Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

A reformmozgalom kibontakozása

Beküldő: adminszamalk
Történelem tételek

A XIX. század első felében kibontakozó európai fejlődés tükrében mind jobban megmutatkozott a peremvidékre szorult magyar feudális gazdaság és társadalom elmaradottsága. A reformkor és a 1848-as forradalom lényegi tartalma éppen a lemaradás csökkentésére, a fejlett európai világhoz való felzárkózásra tett kísérletet.

A gazdaságban megjelentek a kapitalista termelési formák kezdeményei, de megerősödésüket gátolták az elavult viszonyok. A hazai tőkefelhalmozás gátja a hitelhiány volt (az ősiség teherletételével súlyosbítva).

Reformkor (1830-1848)

Célja: 

 • polgári átalakulás
 • nemzeti függetlenség

A reformjavaslatok az ország átalakulására irányultak, azonban a Bécs által támogatott konzervatív nemesség ellenállása miatt csak részeredményeket lehetett elérni. A polgárosodás ügye így összefonódott a függetlenség bizonyos fokának elérésével. Így vált a reformkori liberalizmus nemzeti töltésűvé.

Ideológiája: 

 • liberalizmus
 • nacionalizmus

A reformmozgalom meghatározó ereje: a liberális köznemesség

Korszak mottója: „ Jelszavaink valának, haza és haladás” (Kölcsey Ferenc)

Parasztok millióinak életfeltételei váltak mind nehezebbé az elaprózódó jobbágytelkeken vagy zsellérsorban.

A polgári átalakulás  egyik feltétele: a jobbágyfelszabadítás örökváltság útján

Örökváltság: a jobbágy telkének tulajdonosa lesz, a földesúr pedig kieső úrbéres szolgáltatásokért egy összegben kártalanítást kap.

Módjáról két elképzelés létezett:

 • Önkéntes örökváltság: a jobbágy megváltja szolgáltatásait, ha van rá elegendő pénze és  a földesúr is beleegyezik.
 • Kötelező örökváltság: törvénynek kell kimondani a jobbágyfelszabadítást és az államnak kell kölcsönt biztosítani a jobbágyoknak, hogy meg tudják váltani szolgáltatásaikat (ez reálisabb, mert a jobbágynak nincs pénze)

A reformkor első nagy hatású felszólaltatója gróf Széchenyi István (1791-1860)

Élete:

 • Apja: Széchényi Ferenc (a Nemzeti Múzeum megalapítója)
 • Anyja: Festetics Julianna (Festetics György nővére, a Greorgikon megalapítója)
 • Huszártiszt, részt vesz a lipcsei csatában
 • Angliai út Wesselényi Miklóssal -> rádöbben Magyarország elmaradottságára és elhatározza, életét az ország fejlesztésének szenteli
 • Kossuth szerint Széchenyi István a „legnagyobb magyar”

Programját a Hitel, a Világ és a Stádium című művében fejti ki.

1830: Hitel

 • a mezőgazdaság korszerűsítésére hitelre van szükség® el kell törölni az ősiség törvényét, hogy a birtok fedezetül szolgálhasson
 • a nem nemeseknek is lehessen birtokuk
 • a nemesek is adózzanak
 • ez a mezőgazdaság tőkés átalakulása

Leghevesebben az arisztokrácia támadta munkájáért. (Pl.: Desseffy József: Taglalat)

1831: Világ : Széchenyi az őt ért támadásokra válaszol

1833: Stádium

 • A cenzúra miatt csak külföldön jelenhetett meg
 • Részletes reformprogram

Gazdaság:

 • Mezőgazdaság: lásd Hitel című munkája
 • Ipar: el kell törölni a feudális monopóliumokat és céheket, a szabadverseny akadályait
 • Kereskedelem: fejleszteni kell az infrastruktúrát: a folyók szabályozása, közutak építése

 Társadalom:

 • Törvény előtti egyenlőség
 • Részleges közteherviselés

Politika:

 • csak a Helytartótanács kormányozzon, ne az Államtanácsban és a titkos konferencián szülessenek a döntések
 • Csak a magyarul írott törvények kötelező érvényűek
 • Garancia nyilvánosság

Gyakorlati alkotásai:

 • 1825: Magyar Tudományos Akadémia
 • lóverseny
 • nemzeti kaszinó
 • lehetőséget teremtettek a nemesség politikai szerveződéséhez

Gazdasági jellegű:

 • selyemhernyó-tenyésztés meghonosítása
 • A Tisza szabályozása
 • Az Al-Duna hajózhatóvá tétele
 • A dunai és a balatoni gőzhajózás
 • A Lánchíd építésének kezdeményezése
 • Az Óbudai hajógyár
 • A téli kikötő

Ilyen gazdasági intézkedésektől várta, hogy lépésről lépésre kikényszerítsék a társadalom és a politikai intézményrendszer átalakulását (evolucionista gondolkodás)

A liberálisok módszerével nem értettek egyet:

 • Lassúnak találták az önkéntes örökváltságot
 • Nem bíztak az arisztokráciában és a bécsi udvarban

A Széchenyi – Kossuth vita lényege

 

Széchenyi István

Kossuth Lajos

Jobbágyfelszabadítás módja

Önkéntes örökváltság

Kötelező örökváltság

Vezető szerep

Arisztokráciának

Köznemesség

Ausztriához fűződő viszony

Maradjon változatlan

Personal Unio

 

 • Az 1840-es években Kossuth elképzelése volt megvalósítható, mert az arisztokráciának és Bécsnek nem érdeke a változás
 • Az önkéntes örökváltság pénzhiány miatt nagyon lassú

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» Államalapítás   » A felvilágosodás és a Jozefinizmus   

Nem hasznosHasznos (+45 pont, 49 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor