 • a rendszer ellenségeit fizikai munkára kényszerítették

 Koncepciós perek:

 • lesújtottak a rendszer ellenségeire, de a párton belüli tisztogatás eszközei is voltak (Pl.: Rajk-per)

Egy millió ember ellen indítottak eljárást→ félelem és a gyanakvás légköre uralkodott

A terror és a megfélemlítések tették lehetővé a mezőgazdaságban és az iparban végrehajtott erőszakos kollektivizálást.

Rákosi-rendszer (1948-53) gazdaságpolitikája:

 Sztálini modell átvétele

Mezőgazdaság:

 • Erőszakos kollektivizálás: termelőszövetkezeteket és állami gazdaságokat hoztak létre
 • Kulák = gazdag paraszt (vagyonfosztás, Internálás)
 • Beszolgáltatási rendszer: megszabták, hogy ilyen terményből mennyit kell beszolgáltatni
 • Aki nem tette közellátás szabotálásáért megbüntették
 • Padlássöprés: következő évi vetőmagot elkobozták
 • Gyapottermesztés meghonosítása
 • Az ország gabona- és borimportra szorult

Ipar:

 • „vas és az acél országa” leszünk
 •  nehézipart erőltetett menetben fejlesztették
 • Magyarország Szovjetunióból importált feketekőszenet és vasércet
 • Új iparvárosok építése: Dunaújváros (Sztálingrád), Tiszaújváros (Leninváros), Kazincbarcika, Tatabánya
 • Tervutasításos rendszer
 • Munkaverseny-mozgalom
 • A könnyűipart elhanyagolták

Infrastruktúra:

 • elhanyagolták

Társadalmi következmény:

 • Az életszínvonal 1949-től 1952-ig mintegy 20%-kal csökkent
 • Ellátási gondok→1951-ben bevezették a jegyrendszert
 • Rettegés, félelem légköre uralkodott

1949: Elfogadták az új alkotmány

 • államforma: népköztársaság
 • megszűnt a köztársasági elnök tisztsége→ Elnöki Tanács (kollektív államfői testület)
 • Elnöki Tanács:
 • elnöke: Szakits Árpád
 • törvényerejű rendeleteket hozott
 • országgyűlés működése formálissá vált: évente kétszer, háromszor ülésezett +  elfogadta az Elnöki Tanács intézkedéseit
 • megszűnt a bíróság és az ügyészség függetlensége
 • pártirányítás alá kerültek a szakszervezetek, szakmai szervezetek és az oktatási intézmények

1950: új közigazgatási rendszer = tanácsrendszer

 • megszűnik az önkormányzatiság
 • a párt utasításait hajtják végre

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» A nagy földrajzi felfedezések (2)   » Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc   

Nem hasznosHasznos (+17 pont, 35 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek: Címkék:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor