Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

A világgazdasági válság

Beküldő: adminszamalk
Történelem tételek

 A világgazdasági válság

I. Alapfogalmai:

 • Világgazdaság: egyes nemzetgazdaságok közti kapcsolatok összessége
 • Válság: a gazdaság és társadalom valamely területén fellépő egyensúly hiány (válság ált. szakaszai: válság pangás felélénkülés fellendülés

II. Okai:

 • Kapitalizmus alapvető ellentmondásai
 • Termelés – fogyasztás közti aránytalanság
 • Pénzügyi spekulációk:
 • 1920-as évek második fele: gazd-i konjunktúra köszönhetően az USA sokmilliárdos kölcsöneinek és hatalmas fogyasztópiacának
 • Az USA gazd-i változásai világméretű következményekkel jártak
 • A New York-i tőzsdén 1928-29-ben az értékpapír árfolyam megkétszereződött a kereslet miatt egyes részvények árfolyama sokszorosan meghaladta a cég tényleges jövedelmezőségét

III. A válság kibontakozása

 • Az ipari válság összekapcs. a mezőgazdasággal 1929 második felében túltermelési válság: csökkent az USA-ban az építkezések száma és a tartós fogy. cikkek eladása
 • értékesítési gondokkal küzdött a mezőgazdaság
 • az árukészletek felhalmozódtak, eladhatatlanná váltak
 • áraik zuhanni kezdtek
 • a részvények árfolyama megingott, majd áruk zuhanni kezdett
 • mindenki el akarta adni értékpapírjait
 • a kínálat rohamosan felülmúlta a keresletet
 • 1929. okt. 29. (fekete kedd) New York-i tőzsde: 16 millió részvényt adtak el, 40 %-os árfolyamesés (okt. 24., fekete csütörtök)
 • bankok fizetésképtelenné váltak, mert a betétesek egyszerre akarták kivenni pénzüket
 • hitelrendszer összeomlott
 • bel- és külkereskedelem működésképtelenné vált
 • vállalatok leálltak, a felesleges munkaerőt elküldték munkanélküliség nőtt, vásárlóképesség csökkent (pl.: USA 1929-33 között 1,5 millió 12,8 millió)
 • összeomlott a pénzügyi és a kereskedelmi világ

IV. A válság terjedése

 • 1929: USA => Dél-Amerika => Ausztrália
 • 1931: Európa
 • megszűnt a tőkeexport az USA-ból
 • az amerikai bankok felmondták, az európai hiteleket
 • különösen súlyossá vált az osztrák és német pénzügyi helyzet
 • a világon mintegy 30 millióan maradtak munka nélkül, 1929-35 között a világkereskedelem 65%-kal esett vissza

V. A válság hatása

Társadalmi következmények:

 • A kis- és középüzemek tönkrementek, további tőke koncentráció
 • Munkanélküliség, létbizonytalanság tovább súlyosbította a válságot ált. elégedetlenség alakult ki

Politikai hatások:

 • Szélsőséges politikai irányzatok felerősödése: szélsőjobb: fasizmus; szélsőbal: kommunizmus
 • Megváltozott az állam gazd-i szerepe, a hatalom gyakorlásának módja, Keynes-i (angol közgazdász) növekedés elmélete:
 • Az állam gazdaságirányító és koordináló szerepét növelnie kell
 • Az államnak meg kell teremtenie a konjungtúrához szükséges keresletet

Olyan munkaalkalmakat kell teremteni, ami

 1. megélhetést nyújt a dolgozóknak
 2. bővíti a keresletet
 3. de nem növeli túlzottan az árukínálatot
 • infrastrukturális beruházás, szociális intézmények fegyverkezés
 • az állam közvetlenül részt vesz a termelésben részvények felvásárlásával, egyes vállalatok, ill. iparágak támogatásával közvetlenül is részt vesz a termelésben és a forgalomban
 • az állam befolyásolja a pénz- és hitelforgalmat, a külkereskedelmet, ellenőrzi az árak és bérek alakulását, állami tervek kidolgozásába beleszól a gazd-i folyamatokba.

VI. A kibontakozás útja – A New Deal

 • A válság igen súlyosan érintette az USA-t
 • 1932-ben – a válság mélypontján – lett elnök a demokrata párti Franklin Delano Roosevelt
 • a kongresszus elnökségének első 99 napja alatt 15 tv-t fogadtak el
 • ez volt a New Deal (Új egyezség) = agytröszt, (a programok egy gazd-i szakemberekből álló csapat dolgozta ki), lényege:
 • közvetlen állam: beavatkozás a gazdaságba
 • új banktörvények: az elnök közvetlenül beavatkozik a pénzügyi- és a bankpolitikába, értékpapír kibocsátás, dollár leértékelése
 • ipari vállalkozások szabályozása: iparügyi kormánybizottság, fejlesztési törvény
 • közmunkák szervezése a munkanélküliség felszámolására, a Közmunkaügyi Hivatal irányításával: utak, lakótelepek, iskolák, kórházak
 • szociális intézkedések: társadalombiztosítás rendszere; bérek alsó határának megszabása; gyerekmunka betiltása; a munkahelyi egészségvédelem állami feladat lett; kollektív szerződések
 • mezőgazdasági termelés és fogyasztás egyensúlyának megteremtése; farmerek támogatása; állami felvásárlás; rögzített árak
 • külpolitikában nyitás a szovjetek felé: 1933: diplomáciai kapcsolat a Szovjetunióval
 • ellenzői: konzervatívok, nagyvállalkozók => New Deal lelassul
 • támogatói: munkásság, fekete bőrűek, etnikai csoportok, liberális értelmiség

Fasizmus

 • 1920-as években kialakult politikai irányzat
 • a latin fasces = vesszőnyaláb szóból származik
 • Benito Mussolini Olaszországi mozgalmát

> Szlovákia: Néppárt

> Horváto.: Usztasa

> Románia: Vasgárda

> Spanyolo.: Falanx

> Olaszo.: Nemzeti Fasiszta Párt

> Németo.: Nemzetiszocialista Német Munkáspárt

> Magyaro.: Nyilaskeresztes Párt

> Ausztria: Heimwehr (Honvédők)

A fasiszta mozgalmak közös jellemzői:

 • társadalmi bázisuk: középréteg, kispolgárság, munkásság, frontról hazatérők
 • kialakulásuk oka: munkanélküliség, létbizonytalanság, lesüllyedéstől való félelem
 • ideológiájuk: más népek gyűlöletén alapuló nacionalizmus; állam teljhatalmát hirdető etatizmus; faji elven nyugvó népközösség
 • szervezetük: élén a Vezér teljhatalom; katonai hierarchia
 • eszközeik: terror, propaganda
 • kommunista és fasiszta mozgalmak közötti hasonlóság:
 • központosított vezetéssel működő párt, amely kizárólagos hatalommal bír

Különbség:

 • a kommunisták hatalomra jutását mindenhol gátolta az uralkodó elit
 • a fasiszta pártok hatalomra jutását segítette az uralkodó réteg

Olaszország

I. Olaszország az 1920-as évek elején

 • A háború gazd-i válságot, éhinséget, nélkülözést hozott
 • Az olaszok kifosztottnak érezték magukat a Párizs környéki békével a területgyarapodás elmaradt a várttól.
 • É-Itália: gyárfoglalások, szociális követelések; D-Itália: parasztság földfoglalása
 • A pártok nem képesek tartós kormányalakításra

II. Mussolini útja a hatalomig

 • Eredetileg szocialista beállítottságú újságíró
 • Vezetésével szélsőjobboldali szocialista pártok: 1919 Hadviseltek Szövetsége, 1921: felveszi a Nemzeti Fasiszta Párt nevet
 • Fegyver alakulatai: feketeingesek => hadjárat a baloldali szervezetek ellen (1921. megalakul a Kommunista Párt)
 • 1922. október: Marcia su Roma – 30.000 fő fasiszta menetelt Róma elfoglalására => ostromállapot
 • 1922. okt. 29. III. Victor Emanuel kinevezi Mussolinit miniszterelnöknek

III. 1922-25: Koalíciós kormányzás

 • a teljhatalmú Mussolini még nem elég erős
 • 1922-25 koalíciós kormányzás, működtek az ellenzéki pártok és a demokratikus intézmények
 • 1924. Mussolini meggyilkoltatja Giacomo Matteotti szocialista képviselőt
 • politikai feszültség; Mussolini megszünteti a kormány parlamenttel szembeni felelősségét

IV. A fasiszta rendszer teljes kiépítése

 • M. csak a királynak volt felelős
 • Önállóan rendelkezett tv. kibocsátási joggal
 • 1926-ban betiltották az ellenzéki pártokat, feloszlatták a parlamentet fasiszta nagytanács; M. felvette a Duce nevet
 • 1927-től létrejön a korporatív (hivatásrendi) államismeret
 • dolgozók és munkáltatók közös érdekképviseleti szervezetei (szindikátus) fasiszta pártszervezet irányításával.
 • Minden egyéb szakszervezeti tömörülés tilos volt

V. Fasiszta külpolitika

 • Cél: Római Bir. újraélesztése; Földközi tenger, DK- Európa és É-Afrika megszerzése
 • 1923. Fiume, 1932. Albánia elfoglalása, 1935-36: Abesszínia elleni háború

VI. Az olasz fasizmus jellemzői:

 • Túlfűtött nacionalizmus, nagy és erős Olasz Bir. ábrándja
 • A rend helyreállítása, akár erőszakkal is
 • Bázis: kispolgárok, katonák, tőkések, értelmiségiek
 • Látványos politikai különbségek, propaganda, történelmi múlt felhasználása
 • Marinetti féle fasizmus: a múlt rom – le kell rombolni => újat építeni

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» Termelési technikák, technológiák a középkori és kora újkori Európában   » Athén társadalmi és politikai berendezkedése   

Nem hasznosHasznos (+9 pont, 11 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek: Címkék:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor