Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

A II. világháború (1)

Beküldő: adminszamalk
Történelem tételek

A II. világháború kirobbanásának előzményei és menete a moszkvai csatáig

A második világháborút a hitleri Németország agresszív külpolitikája, felerősödő revanista politikája előzte meg. A versaillesi-washingtoni békerendszerrel szemben Berlin-Róma tengely elnevezéssel 1936-ban szövetségi rendszer jött létre Németország és Olaszország között. Még 1936-ban létrejön az Antikommintern Paktum Németország és Japán között, amihez 1937. November 6-án Olaszország is csatlakozik. A náci agresszió először a kelet-közép-európai térséget vette célba. 1936-ban a német csapatok bevonulnak a Rajna-menti demilitarizált övezetbe, 1938. március 12-13-án megtörténik Ausztria bekebelezése az Anschluss, majd 1938. szeptember 29-30-án Hitler, Mussolini, Daladier, Chamberlain aláírják a müncheni egyezményt, amellyel Csehszlovákiától Németországhoz csatolják a Szudéta-vidéket. (nagyrészt németlakta vidék) 1939 elejétől az angol diplomácia aktívabb lesz, Anglia látja, hogy a háború elkerülhetetlen. 1939. augusztus 23-án létrejön a szovjet-német megnemtámadási szerződés az érdekszférák, köztük Lengyelország és a Baltikum felosztásáról. Illetve a németek elismerték a szovjetek érdekeltségét Besszarábiában.

Augusztus 31-én Hitler utasítja a Wehrmachtot (német birodalmi haderő), hogy másnap reggel vonuljon be Lengyelországba, és még este hajtsa végre a kitervelt provokációt. Lengyel egyenruhába öltöztetett SS-legények rohanják meg a nyugat-sziléziai Gleiwitz német rádióadóját, ezzel teremtenek a propagandában felhasználható ürügyet („cassus belli”) a lengyelországi bevonulásra. 1939. szeptember 1-jén Danzig kikötőjét lőni kezdte a Schleswig-Holstein nevű német hadihajó, ezzel kezdetét vette a II. világháború.

A németek mintegy 1,6 millió katonával, 2800 páncélossal, 2000 repülővel indították a háborút. A lengyel oldalon mindössze 38 hadosztály, 500 páncélos, 400 repülő és 1 millió katona harcolt. Szeptember 1-jén Hitler bevonult Danzigba. Szeptember 3-án Nagy-Britannia és Franciaország hadat üzent Németországnak, de a harci cselekményeket ezért nevezik „furcsa háborúnak”. Szeptember 6-án elfoglalták Krakkót, majd szeptember 8-án már Varsó alatt voltak a német csapatok, de csak szeptember 27-én esett el Varsó. A lengyel kormány szeptember 17-én elmenekült, Angliában emigráns kormány alakult. Ugyanezen a napon a szovjetek bevonultak az első világháborús Curson vonalig. Lengyelország nyugati részét a németek, keleti részét a szovjet csapatok szállták meg, délen pedig létrehozták a Lengyel Főkormányzóságot. Ezt követően Észtország, Lettország, Litvánia a szovjet katonai nyomásra kénytelenek voltak olyan szerződéseket kötni a Szovjetunióval, amely lehetővé tette a szovjetek bevonulását országaikba. 1940 augusztusában a balti államokat Szovjetunióhoz csatolták.

A szovjet vezetés Finnország nagy részét is védelmi övezetté kívánta tenni, a cél Leningrád biztosítása volt. Területcserét ajánlottak: 2700 km2 területet kértek 5500 km2 területért cserébe Karéliában. A finnek ezt nem fogadták el, ezért kirobbant a szovjet-finn háború. (1939. november – 1940. március 12.) A finnek jól védekeznek a Mannerhein-vonalig, azonban vereséget szenvedtek, és arra kényszerültek, hogy két kikötőjüket „bérbe adják” és át kellett adnia 50 km2 területet.

Nyugaton a helyzet változatlan volt, nem került sor háborúra, csak diplomáciai csatározás folyt. 1939 szeptembere és 1940 tavasza közötti időszakban hitler 29 alkalommal rendelte el és vonta vissza a támadást. A franciák a 350 km hosszú Maginot-vonal mögött várakoztak. 1940. április 9-én véget ér a „furcsa háború”, a németek megindulnak _Dánia és Norvégia ellen. 24 óra alatt elfoglalják Dániát, megdöntik az itt uralkodó X. Keresztély uralmát. Norvégiában VII. Haakon győzik le június 7-én emigrál a kormány. A norvég fasiszta párt vezetője Quisling alakít a németekkel együttműködő kollaboráns kormányt. 1940. május 10-én Hollandián, Belgiumon keresztül megindul a támadás Franciaország ellen. Hollandia május 15-én kapitulál, Belgium május 27-én teszi le a fegyvert, majd megkezdődik az ún. „sarlóvágás hadművelet” (a Maginot-vonal megkerülése) Franciaország ellen. Május 26 és június 4. között több, mint 340000 katonát szállítottak át Angliába Donquerke-ből. Párizst nem védekezett, június 14-én bevonulnak a német csapatok. A francia kormány emigrál. *Június 11-én Olaszország is belép a háborúba. Franciaország 1939. június 11-én fegyverszünetet kötött a compiègne-i erdőben. A fegyverszünet értelmében Franciaország egy részét megszállták a németek. Délen Pétain tábornok vezetésével, Vichy székhellyel egy bábállam jött létre. Ez azt jelentette, hogy Anglia egyedül maradt.

1940. május 10-én Winston Churchillt nevezik ki miniszterelnökké. Politikája: 1940. július és 1941. június között Anglia egyedül harcol Németország ellen, folytatja a háborút. 1940 nyarától októberig elkezdődik a légiháború Anglia ellen. Az ún. Seelöve – hadművelet célja az Anglia elleni invázió előkészítése. Az „angliai csata” napja 1940. szeptember 15-e volt, amikor 61 német és 29 angol gépet lőnek le, a Royal Airforces győzedelmeskedik. Hitler lemond az invázió tervéről.

1940 novemberében Roosevelt – az elnökválasztáson aratott győzelme után – elfogadtatja a kongresszussal az ún. Lend-lease törvényt, vagyis az USA kölcsönbérleti törvényét. Amerika fegyvert és felszerelést kölcsönöz azoknak az országoknak, melyek győzelmét fontosnak tartja saját biztonsága szempontjából. Megindulnak a fegyverszállítások Angliába és a Szovjetunióba.

1940. június 11-én Olaszország megtámadta a vereség szélén álló Franciaországot. 1940. szeptember 27-én megszületik a háromhatalmi egyezmény Olaszország, Németország és Japán között, melyben a fasiszta hatalmak együttműködésüket fonták szorosabbra. 1940 szeptemberében olasz támadás indul Egyiptom ellen, a támadás azonban kifullad. Olaszország október végén megtámadta Görögországot, de a görög hadsereg visszaverte az olaszokat, sőt az olaszok által korábban elfoglalt Albániába is betörnek. A görög kormány Angliához fordul segítségül. Novemberben az angol légierő megszüntette az olasz flotta földközi-tengeri fölényét, december már az egyiptomi fronton angol ellentámadás bontakozott ki. Pár nap alatt megsemmisül az egész afrikai olasz hadsereg. Német segítségre van szükség. Afrikában 1941 februárjában Tripoliban partra szállt Rommel hadserege, az Afrikakorps. A meglepett angolokat két hét alatt Egyiptom határáig kergette vissza.

1941. március 25-én Jugoszlávia is csatlakozik a háromhatalmi egyezményhez. Április 6-án megindul a Jugoszlávia elleni támadás, ezután a német csapatok délnek fordulnak és behatolnak Görögországba. 1941 májusában már Kréta szigetén vannak a németek.

Ezután megindul a támadás a Szovjetunió ellen 1941. június 22-én a Barbarossa-terv alapján. 3 irányból tervezték a támadást: északon Leningrád felé, középen Moszkva felé, délen a bakui olajmezők felé. Mintegy 4 millió katona, 4000 repülőgép és 3500 páncélos támadott a Szovjetunió 2,5 milliós hadserege ellen. A Szovjetunió nem volt felkészülve a támadásra, annak ellenére, hogy Sztálin információkhoz jutott. A szovjet légierő nagy részét már az első napon megsemmisítették. Ismeretlen volt azonban a német hadvezetés számára a T-34-es korszerű közepes harckocsi illetve a „Katyusának” vagy „Sztálin-orgonának” nevezett félelmetes hangú és hatású sorozatvetők. Június 22-én Churchill támogatást ígért a Szovjetuniónak. Ennek keretében élelmiszert és hadianyagokat szállítottak a Szovjetuniónak.

A németek július 12-én érték el Szmolenszket. A 28 hadosztály teljesen megsemmisült, 70 elvesztette katonáinak felét. 1941. szeptember 3-án a németek elérték Leningrádot és blokád alá vették, szeptember 20-án Kijevet is elérték. Szeptember 30-án megindult a hadműveletet Moszkva elfoglalására. Moszkva lakosságának egy részét kitelepítették, a november 7-i a Vörös téren megrendezett hagyományos díszszemléről az orosz csapatok egyenesen a frontra vonultak. Moszkva védelmét Zsukov marshall szervezte meg. Ekkorra kiderült, hogy Japán nem támadja meg a Szovjetuniót és jelentős csapatokat tudtak átirányítani Moszkva alá. 1941. december 6-án megindult a szovjet ellentámadás, amely egy hónap alatt 100-150 kilométerrel szorította vissza a németeket. Ez volt az első alkalom, amely bebizonyította, hogy a német szárazföldön nem legyőzhetetlenek.

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» A parlamenti demokrácia működése Magyarországon   » Középkori arab világ, iszlám tanításai   

Nem hasznosHasznos (+30 pont, 44 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek: Címkék:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor