Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

Az emberi és polgári jogok nyilatkozata

Beküldő: adminszamalk
Történelem tételek

1. Az emberi jogok:

 • állam lakosságát megillető jogok összessége: veleszületett, el nem idegeníthető, állam sem veheti el
 • célja: az ember vagy emberek csoportjai autonómiájának védelme (külső, korlátozó beavatkozástól)
 • állammal szemben (XVIII. sz.-i eszmény): tulajdon szentsége, az azzal való rendelkezés szabadsága
 • klasszikus szabadságjogok v. első generációs jogok (tulajdonhoz való jog, gyülekezés, gondolat­közlés, szabad vallásgyakorlás, sajtó-, tan-, személyi szabadság)
 • alapvető jogok: alkotmány szabályozza (a II. világháború után az ENSZ nyilatkozatai is tartalmazzák)

2. Az emberi jogok és a felvilágosodás:

 • modern állampolgári jogok kialakítása: felvilágosodás + az első polgári alkotmányok megfogalmazása
 • minden egyén viszonya azonos az államhoz (jogegyenlőség)
 • cél: ember→ autonóm (állami beavatkozás korlátozása) → magántulajdon védelme
 • emberi jogok első kidolgozása: korai felvilágosodás (nem a feudalizmus ellen, csak kompromisszum)
 • polgári alkotmányosság, hatalom megosztása → állam: eszmei szerződés (nép – uralkodó között)
 • társadalmi szerződés elmélete: Rousseau (→ polgári forradalom, nép ellenállási joga, népszuverenitás)

3. Az első polgári alkotmányok, az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata:

 • előzményei: 1776. Amerikai Függetlenségi Nyilatkozat (Jefferson), 1787. USA alkotmánya
 • kiadása: 1789. aug. 26. La Fayette (+ Jefferson, Franklin) → a későbbi (1791-es) alkotmány alapelvei
 • „az ancien regime halotti levele” → abszolút állam helyett: alkotmányos monarchia
 • klasszikus szabadságjogok (egyéni szabadságjogok + politikai jogok):
 • szabadság, jogegyenlőség, a tulajdon szent és sérthetetlen (megfosztás → kártalanítás), biztonság,
 • elnyomással szembeni ellenállás, vallásszabadság, szabad véleménynyilvánítás, törvényalkotás
 • minden szuverenitás (felségjog) a nemzetben → tisztségviselők: erkölcsi + anyagi felelősség
 • hatalmi ágak szétválasztása; mindent szabad, amit a törvény nem tilt, és másnak nem árt
 • biztosítékok: szólásszabadság, ártatlanság védelme, büntetőjogi alapelvek (csak a társadalomra ve­szélyes magatartás bűncselekmény, vissza nem hatás), bűnösség bizonyítása az állam feladata
 • állampolgári jogok: egyenlőség → törvényhozás (részvétel), köztisztviselés, adózás (arányos)
 • állam célja: alapjogok biztosítása és védelme, karhatalom felállítása (de: tulajdon → nincs egyenlőség)

4. A jogok bővülése a XX. században:

 • második generációs jogok: gazdasági, szociális és kulturális jogok
 • század elején, először szociális szellemű alkotmányokba (1917. Mexikó, 1919. Weimar)
 • harmadik generációs jogok: kommunikáció, egészséges környezet, személyes adatok, fogyasztóvédelem
 • az utóbbi évtizedekben megjelent alkotmányokban (modernizáció és globalitás termékei)
 • alapjogok rendszere (állami szerepfelfogás szerint):
 • szabadságjogok; direkt politikai jogok; egyenjogúság; gazdasági és szociális jogok
 • alkotmányban: kötelezettségek is → honvédelem, adófizetés, tankötelezettség, jogszabályok betartása

5. Az emberi jogok nemzetközi szinten:

 • ENSZ-deklarációk + európai egyezmények: emberi jogok→ nemzetiből: nemzetközivé
 • nemzetközi bíróságok létrejötte→ államok feletti joghatóság
 • 1948. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (ENSZ)→ tagállamok kötelezése: jogok garantálására (totális diktatúrák, szovjet rendszer terjeszkedése ellen)
 • 1950. Európa Tanács→ Egyezmény az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok védelméről
 • 1966. Polgári és politikai jogok nemzetközi egységokmánya (élethez való jog, embertelen bánásmód + háborús propaganda tilalma, személyi szabadság garanciái)
 • 1966. Gazdasági, szociális és kulturális jogok nemzetközi egységokmánya (munkához való jog, szakszervezet szabad alakítása, társadalombiztosítás)

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» Az olasz nemzetállam létrejötte   » Magyarország hadba lépése   

Nem hasznosHasznos (+2 pont, 4 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek: Címkék:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor