Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

A dualizmus nyugalmi időszaka

Beküldő: adminszamalk
Történelem tételek

Tisza Kálmán miniszterelnöksége:

Tisza Kálmán 15 éves miniszterelnöksége a dualizmus megszilárdulását mutatja. Az országgyűlésen többsége volt, amelyet a választásokon végig megtartott. Pártjának képviselőitől, a mamelukoktól feltétlen engedelmességet követelt.

Tisza és kormánya folytatta a közigazgatás kiépítését. Mint ellenzéki politikus, az önkormányzati megye híve volt.

Az elavult megyei pandúrok helyett egységes darutollas csendőrséget szerveztek, és újjászervezték a fővárosi rendőrséget is. 1886-ban egységes megyerendszert hoztak létre: a feudalizmus kori ún. Szabad kerületeket (hajdú, jász-kiskun, nagykun), valamint a székely és a szász székeket beolvasztották a megyékbe. A törvényhatósági joggal rendelkező városok számát 1/3-ra csökkentették. A kormány által kinevezett főispánok jogkörét viszont kiterjesztették a választott képviselőkével szemben. Megreformálták a főrendi házat is: helyet kaptak a protestáns lelkészek, püspökök is.

Tisza a gazdaságban érvényesítette a liberális elveket, és törvényekkel, állami kedvezményekkel, megrendelésekkel támogatta az ipar fejlődését.

Tisza legfőbb ellenzéke a Függetlenségi Párt volt. Meg akarták még buktatni a konzervatív nagybirtokosok, agráriusok is, akik most a nemzeti érdekek képviselőiként léptek fel.

Tisza végül a véderővitán vérzett el. A balkáni bonyodalmak már az orosz-török háború idején megkezdődtek. 1878-ban a Monarchia megszállta Bosznia-Hercegovinát. A bolgár-szerb háború, valamint az orosz törekvések miatt napirendre került a hadsereg fejlesztése. Ferenc József katonai ügyekben szerette volna felszámolni a magyar országgyűlés maradék beleszólási lehetőségét, ezért országszerte nagy tüntetések kezdődtek. Kossuth Lajos kultusza még nagyobb fokra hágott.

Tisza kihasználva Rudolf trónörökös öngyilkossága okozta megdöbbenést, mérsékelte az eredeti törvényjavaslatot, majd megszavaztatta. Ferenc József elégedetlen volt, a miniszterelnök népszerűsége azonban nem nőtt, még mamelukjai is ellene fordultak.

Tisza Kálmán szépen akart távozni. A lehetőséget Kossuth Lajos honosságának ügyében találta meg. Egy 1879-ben hozott törvény úgy rendelkezett, hogy a külföldön élő magyar elveszti állampolgárságát, ha tíz éven belül nem kéri meghosszabbítását egy osztrák-magyar konzulátuson. Tisza olyan javaslatot terjesztett elő, amely Kossuthtal kivételt tett volna. Tudta, hogy Ferenc József a javaslatot elutasítja. Amikor ez bekövetkezett, 1890. márc. 9-én beadta lemondását.

A kilencvenes évek:

Az egymást követő kormányok miniszterelnökei: Szapáry Gyula, 1890-1892; Wekerle Sándor, 1892-1895; Bánffy Dezső, 1895-1899. Baross Gábor a közlekedésügy, Csáky Albin az oktatás, Szilágyi Dezső az igazságügy területén szerzett érdemeket.

Wekerle Sándor segédfogalmazóként indult, majd a Szapáry-kormány pénzügyminisztereként legyőzte az osztrákok ellenállását, és keresztülvitte a Monarchia valutájának arany alapra helyezését.

Támogatta a polgári házasság törvénybe iktatását. A kötelező polgári házasság és az állami anyakönyvvezetés régen esedékes volt. Hiánya különösen a katolikus egyház számára adott lehetőséget, hogy beavatkozzon a családi életbe. Vegyes házasságot a katolikus papok csak akkor kötöttek meg, ha a más vallású fél kötelezte magát, hogy gyermekeit katolikus vallásban neveli. A válás nem volt lehetséges.

A pápa bíztatására a papok a fönnálló törvényeket is megszegték. A pápa tiltakozása és Ferenc József vonakodása ellenére a házasságot polgári szerződéssé nyilvánították, amelynek törvényességét az állam állapítja meg.

Kossuth Lajos temetése:

1894. márc. 20-án, 45 évi számkivetés után Torinóban meghalt Kossuth Lajos. Ferenc József nem engedélyezte az állami pompát. Azonban Wekerle Sándor elősegítette, hogy a főváros méltó temetést rendezzen. A koporsót hozó vonatot a határtól Budapestig megrendült tömegek sorfala fogadta levett kalappal, nappal és éjjel. Kossuthot a Nemzeti Múzeumban fölállított ravataltól százezren kísérték a Kerepesi Temetőbe.

A millennium:

1895. dec. 31-én éjfélkor megkezdődött az egy esztendőn át tartó ünnepségsorozat, amellyel a magyarság állama fönnállásának ezredik évfordulóját köszöntötte.

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» A hidegháború vége   » Egyiptom   

Nem hasznosHasznos (+2 pont, 2 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek: Címkék:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor